ฐานข้อมูลเกษตรกรสงขลา

ช่วงเวลา ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลพื้นที่
เริ่ม สิ้นสุด ชื่อ-สกุล/บริษัท ประเภทสิ้นค้า โทรศัพท์ ขนาดฟาร์ม ตำแหน่ง GPS ที่อยู่เกษตรกร ที่อยู่ฟาร์มเกษตร อื่นๆ
2560-10-242562-10-23 -- บริษัทเสริมมิตรรุ่งเรืองจำกัดวอเตอร์เครส 087-7112203
02-9320876
30648501,0742022,80 เลขที่ 338/276 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย ลาดพร้าว87 ถนน - ตำบล คลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานครเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 -- บริษัทเสริมมิตรรุ่งเรืองจำกัดถั่วงอกหัวโต,โต้วเหมี่ยว 087-7112203
02-9320876
30648501,0742022,80 เลขที่ 338/276 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย ลาดพร้าว87 ถนน - ตำบล คลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานครเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 -- บริษัทเสริมมิตรรุ่งเรืองจำกัดต้นอ่อนพืช(ต้นทานตะวันอ่อน) 087-7112203
02-9320876
30648501,0742022,80 เลขที่ 338/276 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย ลาดพร้าว87 ถนน - ตำบล คลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานครเลขที่ 11/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2559-02-032564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นกวางตุ้ง 0.0310653885,0761659,19 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-02-032563-11-22 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นถั่วฝักยาว 0.0310653885,0761659,19 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-02-032564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นผักกาดขาว 0.0310653885,0761659,19 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-02-032564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นกวางตุ้งฮ่องเต้ 0.0310653885,0761659,19 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-02-032563-11-22 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นกรีนโอ๊ค 0.0310653885,0761659,19 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-02-032561-02-02 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นผักโขม 0.0310653885,0761659,19 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-02-032564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นคะน้า 0.0310653885,0761659,19 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-02-032563-11-22 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นผักบุ้ง 0.0310653885,0761659,19 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-02-032563-11-22 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นมะเขือ 0.0310653885,0761659,19 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-02-032565-02-02 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นมะพร้าว 20653802,0761442,28 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-02-032563-11-22 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นเรดโอ๊ค 0.0310653885,0761659,19 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-02-032565-02-02 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นส้มโอ 20353885,0761546,28 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-02-032563-12-20 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นเห็ดนางฟ้า 0.30654040,0761644,28 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-02-032563-12-20 -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้นเห็ดหูหนู 0.30654040,0761644,28 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน แป้น หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -เห็ดนางฟ้า 0819697402 1653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ 84 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-12-212564-12-20 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -ชะอม 0819697402 2653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ 84 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -ผักบุ้งจีน 0819697402 0.5653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ 84 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -มะเขือ 0819697402 0.25653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -ข้าวโพดหวาน 0819697402 2653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ 84 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-03-192564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -เมล่อน 0819697402 0.25653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-02-202564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -กระเจี๊ยบเขียว 0819697402 0.5653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-02-202564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -ต้นหอม 0819697402 0.25653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-02-202564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -บวบ 0819697402 0.5653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-02-202564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -ฟักเขียว 0819697402 0.5653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-02-202564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -เรดโอ๊ค 0819697402 0.25653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-02-202564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -ฟินเล่ย์ 0819697402 0.25653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-02-202564-02-19 -โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ คลองหอยโข่ง -กรีนโอ๊ค 0819697402 0.25653802,761442,28 เลขที่ 54/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรีเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-04-012562-03-31 ดาบตำรวจประจวบ ชูหนูปาล์มน้ำมัน 081-9599587 500696860,0754292,31 เลขที่ 29/14 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 ดาบตำรวจประจวบ ชูหนูมันสำปะหลัง 081-9599587 30696989,0753993,33 เลขที่ 29/14 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2559-04-012562-03-31 ดาบตำรวจประจวบ ชูหนูมะพร้าว 081-9599587 200697078,0753951,34 เลขที่ 29/14 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 ดาบตำรวจประจวบ ชูหนูอ้อย 081-9599587 150696833,0754226,31 เลขที่ 29/14 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-11-212563-11-20 น.ส.ละออง รองพลกล้วย 1.5642726,861053,6 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2562-02-202564-02-19 น.ส.วริววณ จันทภาโสพริกไทย 0987480963 3601758,802461,20 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 น.ส.สมิตานันท์ มะโนแคนตาลูป 0621854024 1648794,856186,30 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 น.ส.สิตีหร่อซีด๊ะ โชดอ่อนลองกอง 0888284381 5,, เลขที่ 48 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 น.ส.สุกัญญา สุขะปานะแคนตาลูป,เมล่อน 086-4981409 0.75670539,800778,4 เลขที่ 32/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 น.ส.อมรรัตน์ ธรรมรัตน์มะนาว 0848604512 0.25650240,792512, เลขที่ 37/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 น.ส.อมรรัตน์ ธรรมรัตน์ใบมะกรูด 0848604512 0.062650240,792512, เลขที่ 37/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 น.ส.อรัญญา รักเมืองเสาวรส 0917891445 0.25657283,788606, เลขที่ 42 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 น.ส.อรัญญา รักเมืองฝรั่ง 0917891445 4.5657283,788606, เลขที่ 42 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2560-11-212563-11-20 นางกชกร ผ่องพรรณแขกล้วย 081-9901019 16649572,862357,6 เลขที่ 52 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย วัดถาวร ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นางกรรณิการ์ สมปรีดาเห็ดนางฟ้า 089-6541148,
087-3947226
0.250671746,0797441,7 เลขที่ 254/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางกระสวย ปุรัษกาญจน์แตงกวา 0812770351 0.1250683980,0781900,6 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนคลองช้าง หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางกระสวย ปุรัษกาญจน์มะระ 0812770351 0.060683980,0781900,6 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนคลองช้าง หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางกระสวย ปุรัษกาญจน์บวบ 0812770351 0.060683980,0781900,6 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนคลองช้าง หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางกระสวย ปุรัษกาญจน์มะเขือ 0812770351 0.1250683980,07781900,6 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนคลองช้าง หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางกระสวย ปุรัษกาญจน์ข้าวโพดหวาน 0812770351 0.060683980,0781900,6 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนคลองช้าง หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางกระสวย ปุรัษกาญจน์พริก 0812770351 0.060683980,0781900,6 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนคลองช้าง หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางกระสวย ปุรัษกาญจน์ฟักทอง 0812770351 0.030683980,0781900,6 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนคลองช้าง หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางกระสวย ปุรัษกาญจน์ถั่วฝักยาว 0812770351 0.1250683980,0781900,6 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนคลองช้าง หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางกฤติกา หวังสวาลองกอง 5625239,768116,100 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางกลั่น บัวแก้วข่า 10658986,0783920,22 เลขที่ 18/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-04-012563-03-31 นางกัลหา สุวรรณมณีมังคุด 090-4129528 20684907,0741161,44 เลขที่ 47 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นางกาญจนา ทองปลอดมังคุด 084-3002574 10684061,0748887,42 เลขที่ 57/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นาหมอศรี หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-09-262562-09-25 นางกาญดา ถาวรลองกอง 084-9634390 20673355,0768604,45 เลขที่ 68/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2559-09-262562-09-25 นางกาญดา ถาวรเงาะ 084-9634390 20673355,0768604,45 เลขที่ 68/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2559-09-262562-09-25 นางกาญดา ถาวรมะพร้าว 084-9634390 20673355,0768604,45 เลขที่ 68/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-09-262563-09-25 นางกาญดา ถาวรมันสำปะหลัง 084-9634390 20673355,0768604,45 เลขที่ 68/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2559-09-262562-09-25 นางกาญดา ถาวรมังคุด 084-9634390 20673355,0768604,45 เลขที่ 68/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2559-09-262562-09-25 นางกาญดา ถาวรเสาวรส 084-9634390 20673355,0768604,45 เลขที่ 68/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2560-08-312562-08-30 นางกิ้มเอื้อน ชูสิงห์พริก 089-6574287 0.50642726,0874819,12 เลขที่ 173 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแดน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแดน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นางกุลชะลี