สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

แนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA Intensive Workshop ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557

โดย HSMI_Ae on November,10 2014 10.27

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA Intensive Workshop ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557

การสอบโครงร่างวิจัย ส่วนประกอบเนื้อหา

โดย Little Bear on November,24 2011 10.10

รูปแบบทำเตรียมเอกสารสำหรับการสอบโครงร่างวิจัย พร้อมตัวอย่างการนำเสนอในการสอบโครงร่างวิจัย ดูตัวอย่างการนำเสนอได้จากไฟล์เอกสารประกอบ

บันทึกวีดิโอวันปฐมนิเทศน์แนะนำหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ

โดย Little Bear on November,09 2010 15.22

บันทึกวีดิโอวันปฐมนิเทศน์แนะนำหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