สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

VDO

VDO

VDO

11 items(1/2) 2 Next » Last »|

VDO การบรรยาย : คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

โดย HSMI_Ae on March,01 2017 17.18

แคทเธอรีน นางฟ้าตาน้ำข้าว : คนค้นฅนคนค้นฅน : มังกรหยก คุณชายผักสลัด

Goto Know ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

โดย HSMI_Ae on February,24 2017 15.38

ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  23 Feb 2017

แนวทางการถอดบทเรียน

โดย HSMI_Ae on February,24 2017 14.37

แนวทางการถอดบทเรียน

การใช้ MindMap โดย อจ.พงค์เทพ

โดย HSMI_Ae on February,24 2017 14.26

การใช้ MindMap โดย อจ.พงค์เทพ

บทเรียน โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว

โดย HSMI_Ae on November,25 2016 11.46

ถอดบทเรียน โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาวจากโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2559 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

บทเรียน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง

โดย HSMI_Ae on November,25 2016 10.40

วีดีโอ ถอดบทเรียน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเองจากโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

รับชมวีดีโอ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี59

โดย HSMI_Ae on October,18 2016 08.02

รับชม Video งานสร้างสุขภาคใต้ คลิกที่คลิปวีดีโอ เพื่อรับชมวีดีโอปาฐกถา เรื่อง โบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนโโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะรายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมาบทบาทศูนย์วิชาการสนับสนุนการสร้าง

การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอนที่ 2

โดย HSMI_Ae on March,29 2016 16.40

การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอนที่ 2

การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอนที่ 1

โดย HSMI_Ae on March,29 2016 16.09

การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)) ประชุมห้อง 1402 ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตอนที่ 1

VDO - สมัชชาพิจารณ์ระบบหลักประกันสุขภาพ

โดย Little Bear on August,23 2012 12.08

วีดิโอถ่ายทอดสดเวที "สมัชชาพิจารณ์ระบบหลักประกันสุขภาพ" สดจากสถานีวิทยุ ม.อ.88 ม.สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555

11 items(1/2) 2 Next » Last »|