ไพบูลย์พิทยามังคุด 10687292,0741399,40 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางเกษร ปรีดาพากมังคุด 089-8690531 30685367,0715662,113 เลขที่ 100 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นางไกรวัลย์ ยอดแก้วมังคุด 086-2983667 10686144,0751762,20 เลขที่ 6 หมุ่บ้าน ออกวัด หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-07-212565-07-20 นางเขมขจี ทองสุวรรณละมุด 081-9693924 10656156,0785955,6 เลขที่ 28 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-07-212565-07-20 นางเขมขจี ทองสุวรรณทุเรียนหมอนทอง 081-9693924 10656156,0788955,6 เลขที่ 28 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-07-212565-07-20 นางเขมขจี ทองสุวรรณมังคุด 081-9693924 10656156,0785955,6 เลขที่ 28 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-07-212565-07-20 นางเขมขจี ทองสุวรรณลองกอง 081-9693924 10656156,0785955,6 เลขที่ 28 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-07-212565-07-20 นางเขมขจี ทองสุวรรณขนุน 081-9693924 0.250656156,0785955,6 เลขที่ 28 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2559-11-242562-11-23 นางเขมวันต์ ศรีนราธิวัฒน์กล้วย 087-4772442 50653491,0787010,27 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2559-11-242562-11-23 นางเขมวันต์ ศรีนราธิวัฒน์เสาวรส 087-4772442 10653491,0787010,27 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นางเขมวันต์ ศรีนราธิวัฒน์ไผ่ 087-4772442 0.50653491,0787010,27 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นางเขมวันต์ ศรีนราธิวัฒน์ตะไคร้ 087-4772442 10653491,0787010,27 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-03-202564-03-19 นางเขมวันต์ ศรีนราธิวัฒน์สละ 087-4772442 5653491,787010,27 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นางเขมวันต์ ศรีนราธิวัฒน์พริกไทย 087-4772442 0.25653491,787010,27 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-03-202564-03-19 นางเขมวันต์ ศรีนราธิวัฒน์หม่อน 087-4772442 0.25653491,787010,27 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2557-07-232560-07-22 นางเขื่อน ณ รังษีมะม่วงพิมเสนเบา 50667509,0806192,68 เลขที่ 58/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-07-212563-07-20 นางคล่อง ทองเส้งไผ่ 0654079844 3.50637644,0780181,43 เลขที่ 38/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นางคอดีเหย๊าะ หมีนแดงฟักทอง 30693942,0770094,9 เลขที่ 99/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นางเครือพันธุ์ ชัยรัตน์มังคุด 2.750684751,0741713,43 เลขที่ 58 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นางเครือพันธุ์ ชัยรัตน์ทุเรียน 2.750684751,0741713,43 เลขที่ 58 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นางเครือพันธุ์ ชัยรัตน์เงาะ 10684751,0741713,43 เลขที่ 58 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นางเครือพันธุ์ ชัยรัตน์สะตอ 2.750684751,0741713,43 เลขที่ 58 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นางจรัสศรี จุลนวลปาล์มน้ำมัน 310648923,0840955,12 เลขที่ 29/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางจ้วน แซ่ลิ่มข่า 084-2596170 0.50658666,0784638,20 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 9ภาสว่าง ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางจำนง รัตนคำพริก 085-0804943 20640977,0863122,4 เลขที่ 91/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจำนูญ พิศาลสินธุ์มะเขือ 089-4668878 0.250642233,0791200,23 เลขที่ 47/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจำนูญ พิศาลสินธุ์พริก 089-4668878 0.250642233,0791200,23 เลขที่ 47/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางจำนูญ พิศาลสินธุ์เสาวรส 089-4668878 0.250642233,0791200,23 เลขที่ 47/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางจำนูญ พิศาลสินธุ์ดอกแค 089-4668878 0.250642233,0791200,23 เลขที่ 47/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจำนูญ พิศาลสินธุ์อ้อย 089-4668878 0.250642233,0791200,23 เลขที่ 47/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางจำนูญ พิศาลสินธุ์กล้วย 089-4668878 0.250642233,0791200,23 เลขที่ 47/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจำนูญ พิศาลสินธุ์ผักหวาน 089-4668878 0.250642233,0791200,23 เลขที่ 47/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางจำนูญ พิศาลสินธุ์ชะอม 089-4668878 0.250642233,0791200,23 เลขที่ 47/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจำนูญ พิศาลสินธุ์ดอกขจร 089-4668878 0.250642233,0791200,23 เลขที่ 47/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นางจำเนียร บุญทองทองทุเรียน 0813676935 60721290,0731160,31 เลขที่ 51/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เปียน อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเก่า หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เปียน อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางจำเริญ เพชรประสมกูลส้มโอ 0897344879 1.250655700,0772057,17 เลขที่ 657 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนลัง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางจำเริญ เพชรประสมกูลส้มโอ 0897344879 1.250655690,0771977,17 เลขที่ 657 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนลัง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางจิราภรณ์ เหมเส็มหมันลองกอง 2625389,767735,94 เลขที่ 2/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจีรวรรณ ทะสะระผักโขม 0.50672076,0779232,18 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจีรวรรณ ทะสะระโหระพา 0.50672076,0779232,18 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจีรวรรณ ทะสะระบวบ 0.50672076,0779232,18 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจีรวรรณ ทะสะระถั่วฝักยาว 0.50672076,0779232,18 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจีรวรรณ ทะสะระมันเทศ 0.50672076,0779232,18 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจีรวรรณ ทะสะระแตงกวา 0.50672076,0779232,18 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจีรวรรณ ทะสะระข้าวโพดหวาน 0.50672076,0779232,18 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจีรวรรณ ทะสะระมะระ 0.50672076,0779232,18 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางจีรวรรณ ทะสะระบัวบก 0.50672076,0779232,18 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางจีรวรรณ ทะสะระสละ 10622075,0779206,11 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางจีรวรรณ ทะสะระไผ่ 10622075,0779206,11 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางจีรวรรณ ทะสะระผักกูด 0.0070622075,0779206,11 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางจีรวรรณ ทะสะระผักเหลียง 0.060622075,0779206,11 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางจีรวรรณ ทะสะระเห็ด 0.1250622075,0779206,11 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางจีราพร ผดุงส้มโอ 0872881146 20655298,0771439,18 เลขที่ 820 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางจุฑามาส เสมอวงศ์ส้มโอ 0815414390 20655289,0771429,17 เลขที่ 822 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางจุฑามาส เสมอวงศ์มะพร้าวน้ำหอม 0815414390 0.1250655289,0771429,17 เลขที่ 822 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นางจุฑารัตน์ ศรียาเทพสละ 086-2855512 1638647,794054,36 เลขที่ 150 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นางจุฑาวรรณ อุ้มชูไฮโดรโปนิกส์ (คอส) 087-6300849 0.020676477,0790143,13 เลขที่ 15/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขาแก้ว หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นางจุฑาวรรณ อุ้มชูไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง) 087-6300849 0.040676477,0790143,13 เลขที่ 15/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขาแก้ว หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นางจุฑาวรรณ อุ้มชูไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 087-6300849 0.020676477,0790143,13 เลขที่ 15/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขาแก้ว หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นางจุฑาวรรณ อุ้มชูไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) 087-6300849 0.040676477,0790143,13 เลขที่ 15/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขาแก้ว หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นางจุฑาวรรณ อุ้มชูไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 087-6300849 0.040676477,0790143,13 เลขที่ 15/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขาแก้ว หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นางจุฑาวรรณ อุ้มชูไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 087-6300849 0.040676477,0790143,13 เลขที่ 15/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขาแก้ว หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นางจุฑาวรรณ อุ้มชูไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 087-6300849 0.040676477,0790143,13 เลขที่ 15/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขาแก้ว หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นางจุรีรัตน์ ศรีจันทร์มังคุด 30687471,0740429,32 เลขที่ 48 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางจุรีรัตน์ ศรีจันทร์ทุเรียน 30687060,0740399,33 เลขที่ 48 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าประดู่ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์มังคุด 0813681020 0.750685210,0773773,6 เลขที่ 16 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลายเหมือง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์เงาะ 0813681020 0.750685210,0773773,6 เลขที่ 16 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลายเหมือง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ลองกอง 0813681020 0.750685210,0773773,6 เลขที่ 16 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลายเหมือง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ทุเรียน 0813681020 0.750685210,0773773,6 เลขที่ 16 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลายเหมือง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นางเจริญ ขุนกลับมะม่วง 803-6562540 40661179,0817538,13 เลขที่ 68/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อแดง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อแดง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นางฉลวย นิคมกล้วยน้ำว้า 085-0783858 10655685,0832418,13 เลขที่ 11/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองรี อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองรี อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-08-312561-08-30 นางฉลอง ราญฏรดอกขจร 080-1443469 10642271,0791279,23 เลขที่ 9 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-312561-08-30 นางฉลอง ราญฏรไผ่ 080-1443469 10642271,0791279,23 เลขที่ 9 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-312561-08-30 นางฉลอง ราญฏรมะเขือ 080-1443469 10642271,0791279,23 เลขที่ 9 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-312561-08-30 นางฉลอง ราญฏรถั่วพู 