สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

Statistics for Decision Making in Health System Research

Statistics for Decision Making in Health System Research

25 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

Stat ที่จะเรียนวันที่ 20 Sep 2014

โดย HSMI_Ae on September,19 2014 16.29

Download ไปไว้ที่เครื่องก่อนเปลี่ยนนามสกุล ไฟล์ spss13.flv เป็น spss13.rarแตกไฟล์ติดตั้งโปรแกรม > setup.execopy file ใน Folder Update ไปแทนที่ไฟล์เดิม ใน Folder ที่ติดตั้ง(ปกติ อยู่ที่ C:\program files\spss)

25 items(1/3) 2 3 Next » Last »|