สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

Qualitative Research for Health Management

Qualitative Research for Health Management

25 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

VDO - Research Action ภาคเช้า

โดย Little Bear on February,19 2012 12.03

บรรยายโดย อ.ขวัญตา

VDO - นำเสนอสรุปจิตอาสา

โดย Little Bear on February,19 2012 11.04

นักศึกษานำเสนอผลสรุปรายงานการวิเคราะห์ประสบการณ์ทำงานชุมชนในการดูแลสุขภาพด้วยจิตอาสา 6 กลุ่ม พร้อมการวิพากษ์

วันที่ 19 ก.พ. 2555: การนำเสนอการเขียนผล

โดย Kullatat on February,11 2012 23.58

แนวทางสำหรับการนำเสนอและการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ หัวข้อ "ประสบการณ์การทำงานชุมชนในการดูแลสุขภาพด้วยจิตอาสา"

25 items(1/3) 2 3 Next » Last »|