080-1443469 10642271,0791279,23 เลขที่ 9 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-312561-08-30 นางฉลอง ราญฏรถั่วฝักยาว 080-1443469 10642271,0791279,23 เลขที่ 9 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นางฉ้าย ทองจินดามะพร้าว 20666273,0806356,8 เลขที่ 122 หมุ่บ้าน ดีหลวง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-06-252563-06-24 นางแฉล้ม ชัยรัตน์มังคุด 089-4628412 20689625,0746854,74 เลขที่ 128 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นางโฉม สะเม๊าะแตงโม 084-3131954 70693869,0770171,8 เลขที่ 85/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-31 นางโฉม สะเม๊าะฟักทอง 084-3131954 1.50693869,0770171,8 เลขที่ 85/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคงยูง หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางชญาภา บุญช่วยส้มโอ 0869639946 0.250656231,0770011,105 เลขที่ 640 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชุมชนศาลาต้นยาง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-02-242563-02-23 นางชนิกานต์ สุขสวัสดิ์มะนาว 0937603027 1649116,856839,5 เลขที่ 170/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ระวะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นางชม สุวรรณะมะม่วง 087-0603550 20670341,0799351,21 เลขที่ 74 หมุ่บ้าน แม่ปรือ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางชลดา สังคะโนลองกอง 0941652170 3625801,773917,76 เลขที่ 140 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นางชอบ ทองประดับเพ็ชร์มังคุด 080-5415967 1.250667274,0772438,25 เลขที่ 70/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2560-02-252563-02-24 นางชะบา อ่อนมั่งลองกอง 20682495,0741876,91 เลขที่ 86 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-06-032560-06-02 นางเชย ประสานสงฆ์มะม่วง 20669345,0800258,18 เลขที่ 92 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นางณฐินี ทันประจำสินธุ์เมล่อน 0897335911 0.50653668,0770021,19 เลขที่ 294 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน สมาชัย ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งเลียบ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นางณัฎฐมนกาญจน์ พ่วงพลับไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 084-1958872 0.50679833,0783007,22 เลขที่ 92/1 หมุ่บ้าน อ่างทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นางณัฎฐมนกาญจน์ พ่วงพลับไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 084-1958872 0.50679833,0783007,22 เลขที่ 92/1 หมุ่บ้าน อ่างทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-02-232562-10-23 นางณัฎฐมนกาญจน์ พ่วงพลับไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส) 084-1958872 0.50679833,0783007,22 เลขที่ 92/1 หมุ่บ้าน อ่างทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน อ่างทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-02-232562-10-23 นางณัฎฐมนกาญจน์ พ่วงพลับไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 084-1958872 0.50679665,0783551,20 เลขที่ 92/1 หมุ่บ้าน อ่างทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน อ่างทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นางณัฎฐมนกาญจน์ พ่วงพลับไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 084-1958872 0.50679833,0783007,22 เลขที่ 92/1 หมุ่บ้าน อ่างทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางณัทชุอร โภชนุกูลกล้วยหิน 089-876003 10640952,870099,6 เลขที่ 61/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางดวง เสมอวงศ์ขนุน 0879673254 3.250655307,0771453,18 เลขที่ 812 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางดวง เสมอวงศ์มะพร้าวน้ำหอม 0879673254 0.1250655307,0771453,18 เลขที่ 812 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางดวง เสมอวงศ์ส้มโอ 0879673254 3.250655307,0771453,18 เลขที่ 812 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชุมชนทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางดวง เสมอวงศ์ส้มโอ 0879673254 3.50655357,0771336,17 เลขที่ 812 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นางด่วน สืบชนะมะม่วง 080-1371765 2.5681336,823997,10 เลขที่ 87 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ 87 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2556-09-052563-05-25 นางด่วน สืบชนะมะม่วง 080-1371765 40670122,0798496,16 เลขที่ 87 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางดารา ขุนสวัสดิ์พริก 085-5430954 30642240,0874521,12 เลขที่ 173/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแดน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแดน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นางดารีนา หวังหลำแตงโม 084-8603119 5.50694037,0770208,13 เลขที่ 99/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นางดารีนุช เกลี้ยงทองมะพร้าว 0896544834 1655211,841941,9 เลขที่ 2/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นางดารีนุช เกลี้ยงทองกล้วย 0896544834 0.5655211,841914,9 เลขที่ 2/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นางดารีนุช เกลี้ยงทองมะม่วง 0896544834 0.5655211,841914,9 เลขที่ 2/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นางดารีนุช เกลี้ยงทองต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0896544834 0.0056655211,841941,9 เลขที่ 2/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นางดารีนุช เกลี้ยงทองต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา) 0896544834 0.0056655211,841941,9 เลขที่ 2/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางแดง แก้วเจริญบวบ 087-9671923 0.0350673413,0778753,19 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกพยอม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางแดง แก้วเจริญผักโขม 087-9671923 0.0030673413,0778753,19 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกพยอม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางแดง แก้วเจริญมันเทศ 087-9671923 0.0230673413,0778753,19 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกพยอม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางแดง แก้วเจริญถั่วลิสง 087-9671923 0.0250673413,0778753,19 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกพยอม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางแดง แก้วเจริญผักกาดหัว 087-9671923 0.0030673413,0778753,19 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกพยอม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางแดง แก้วเจริญมะเขือ 087-9671923 0.010673413,0778753,19 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกพยอม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางแดง แก้วเจริญถั่วฝักยาว 087-9671923 0.050673413,0778753,19 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกพยอม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางแดง แก้วเจริญฟักทอง 087-9671923 0.010673413,0778753,19 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกพยอม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางแดง แก้วเจริญข้าวโพดหวาน 087-9671923 0.0150673413,0778753,19 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกพยอม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางแดง แก้วเจริญพริก 087-9671923 0.0090673413,0778753,19 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกพยอม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางแดง แก้วเจริญแตงกวา 087-9671923 0.050673413,0778753,19 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกพยอม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-09-082563-09-07 นางแดง ทองพูลมังคุด 083-6560556 30656759,0780516,12 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางตรีนุช ทองพูลข่า 098-0743081 0.50658961,0783542,29 เลขที่ 39 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2559-05-022563-08-22 นางเตือนใจ ปิติฑีรากุลดอกขจร 0872913099 10663241,0782717,9 เลขที่ 69 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางเตือนใจ ปิติฑีรากุลดอกขจร 0872913099 1663241,782717,9 เลขที่ 69 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางเตือนใจ ปิติฑีรากุลผักเหลียง 0872913099 0.25663241,782717,9 เลขที่ 69 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางเตือนใจ ปิติฑีรากุลคะน้าเห็ดหอม 0872913099 0.03663241,782717,9 เลขที่ 69 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางเตือนใจ ปิติฑีรากุลกุยช่าย 0872913099 0.03663241,782717,9 เลขที่ 69 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางถนอม ปิยะมโณถั่วฝักยาว 0869564677 0.1250682274,0782828,12 เลขที่ 39 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2557-01-292560-01-28 นางถั้น วุฒิผลลองกอง 20717073,0729049,60 เลขที่ 90/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นางทิพวัลย์ ไชยอัษฎาพรทุเรียน 0869597979 30724131,0732912,37 เลขที่ 6/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นากัน หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางธัญญาลักษณ์ วงศ์ชนะส้มโอ 0.50655216,0770972,16 เลขที่ 1642/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ถ.อนุสรณ์ 200 ปี หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางนงเยาว์ จันทร์ชุมฟักทอง 0898790208 5645683,865247,24 เลขที่ 126/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นางน้อย จาริคุณเห็ดนางฟ้า 084-7483048 0.50657035,0833178,10 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สนามชัย อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สนามชัย อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นางน้อย จาริคุณเห็ดฮังการี่ 084-7483048 0.50657035,0833178,10 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สนามชัย อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สนามชัย อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-11-242562-11-23 นางน้อย ไชยชนะกล้วย 086-2933427 10659005,0787437,13 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-12-272563-12-26 นางน้อย ไชยชนะข่า 086-2933427 20659005,0787437,13 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นางน้อย ไชยชนะผักกาดขาว 086-2933427 0.25659005,787437,13 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นางน้อย ไชยชนะผักบุ้ง 086-2933427 0.25659005,787437,13 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นางน้อย ไชยชนะสะระแหน่ 086-2933427 0.25659005,787437,13 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นางน้อย ไชยชนะคะน้า 086-2933427 0.25659005,787437,13 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นางน้อย ไชยชนะผักโขม 086-2933427 0.25659005,787437,13 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นางน้อย ไชยชนะกวางตุ้ง 086-2933427 0.25659005,787437,13 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางน้อย เรืองเพชรถั่วฝักยาว 0945905540
-
-
0.250682783,0782692,10 เลขที่ 39/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ญษ..ษฒ หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางน้อย เรืองเพชรมะเขือ 0945905540
-
-
0.1250682783,0782692,10 เลขที่ 39/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางน้อย เรืองเพชรพริก 0945905540
