สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

Health System Research Methodology

Health System Research Methodology

24 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

Research Methodology ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 27 ส.ค.59

โดย HSMI_Ae on August,28 2016 10.04

Research Methodology  ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  27 ส.ค.59

Research Methodology ดร.ซอฟียะห์ นิมะ (วันที่ 20 ส.ค.59 09.00-12.00 น.)

โดย HSMI_Ae on August,27 2016 11.02

วันที่ 20 ส.ค.59 09.00-12.00 น. วิชา research methodology (ดร.ซอฟียะห์ นิมะ)

24 items(1/3) 2 3 Next » Last »|