-
-
0.1250682783,0782692,10 เลขที่ 39/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางนำพร จันทร์เมืองพริก 20646687,0858186,4 เลขที่ 104 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 5 ถนน สุคนธาภิรมย์ ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางนิชาภา แก้วมณีลองกอง 1625562,770614,56 เลขที่ 139 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2562-05-032565-05-02 นางนิตยา ทิพย์แก้วใบมะกรูด 0855877357 0.250661603,0780444,12 เลขที่ 45/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หนองนายชัย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-05-032565-05-02 นางนิตยา ทิพย์แก้วกล้วย 0855877357 0.50661603,0780444,12 เลขที่ 45/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หนองนายชัย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นางนิตยา ทิพย์แก้วผักกูด 0855877357 0.060661603,0780444,12 เลขที่ 45/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หนองนายชัย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นางนิตยา ทิพย์แก้วผักหวาน 0855877357 0.030661603,0780444,12 เลขที่ 45/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หนองนายชัย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นางนิตยา ทิพย์แก้วผักกูด 0855877357 0.750662133,0782032,9 เลขที่ 45/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หนองนายชัย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-10-292560-10-28 นางนิภา สังข์ทองมะม่วง 40665296,0805355,9 เลขที่ 105 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2557-05-272560-05-26 นางนิยม ชูมณีแก้วมังกร 074-242133 2.50656581,0761192,32 เลขที่ 51 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นางนิรัตน์ เสียงอ่อนมะพร้าว 086-9578066 20660745,0812058,14 เลขที่ 143 หมุ่บ้าน หนองเสือ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางเขียด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางเขียด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-07-192565-07-18 นางนุสร รุ่งพรหมเสาวรส 0817480666 0.02644918,797984,34 เลขที่ 52 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2562-07-192565-07-18 นางนุสร รุ่งพรหมมะม่วงหิมพานต์ 0817480666 0.5644918,797984,34 เลขที่ 52 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางนุสร รุ่งพรหมถั่วเขียว 0817480666 8.5644918,797984,34 เลขที่ 52 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางเนตร ยิ้มย่องฟักทอง 0862881494 5645879,859234,12 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน ทุ่งสงวน หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-05-262562-05-25 นางเนตรติยา มากชูชิตไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 0862860191 0.50656763,0819876,7 เลขที่ 21/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหิน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหิน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-05-262562-05-25 นางเนตรติยา มากชูชิตไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0862860191 0.50656763,0819876,7 เลขที่ 21/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหิน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหิน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-06-032563-06-02 นางบรรจบ โมลิโตมะม่วง 20670491,0799160,11 เลขที่ 182/2 หมุ่บ้าน นาออก หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นางบรรจบพร ขวัญเกลี้ยงกล้วย 0950156882 0.5661850,805846,23 เลขที่ 51 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นางบรรจบพร ขวัญเกลี้ยงฝรั่งกิมจู 0950156882 1661850,805846,23 เลขที่ 51 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นางบาย ยอดศรีถั่วฝักยาว 0873945513 0.60682220,0782447,9 เลขที่ 40/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นางบาย ยอดศรีมะเขือ 0873945513 0.150682220,0782447,9 เลขที่ 40/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางบำเพ็ญ องค์เพ็ญพริก 0831938645 2640691,873074,5 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-01-272564-01-26 นางบุญเจือ เพ็ชรแกมแก้วเงาะ 20653873,0759767,34 เลขที่ 89/6 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นางบุศรา สุวรรณจันทร์ทุเรียน 20682627,0742213,42 เลขที่ 8 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นางบุศรา สุวรรณจันทร์ลองกอง 1.250684495,0740767,42 เลขที่ 8 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ต้นไทร หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นางบุศรา สุวรรณจันทร์มังคุด 0.750685054,0741466,35 เลขที่ 8 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางบูหลาด แก้วแก่นจันทร์ลองกอง 2625406,767717,108 เลขที่ 124 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-08-312562-08-30 นางปทุม โกศลพริก 20637175,0781737,18 เลขที่ 177/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตะเครียะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตะเครียะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นางปพิชญา แมนชีพกล้วยหอมทอง 0815426836 30686287,0775782,13 เลขที่ 54/6 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน ศรีสุดา ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าโหม หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-05-032565-05-02 นางประคอง ลิ่วเจริญทรัพย์ลำไย 086-2987410 20629115,0781992,58 เลขที่ 11 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นางประจวบ ครูนิลอาจมันเทศ 0872908346 0.250681869,0783664,19 เลขที่ 12/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นางประจวบ สร้อยสุนทรมะนาว 0894638284 0.25661751,805326,24 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นางประจวบ สร้อยสุนทรมะพร้าวน้ำหอม 0894638284 0.25661751,805326,24 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นางประจวบ สร้อยสุนทรกล้วย 0894638284 0.25661751,805326,24 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางประทิน เรืองมณีมังคุด 081-8966041 90656808,0785340,29 เลขที่ 66 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นางประไพ บริสุทธิ์มะพร้าว 089-7320247 20659644,0808538,18 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน ชะแล้ หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ชะแล้ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ชะแล้ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นางประยูร เรืองแก้วมังคุด 10688041,0741853,32 เลขที่ 39/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางปราณี คงช่วยพริก 0848500264 1340748,0872705,5 เลขที่ 49 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางปราณี คงช่วยข้าวโพดรับประทานฝักสด 0848500264 0.5340748,872705,5 เลขที่ 49 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางปราณีย์ สุนทราภรณ์ทุเรียนหมอนทอง 0836576584 1630503,783268,47 เลขที่ 69/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางปราณีย์ สุนทราภรณ์เสาวรส 0836576584 2630503,783268,47 เลขที่ 69/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-06-212563-06-20 นางปรีดา พุทธผดุงถั่วงอก 0824395694 0.5624909,830527,6 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2559-12-272561-12-26 นางปาณิภา กิตติภูมิธนินหน่อไม้ 0917691486 1626107,773269, เลขที่ 175/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขาสอยดาว หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-12-272561-12-26 นางปาณิภา กิตติภูมิธนินผักเหลียง 0917691486 0.5626107,773269, เลขที่ 175/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขาสอยดาว หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-12-272561-12-26 นางปาณิภา กิตติภูมิธนินพริกไทย 0917691486 0.5626107,773269, เลขที่ 175/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขาสอยดาว หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางปิยภัทร บิลเก๊าะเด็มมังคุด 081-9570849 10663059,0783136,7 เลขที่ 22/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางปิยะพร ทองประจุแก้วลองกอง 10649143,0762048,35 เลขที่ 114 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นางผ่องผิว เขียวดำมะพร้าว 083-5480643 10666268,0806745,5 เลขที่ 22 หมุ่บ้าน ดีหลวง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางผิน แก้วรัตนามะเขือ 0848907172 0.0020669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนาจำปาดะ 0848907172 0.250669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนามะพร้าว 0848907172 0.250669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนากล้วย 0848907172 0.250669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางผิน แก้วรัตนาพริก 0848907172 0.0010669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนาเสาวรส 0848907172 0.0020669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนามะขาม 0848907172 0.1250669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางผิน แก้วรัตนาพริกไทย 0848907172 0.040669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางผิน แก้วรัตนาไผ่ 0848907172 0.50669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนาสะตอ 0848907172 0.50669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนาทุเรียน 0848907172 0.250669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนาชะอม 0848907172 0.030669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนามะม่วงหิมพานต์ 0848907172 0.0060669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางผิน แก้วรัตนาถั่วพู 0848907172 0.0150669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางผิน แก้วรัตนาผักเหลียง 0848907172 0.030669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนามังคุด 0848907172 10669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนาสับปะรด 0848907172 0.1250669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนาส้มจี๊ด 0848907172 0.0150669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนามะนาว 0848907172 0.1250669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนาหม่อน 0848907172 0.060669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนาละมุด 0848907172 0.0150669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนาลองกอง 0848907172 0.50669888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางผิน แก้วรัตนากระท้อน 0848907172 0.125069888,0774988,46 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งงาย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-07-232560-07-22 นางผุสดี สิตพงศ์มะม่วงพิมเสนเบา 20667572,0806018,36 เลขที่ 36/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ชะแล้ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-03-192564-03-18 นางพนารัตน์ ขุนชำนาญไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 086-3049413 0.250673879,0785063,20 เลขที่ 199/418 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-03-192564-03-18 นางพนารัตน์ ขุนชำนาญไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 086-3049413 0.250673879,0785063,20 เลขที่ 199/418 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-03-192564-03-18 นางพนารัตน์ ขุนชำนาญไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 086-3049413 0.250673879,0785063,20 เลขที่ 199/418 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นางพรทิพย์ รัตนชลมังคุด 089-8789811 1.50685848,0750437,33 เลขที่ 40 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักจอก หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณโหระพา 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณดอกขจร 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณฝรั่งกิมจู 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณกระเจี๊ยบเขียว 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณแมงลัก 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณไผ่ตง 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณเสาวรส 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณมะนาว 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณชะอม 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณมะเขือเปราะ 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณส้มจุก 0815421497 0.03644920,794312,4 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณพริก 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณกะเพรา 0815421497 0.03644920,794123,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางพรรณี แก้วสุวรรณหม่อน 0815421497 0.03644920,794312,13 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นางพวง ครูนิลอาจถั่วฝักยาว 0.250684316,0782041,6 เลขที่ 49 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นางพวง ครูนิลอาจแตงกวา 0.250684316,0782041,6 เลขที่ 49 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางพิชญาภา เขียวไชยไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0879691103 0.0056658872,760228,14 เลขที่ 30 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นางพินิจ ผดุงมังคุด 1.250687328,0741313,40 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-07-272560-07-26 นางพิมพ์ นิชลานนท์มะพร้าวอ่อน 074-334722
081-9634566
10675618,0784615,27 เลขที่ 60 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางพิมพา แก้วทองมังคุด 10687842,0745524,40 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 14 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 14 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นางพูนศรี อุไรวงค์กล้วย 087-0692340 2661713,810002,7 เลขที่ 45/3 หมุ่บ้าน ป่าขวาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2557-06-032560-06-02 นางเพ็ญศรี มณีโชติมะม่วง 30669199,0800183,16 เลขที่ 84/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางฟุ้ง พรหมวงค์ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า) 0.0056658872,760228,14 เลขที่ 59 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2558-07-292561-07-28 นางภิญโญ ประทุมสินลองกอง 080-7167968 30688297,0740583,53 เลขที่ 56 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นางภู จันทประเทศทุเรียน 074-341215 40683119,0742352,65 เลขที่ 27 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นางภู จันทประเทศลองกอง 074-341215 40683119,0742352,65 เลขที่ 27 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นางภู จันทประเทศสละ 074-341215 40683119,0742352,65 เลขที่ 27 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางมลิวัลย์ ปานซ้ายพริก 0878969410 1640860,872375,5 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นางมารียาม หมีทองแตงโม 095-3871927 10693848,0770167,7 เลขที่ 99/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นางมารียาม หมีทองฟักทอง 095-3871927 10693818,0770232,7 เลขที่ 99/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางมิน๊ะ ขะเร็มมะดามังคุด 10688055,0743646,22 เลขที่ 41 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นางมุงอ เพ็ชรแลมันทุเรียน 0901755835 10715994,0728022,29 เลขที่ 13/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยาเร๊ะ หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางยมนา หมื่นแก้วไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0.0056658872,760228,14 เลขที่ 35/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางยมนา หมื่นแก้วไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0.0056658872,760228,14 เลขที่ 35/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นางยิ่น อินอุทัยมังคุด 20672139,0771781,41 เลขที่ 83 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นางยุพิน บุญเลี้ยงมังคุด 081-8974478 10686326,0747854,26 เลขที่ 3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นางเยาวเร๊าะ คงยุนุ่ยลองกอง 40682234,0752515,31 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน ท่าคู หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางรดา หมะโดดแตงกวา 081-9637824 0.250682493,0751120,36 เลขที่ 106 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางรดา หมะโดดกระเจี๊ยบเขียว 081-9637824 0.250682493,0751120,36 เลขที่ 106 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางรดา หมะโดดถั่วฝักยาว 081-9637824 0.250682493,0751120,36 เลขที่ 106 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางรดา หมะโดดอ้อย 081-9637824 2.50682480,0751220,24 เลขที่ 106 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านโมย หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-11-212562-11-20 นางระพีพันธ์ รัตนมุณีโหระพา 089-8773200 0.5657332,790870,2 เลขที่ 6 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นางรัตนา เรือนทองมังคุด 081-0945676 50687650,0729794,55 เลขที่ 85 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นางรัตนากร ผลกล่ำทุเรียน 080-8646751 20682434,0772451,21 เลขที่ 32/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-01-272564-01-26 นางราตรี เกลี้ยงประไพมังคุด 10653984,0762837,28 เลขที่ 2/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นางรำไพ สิงห์หนูมังคุด 090-2730142 1.50688609,0748465,22 เลขที่ 83 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-11-212563-11-20 นางรุ้งตะวัน ช้างสารแก้วมังกร 0611901887 0.75649291,856075,6 เลขที่ 25/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นางรุ้งตะวัน ช้างสารพุทรา 0611901887 40649291,0856075,6 เลขที่ 25/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-11-212562-11-20 นางรุ้งตะวัน ช้างสารพริก 0611901887 6649291,856075,6 เลขที่ 25/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2559-09-262562-09-25 นางรุ้งตะวัน ช้างสารฝรั่ง 0611901887 120649291,0856075,6 เลขที่ 25/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางรุ้งตะวัน ช้างสารมะเขือเทศ 0611901887 10649291,0856075,6 เลขที่ 25/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2559-09-262562-09-25 นางรุ้งตะวัน ช้างสารชมพู่ 0611901887 120649283,0856006,19 เลขที่ 25/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางเรณู จงไพบูลย์ทุเรียน 0818966320 40687354,0741606,31 เลขที่ 3 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน พรหว้า หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางละออง แก้วบุตรข่า 082-4344659 1.50659012,0784543,11 เลขที่ 32/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นางละออง รัตนะกล้วยหอมทอง 0894656932 2661771,809831,5 เลขที่ 29/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2557-04-292560-04-28 นางละเอียด ดวงสุวรรณ์กล้วยน้ำว้า 20654292,0839135,20 เลขที่ 13 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางลักษณา บำรุงกวางตุ้ง 0872941665 0.0056564547,763520,14 เลขที่ 5/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นางลักษณา เบ็ญสลามันลองกอง 086-9572175 10643115,0773005,35 เลขที่ 21/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-07-212565-07-20 นางลัดดา ประสมพงศ์ขนุน 086-2895154 0.250656136,0786185,5 เลขที่ 40 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางลัดดาวรรณ บุตรแสงทุเรียน 0872915374 30685588,0737707,51 เลขที่ 52/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเลียบ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นางลาภ บุญรัตน์มะม่วง 10663251,0807330,17 เลขที่ 22/1 หมุ่บ้าน รำแดง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางลำยอง หนูชัยแก้วกล้วยหิน 089-7389328
-
093-7735182
1641089,870869,8 เลขที่ 145 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแดน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-09-212562-09-20 นางลำใย ดวงดีพริก 089-8787514 5645994,864141,1 เลขที่ 14/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางลำใย ดำสังข์กล้วยหิน 087-2883836 6642844,860011,10 เลขที่ 6 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2557-02-262560-02-25 นางเลี่ยน รักพรหมมะพร้าว 10649952,0854158,12 เลขที่ 219/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นางวรนุช รัตนเสถียรมังคุด 1.50688814,0740885,32 เลขที่ 41 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นางวรรณา อนันต์บวบ 0909196803 0.1250682054,0782840,11 เลขที่ 32 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นางวรรณา อนันต์มะเขือ 0909196803 0.080682054,0782840,11 เลขที่ 32 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นางวรรณา อนันต์ถั่วฝักยาว 0909196803 0.250682054,0782840,11 เลขที่ 32 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-05-182563-05-17 นางวราพิณท์นภัส ปัจฉิมศิริแตงโม 50693091,0768507,120 เลขที่ 62/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่าเส หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นางวัชรี หอมอุทัยทุเรียน 1.750685602,0743838,37 เลขที่ 37/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน พลีเหนือ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางวันดี ด้วงมีกล้วยหิน 082-4381373 3.25641119,870301,4 เลขที่ 114/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นางวันดี ปุตตะพัตมะพร้าว 080-8656500 10633091,0791281,52 เลขที่ 243 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางวันทนา สาครินทร์ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 0817645519 0.250666052,0778850,18 เลขที่ 206/15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวนิช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางวันทนา สาครินทร์ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 0817645519 0.250666052,0778850,18 เลขที่ 206/15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวนิช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางวันทนา สาครินทร์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0817645519 0.250666052,0778850,18 เลขที่ 206/15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวนิช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางวันทนา สาครินทร์ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0817645519 0.250666052,0778850,18 เลขที่ 206/15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวนิช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางวันทนา สาครินทร์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 0817645519 0.250666052,0778850,18 เลขที่ 206/15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางวันทนา สาครินทร์ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0817645519 0.250666052,0778850,18 เลขที่ 206/15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน กาญจนวินช ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางวันเนาว์ ปิยะมโณถั่วฝักยาว 0873935639 0.1250682753,0782004,8 เลขที่ 23/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางวันเนาว์ ปิยะมโณมะระ 0873935639 0.1250681966,0782860,2 เลขที่ 23/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางวันเนาว์ ปิยะมโณมะเขือ 0873935639 0.1250681966,0782860,2 เลขที่ 23/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางวันเนาว์ ปิยะมโณมะเขือ 0873935639 0.1250682753,0782004,8 เลขที่ 23/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นางวัลลา คงเจริญฝรั่งกิมจู 0944572681 2.5661079,806633,23 เลขที่ 53/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นางวัลลา คงเจริญกล้วยน้ำว้า 0944572681 0.25661079,806633,23 เลขที่ 53/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นางวาทินี ศรีเพชรทุเรียน 40698684,0752602,61 เลขที่ 39 หมุ่บ้าน ทุ่งเอ๊าะ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-12-272563-12-26 นางวาสนา สุขเจริญผักเหลียง 088-3937518 10673458,0764054,114 เลขที่ 12 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางวินัย หนูชัยแก้วพริก 1.50641203,0869870,6 เลขที่ 95/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางวินัย หนูชัยแก้วพริก 20641096,0869853,14 เลขที่ 95/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-11-262564-11-25 นางศิริ แซ่แจ้นทุเรียน 089-2939918 20682535,0771324,22 เลขที่ 93 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-11-262564-11-25 นางศิริ แซ่แจ้นลองกอง 089-2939918 20682535,0771324,22 เลขที่ 93 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-11-262564-11-25 นางศิริ แซ่แจ้นเงาะ 089-2939918 20682535,0771324,22 เลขที่ 93 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นางศิริพร ทองศรีจันทร์กล้วย 0950327345 50674191,0764194,105 เลขที่ 2/9 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ต้นปริง หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-12-212564-12-20 นางศิริวรรณ บุญฤทธิ์หม่อน 0810931179 1650171,789941, เลขที่ 191/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-12-212564-12-20 นางศิริวรรณ บุญฤทธิ์เสาวรส 0810931179 0.25650171,789941, เลขที่ 191/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นางศิริวรรณ บุญฤทธิ์ตะไคร้ 0810931179 0.25650171,789941, เลขที่ 191/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-12-212564-12-20 นางศิริวรรณ บุญฤทธิ์กล้วยน้ำว้า 0810931179 0.25650171,789941, เลขที่ 191/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นางศุภลักษณ์ ไชยนุรักษ์เห็ดภูฏาน 081-9596031 0.50654741,0772239,28 เลขที่ 553/11 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นางศุภลักษณ์ ไชยนุรักษ์เห็ดหลินจือ 081-9596031 0.50654741,0772239,28 เลขที่ 553/11 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนลัง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นางศุภลักษณ์ ไชยนุรักษ์เห็ดฮังการี่ 081-9596031 0.50654741,0772239,28 เลขที่ 553/11 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางสงวน ลังคงมังคุด 90160 20686588,0740313,36 เลขที่ 12 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสนธิยา ละอองสกุลฝรั่งกิมจู 0818504127 9.5611965,811036,11 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสนธิยา ละอองสกุลกล้วยน้ำว้า,กล้วยเล็บมือนาง 0818504127 2661965,811036,11 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-07-192565-07-18 นางสนธิยา ละอองสกุลชะอม 0818504127 0.25611965,811036,11 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางสนธิยา ละอองสกุลกระเจี๊ยบเขียว 0818504127 0.02611965,811036,11 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางสนธิยา ละอองสกุลบัวบก 0818504127 0.0056611965,811036,11 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางสนธิยา ละอองสกุลตะไคร้ 0818504127 0.25611965,811036,11 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางสนธิยา ละอองสกุลผักหวาน 0818504127 0.25611965,811036,11 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางสนธิยา ละอองสกุลมะระ 0818504127 0.0056611965,811036,11 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางสนธิยา ละอองสกุลขึ้นฉ่าย 0818504127 0.0056611965,811036,11 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2559-05-022562-05-01 นางสมนึก ประทุมทองกล้วย 091-1688206 30656371,0770582,11 เลขที่ 485 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางสมบูรณ์ รักชุมไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน) 0898791223 0.0056658872,760228,14 เลขที่ 35/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-08-312564-08-30 นางสมปอง แก้วสุกข่า 0624681556 10658960,0783553,29 เลขที่ 8 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นางสมปอง อ่อนแก้วมังคุด 10672334,0768489,53 เลขที่ 22/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งขมิ้นกลาง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งขมิ้น อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางสมศรี ศิริบุญฟักทอง 0828272151 8.5645986,858321,13 เลขที่ 111 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางสมศรี อ่อซ้ายพริก 20637156,0868055,13 เลขที่ 70/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ตะเครียะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ตะเครียะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางสมหมาย แก้วปานข่า 047-899457 10658975,0783529,29 เลขที่ 98 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางสะหะน๊ะ หลำขุนมังคุด 2.50688127,0744264,22 เลขที่ 35 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-02-262560-02-25 นางสาย ล่ำนวลมะพร้าวน้ำหอม 30649938,0854019,9 เลขที่ 224 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นางสายผล บันดิษฐลองกอง 089-9762760 1.50683261,0773272,26 เลขที่ 22/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-05-182564-05-17 นางสายพิณ ไหมใจดีมะนาว 350689809,0744211,30 เลขที่ 30/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เคลียง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-05-182563-05-17 นางสายพิณ ไหมใจดีพริกไทย 30689809,0744211,30 เลขที่ 30/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เคลียง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-05-182564-05-17 นางสายพิณ ไหมใจดีกล้วยหอมทอง 100689809,0744211,30 เลขที่ 30/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เคลียง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นางสาว วุฒิบุญญะบวบ 0892181459 0.40682761,0783312,22 เลขที่ 33/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นางสาว วุฒิบุญญะพริก 0892181459 0.150682761,0783312,22 เลขที่ 33/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นางสาว วุฒิบุญญะถั่วฝักยาว 0892181459 0.30682761,0783312,22 เลขที่ 33/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-03-31 นางสาวกรณัฏฐ์ ทองนิมิตรต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง) 089-1973004 0.0280667314,0784421,18 เลขที่ 302 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นางสาวกรณัฏฐ์ ทองนิมิตรต้นอ่อนพืช(ต้นทานตะวันอ่อน) 089-1973004 0.0280667314,0784421,18 เลขที่ 302 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นางสาวขนิษฐา บุญคงมังคุด 086-1081147 7.50660349,0744774,31 เลขที่ 19 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นางสาวขวัญตา ขลิกโทมังคุด 20686029,0751727,40 เลขที่ 16 หมุ่บ้าน ออกวัด หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นางสาวจุฑามาศ รัตนกิจต้นอ่อนพืช(ต้นทานตะวันอ่อน) 089-9799807
074-800119
0.0630660046,0771475,18 เลขที่ 77/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-12-272563-12-26 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณชาตรีข่า 084-7504313
074-384346
0.50658213,074550,3 เลขที่ 3/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-12-272563-12-26 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณชาตรีข่า 084-7504313
074-384346
40658224,0784734,4 เลขที่ 3/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-12-272563-12-26 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณชาตรีข่า 084-7504313
074-384346
50659556,0784123,11 เลขที่ 3/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-12-272563-12-26 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณชาตรีข่า 084-7504313
074-384346
20658230,0784913,3 เลขที่ 3/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-12-272563-12-26 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณชาตรีข่า 084-7504313
074-384346
40658220,0786614,9 เลขที่ 3/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-08-312564-08-30 นางสาวเจนจิต ทองแกมแก้วข่า 089-9789718 10658189,0784073,20 เลขที่ 13 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นางสาวชดาดล พิทักษ์คุมพลลองกอง 081-0985160 20642797,0772994,69 เลขที่ 47/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นางสาวชดาดล พิทักษ์คุมพลสะตอ 081-0985160 10642787,0773041,35 เลขที่ 47/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุงกลาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นางสาวชดาดล พิทักษ์คุมพลมะนาว 081-0985160 10642787,0773041,35 เลขที่ 47/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุงกลาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางสาวชดาดล พิทักษ์คุมพลผักเหลียง 081-0985160 1.50642896,0773226,47 เลขที่ 47/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุงกลาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นางสาวชดาดล พิทักษ์คุมพลมังคุด 081-0985160 10642896,0773226,47 เลขที่ 47/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุงกลาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นางสาวชลดา ฤกษ์จันทร์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 086-9598882
074-807637
0.0050652355,0762407,22 เลขที่ 1063/339 หมุ่บ้าน ปาล์มสปริงส์ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นางสาวชลดา ฤกษ์จันทร์ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 086-9598882
074-807637
0.010652355,0762407,22 เลขที่ 1063/339 หมุ่บ้าน ปาล์มสปริงส์ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นางสาวชลดา ฤกษ์จันทร์ไฮโดีโปนิกส์ (กรีนคอรัล) 086-9598882
074-807637
0.0050652355,0762407,22 เลขที่ 1063/339 หมุ่บ้าน ปาล์มสปริงส์ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นางสาวชลดา ฤกษ์จันทร์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 086-9598882
074-807637
0.010652355,0762407,22 เลขที่ 1063/339 หมุ่บ้าน ปาล์มสปริงส์ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นางสาวชลดา ฤกษ์จันทร์ไฮโดรโปนิกส์ (คอส) 086-9598882
074-807637
0.0050652355,0762407,22 เลขที่ 1063/339 หมุ่บ้าน ปาล์มสปริงส์ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นางสาวชลดา ฤกษ์จันทร์ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต) 086-9598882
074-807637
0.0050652355,0762407,22 เลขที่ 1063/339 หมุ่บ้าน ปาล์มสปริงส์ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นางสาวชลดา ฤกษ์จันทร์ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 086-9598882
074-807637
0.010652355,0762407,22 เลขที่ 1063/339 หมุ่บ้าน ปาล์มสปริงส์ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นางสาวชลดา ฤกษ์จันทร์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย) 086-9598882
074-807637
0.0050652355,0762407,22 เลขที่ 1063/339 หมุ่บ้าน ปาล์มสปริงส์ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นางสาวชลดา ฤกษ์จันทร์ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 086-9598882
074-807637
0.0050652355,0762407,22 เลขที่ 1063/339 หมุ่บ้าน ปาล์มสปริงส์ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-04-012563-03-31 นางสาวณัฐกมล หอมอุทัยมังคุด 40685740,0741898,43 เลขที่ 1/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-012563-03-31 นางสาวณัฐกมล หอมอุทัยลองกอง 40685740,0741898,43 เลขที่ 1/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-242562-04-23 นางสาวณัฐธิดา แซ่โง้วเมล่อน 10670842,0767557,37 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งขมิ้น อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งขมิ้น อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2562-08-312564-08-30 นางสาวดวงอนงค์ สุวรรณชาตรีข่า 0887864794 20658938,0784325,20 เลขที่ 15/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางสาวทินสิรี ฉายทิพากรไผ่ 0868088353 80663448,0762358,24 เลขที่ 74 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านไร่ลืมกรุง หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวทินสิรี ฉายทิพากรชะอม 0868088353 0.250663448,0762358,24 เลขที่ 74 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านไร่ลืมกรุง หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312564-08-30 นางสาวธนพร คงบุญทุเรียนหมอนทอง 081-9597899 20649277,0761915,37 เลขที่ 167/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-04-242562-04-23 นางสาวธฤนตา สุวรรณคีรีต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี) 093-7428197
074-231884
0.050661929,0776138,9 เลขที่ 238/5 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 4 ถนน รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 4 ถนน รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-04-242562-04-23 นางสาวธฤนตา สุวรรณคีรีต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 093-7428197
074-231884
0.050661929,0776138,9 เลขที่ 238/5 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 4 ถนน รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 4 ถนน รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-09-212564-09-20 นางสาวนอม จันทรชาติข่า 090-2099934 10658667,0784656,16 เลขที่ 61 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-08-312564-08-30 นางสาวน้อย ตรีวัยข่า 088-3902033 4658934,783729,52 เลขที่ 38/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นางสาวนาตยา เรืองแก้วมังคุด 10687744,0741694,57 เลขที่ 10 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางสาวบรรจง พัสสระมังคุด 086-9559950 20656208,0785769,4 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนมะขาม 0895965835 0.250665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนกระท้อน 0895965835 0.1250665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนฝรั่ง 0895965835 0.1250665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนส้มโอ 0895965835 0.1250665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนมังคุด 0895965835 20665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนกล้วย 0895965835 10665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนเงาะ 0895965835 0.250665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนอ้อย 0895965835 0.1250665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนละมุด 0895965835 0.010665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนขนุน 0895965835 0.3750665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนลองกอง 0895965835 0.250665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนสะตอ 0895965835 0.250665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนน้อยหน่า 0895965835 0.010665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นางสาวปุณยนุช พัฒโนชมพู่ 0895965835 0.010665557,0771816,44 เลขที่ 161/10 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 8 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 71/11 หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางสาวพรรณทิภา ชุมสุวรรณส้มโอ 0808703985 10656585,0771932,19 เลขที่ 1624 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชุมชนหัวนอนกลาง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-09-192563-09-18 นางสาวพรรณนี โประเทพลองกอง 087-9694012 20659377,0760690,32 เลขที่ 60 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางสาวพัณณ์ชิตา สิริธนานิรัตน์ผักชี 0918478824 0.50661358,0770025,15 เลขที่ 73/3 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หาดใหญ่ซิตี้ปาร์ค หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางสาวพัณณ์ชิตา สิริธนานิรัตน์ข่า 0918478824 0.50661358,0770025,15 เลขที่ 73/3 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หาดใหญ่ซิตี้ปาร์ค หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางสาวพัณณ์ชิตา สิริธนานิรัตน์ผักบุ้ง 0918478824 0.50661358,0770025,15 เลขที่ 73/3 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หาดใหญ่ซิตี้ปาร์ค หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางสาวพัณณ์ชิตา สิริธนานิรัตน์โหระพา 0918478824 0.50661358,0770025,15 เลขที่ 73/3 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หาดใหญ่ซิตี้ปาร์ค หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางสาวพัณณ์ชิตา สิริธนานิรัตน์ตะไคร้ 0918478824 0.50661358,0770025,15 เลขที่ 73/3 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หาดใหญ่ซิตี้ปาร์ค หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางสาวพัณณ์ชิตา สิริธนานิรัตน์ผักชีฝรั่ง 0918478824 0.50661358,0770025,15 เลขที่ 73/3 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หาดใหญ่ซิตี้ปาร์ค หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางสาวพัณณ์ชิตา สิริธนานิรัตน์พริกขี้หนู 0918478824 0.50661358,0770025,15 เลขที่ 73/3 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หาดใหญ่ซิตี้ปาร์ค หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-10-242563-10-23 นางสาวพัทธิดา รัตน์มณีลองกอง 081-7470477 30637939,0771562,137 เลขที่ 52 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน บ้านพรุธานี ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-10-242563-10-23 นางสาวพัทธิดา รัตน์มณีมังคุด 081-7470477 30637939,0771562,137 เลขที่ 52 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน บ้านพรุธานี ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-06-032563-06-02 นางสาวพานิช โมลิโตมะม่วง 20670536,0799144,8 เลขที่ 182 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นางสาวพุม ศรีสว่างแตงกวา 0.250683621,0782248,10 เลขที่ 49/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นางสาวพุม ศรีสว่างถั่วฝักยาว 0.250683621,0782248,10 เลขที่ 49/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นางสาวมัณฑนา เอียดคงทุเรียน 7.50682852,0742807,77 เลขที่ 35 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นางสาวมัณฑนา เอียดคงลองกอง 7.50682852,0742807,77 เลขที่ 35 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางสาวย๊ะ กะเส็มสุริยะผักโขม 080-5425708 1.50688406,0778515,11 เลขที่ 84 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางสาวย๊ะ กะเส็มสุริยะมะเขือ 080-5425708 1.50688406,0778515,11 เลขที่ 84 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางสาวย๊ะ กะเส็มสุริยะกวางตุ้ง 080-5425708 1.50688406,0778515,11 เลขที่ 84 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางสาวย๊ะ กะเส็มสุริยะผักกาดขาว 080-5425708 1.50688406,0778515,11 เลขที่ 84 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางสาวย๊ะ กะเส็มสุริยะผักบุ้ง 080-5425708 1.50688406,0778515,11 เลขที่ 84 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2559-09-262562-09-25 นางสาวยินดี หวังขวัญกล้วย 081-7386592 3.50687098,0738710,38 เลขที่ 287/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-08-052561-08-04 นางสาวเยาวลักษณ์ ช่วยดำรงค์คะน้า 083-1934651 10658376,0774046,13 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน แก้วสมิทธิ์ ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-08-052561-08-04 นางสาวเยาวลักษณ์ ช่วยดำรงค์ผักโขม 083-1934651 10658376,0774046,13 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน แก้วสมิทธิ์ ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-08-052561-08-04 นางสาวเยาวลักษณ์ ช่วยดำรงค์กวางตุ้ง 083-1934651 10658376,0774046,13 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน แก้วสมิทธิ์ ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-08-052561-08-04 นางสาวเยาวลักษณ์ ช่วยดำรงค์กุยช่าย 083-1934651 10658376,0774046,13 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน แก้วสมิทธิ์ ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-08-052561-08-04 นางสาวเยาวลักษณ์ ช่วยดำรงค์บวบ 083-1934651 10658376,0774046,13 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน แก้วสมิทธิ์ ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-08-052561-08-04 นางสาวเยาวลักษณ์ ช่วยดำรงค์กะหล่ำดอก 083-1934651 10658376,0774046,13 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน แก้วสมิทธิ์ ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-08-052561-08-04 นางสาวเยาวลักษณ์ ช่วยดำรงค์ผักกาดขาว 083-1934651 10658376,0774046,13 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน แก้วสมิทธิ์ ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-08-052561-08-04 นางสาวเยาวลักษณ์ ช่วยดำรงค์ถั่วแขก 083-1934651 10658376,0770446,13 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน แก้วสมิทธิ์ ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-08-052561-08-04 นางสาวเยาวลักษณ์ ช่วยดำรงค์ผักกาดหอม 083-1934651 10658376,0774046,13 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน แก้วสมิทธิ์ ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีลองกอง 0818983997 10651638,0746500,38 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีลองกอง 0818983997 0.250648276,0749885,52 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีกล้วย 0818983997 10648077,0749526,17 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีกล้วย 0818983997 10651638,0746500,38 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีเงาะ 0818983997 0.50648077,0749526,17 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีเงาะ 0818983997 0.250648276,0749885,52 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีมะม่วงหิมพานต์ 0818983997 0.250648077,0749526,17 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีมังคุด 0818983997 20648077,0749526,17 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีมังคุด 0818983997 10648276,0749885,52 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีสะตอ 0818983997 10648077,0749526,17 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีชะอม 0818983997 0.030648077,0749526,17 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีทุเรียน 0818983997 50648276,0749885,52 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีผักหวาน 0818983997 0.030648276,0749885,52 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีพริก 0818983997 0.0150648077,0749526,17 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นางสาวเรวดี จินดามณีทุเรียน 0818983997 10651638,0746500,38 เลขที่ 97 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เหนือคลอง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางสาวเล็ก ทองดีผักบุ้ง 0848565947 0.030682373,0782542,1 เลขที่ 27 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางสาวเล็ก ทองดีมะเขือ 0848565947 0.1250682373,0782542,1 เลขที่ 27 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางสาวเล็ก ทองดีข้าวโพดหวาน 0848565947 0.090682373,0782542,1 เลขที่ 27 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นางสาววรรณา นิยมเดชาทุเรียน 0918478063 10716080,0728066,29 เลขที่ 13/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยาเร๊ะ หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นางสาววัลภา ถีถาวรมังคุด 30687514,0740933,37 เลขที่ 27 หมุ่บ้าน ดังหมูเหนือ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นางสาววีณา ชัยประสิทธิ์ลองกอง 097-1235990 1.5658634,784690,0 เลขที่ 117 หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นางสาวศศิธร นันทรัตน์ลองกอง 080-8701316 20668650,0722754,108 เลขที่ 104/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นางสาวศุลีพร เจ็มจะระลองกอง 081-8974478 10686332,0747854,27 เลขที่ 3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นางสาวสาทินี สุวิทย์พันธุ์วงศ์ทุเรียน 2.750684680,0736452,46 เลขที่ 22/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เลียบ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-11-262564-11-25 นางสาวสุดาวดี แซ่แจ้นสะตอ 074-477122 10862806,0771488,25 เลขที่ 106/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นางสาวสุดาวดี แซ่แจ้นข่า 074-477122 0.250862806,0771488,25 เลขที่ 106/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นางสาวสุดาวดี แซ่แจ้นคะน้า 074-477122 0.130684153,0771100,13 เลขที่ 106/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนมีด หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นางสาวสุดาวดี แซ่แจ้นตะไคร้ 074-477122 10862806,0771488,25 เลขที่ 106/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนมีด หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นางสาวสุดาวดี แซ่แจ้นหน่อไม้ 074-477122 0.250862806,0771488,25 เลขที่ 106/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นางสาวสุดาวดี แซ่แจ้นผักกาดขาว 074-477122 0.130684153,0771100,13 เลขที่ 106/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนมีด หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นางสาวสุดาวดี แซ่แจ้นกวางตุ้ง 074-477122 0.130684153,0771100,13 เลขที่ 106/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนมีด หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นางสาวสุธาดา บรรจงธุระการต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 087-3961131 0.060662414,0769887,15 เลขที่ 45/14 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 45/16 หมุ่บ้าน บ้านพรุ หมู่ - ซอย - ถนน สันติวิถี ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นางสาวสูไรดา ลีเงาะทุเรียน 0883979248 10699963,0729008,70 เลขที่ 99/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทับยาง หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางสาวหนิสะลีฮะ ฝาหมานมังคุด 089-8787608 10688011,0744154,25 เลขที่ 35/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นางสาวหนูวิน กาญจนันท์แตงกวา 0.50681673,0782885,10 เลขที่ 14 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นางสาวหนูวิน กาญจนันท์ถั่วฝักยาว 0.250681673,0782885,10 เลขที่ 14 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางสาวหรอ บิลนุ้ยมังคุด 10663044,0783061,5 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางสาวหลอม ทองชุมข่า 20657917,0784000,16 เลขที่ 13/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางสาวอรปรียา ศิริรักษ์ทุเรียน 0950562748 1.250673151,0774371,62 เลขที่ 152/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นาทุ่งปริง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางสาวอรปรียา ศิริรักษ์ลองกอง 0950562748 0.250673151,0774371,62 เลขที่ 152/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นาทุ่งปริง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางสาวอรปรียา ศิริรักษ์มังคุด 0950562748 0.250673151,0774371,62 เลขที่ 152/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นาทุ่งปริง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางสาวอัคณา ทองแก้วมังคุด 0.750684803,0717375,97 เลขที่ 63/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นางสาวอัมพร คงเจริญเมืองถั่วงอก 0878373290 0.1250671696,0765038,68 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งขมิ้น อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ลานไทร หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งขมิ้น อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2562-08-312564-08-30 นางสาวอารีญา ไชยพูลข่า 082-2638684 10655934,0784208,13 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางสาวอาสาหนะ เระเบ็นหมุดส้มโอ 0894634893 0.250660147,0774270,1 เลขที่ 20/6 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน สามสกุล ซ.5 หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นางสาวอ้าสีเส๊าะ ขวัญโต๊ะเร๊ะฟักทอง 20694027,0770236,7 เลขที่ 99/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-08-312564-08-30 นางสาวอินทรัตน์ สุวรรณชาตรีข่า 086-9676757 20659600,0784545,31 เลขที่ 1/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นางสาวอุทัย ทองแกมแก้วมังคุด 089-1978616 10659541,0784341,10 เลขที่ 51 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางส่าเหร๊าะ หลำเบ็นสะส้มโอ 0816900636 10659561,0775106,11 เลขที่ 91 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชุมชนสามสกุล หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางส่าเหร๊าะ หลำเบ็นสะส้มโอ 0816900636 10659826,0774817,9 เลขที่ 91 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชุมชนสามสกุล หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นางสำรวย สุวรรณโณมังคุด 30657124,0784181,10 เลขที่ 29 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางสิริยะ บุญสันลองกอง 0862933776 5624191,768666,85 เลขที่ 244 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-06-032560-06-02 นางสีตีฮาลีเม๊าะ ทวีรัตน์มะม่วง 40669057,0800643,26 เลขที่ 33/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางสุกัญญา สวนกุลลองกอง 0872870382 1625905,767420,115 เลขที่ 65 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นางสุกัลยา เชาว์แก้วปาล์มน้ำมัน 086-2985226 100645578,0857705,7 เลขที่ 49 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นางสุคนธ์ อุ่นนวลมะนาว 0920689350 0.5640813,872810,0 เลขที่ 49/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นางสุชาดา เจนสัญญายุทธทุเรียน 0955893282 3.250684647,0736044,41 เลขที่ 39 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเลียบ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-05-182564-05-17 นางสุณีย์พร เม่งซ้ายกล้วยหอมทอง 0986713958 50675231,0772905,51 เลขที่ 101/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านพรุ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-05-182564-05-17 นางสุณีย์พร เม่งซ้ายทุเรียน 0986713958 10674348,0773663,33 เลขที่ 101/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านพรุ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2557-07-232560-07-22 นางสุดใจ ยอสินธุ์มะม่วง 1.50672645,0798186,12 เลขที่ 66/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางสุทิสา ประสมวงค์พริก 0937592874 0.5640914,0871905,8 เลขที่ 83/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นางสุธิดา เชื้อช่วยชูปาล์มน้ำมัน 086-2858063,085-0803196 70650703,0848081,9 เลขที่ 319 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-03-202564-03-19 นางสุธิดา ยวงใยกล้วยน้ำว้า 089-1641447 5666126,806693,5 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-03-202564-03-19 นางสุธิดา ยวงใยมะพร้าวน้ำหอม 089-1641447 10666126,806693,5 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-07-232563-07-22 นางสุนี กิจการมะม่วงพิมเสนเบา 0941798049 60667845,0805561,14 เลขที่ 12 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นางสุนีย์พร บุญสุขพริก 081-7676529 60641045,0872191,10 เลขที่ 58 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางสุพรรณี จันทร์ติทุเรียน 0827302504 3067698,0741771,35 เลขที่ 19/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน พรุหว้า หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-10-242564-10-23 นางสุพัฒน์ วรรณพันธุ์ส้มโอ 0869688803 0.5065585,0770854,17 เลขที่ 1200/12 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เนินพิชัย หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-06-032563-06-02 นางสุพิศ โมลิโตมะม่วง 60670579,0799065,10 เลขที่ 182/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางสุภาพ รัตนมุณีลองกอง 087-2943129 0.40649924,0762277,38 เลขที่ 118/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางสุภาพ รัตนมุณีทุเรียนหมอนทอง 087-2943129 0.5649924,762277,38 เลขที่ 118/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-07-212565-07-20 นางสุภาพ รุลปักษ์ละมุด 086-2922161 10656145,0786147,5 เลขที่ 51/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางสุภาพร แซ่ติ้วมะระ 0937313760 0.250682279,0782981,7 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางสุภาพร แซ่ติ้วมันเทศ 0937313760 0.030682279,0782981,7 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นางสุภาพร แซ่ติ้วพริก 0937313760 0.250682279,0782981,7 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นางเสงี่ยม แก้วทองมังคุด 30683331,0773476,15 เลขที่ 11 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นางเสริม เดชดีปาล์มน้ำมัน 083-5235483 190646348,0841251,5 เลขที่ 22 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2560-07-272563-07-26 นางเสริม พยอมมะพร้าวอ่อน 089-8792064 10679608,0784828,28 เลขที่ 34 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางโสภน ศิริเลี้ยงลองกอง 0873994834 2626103,773330,92 เลขที่ 14 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นางโสภา พาศรีลำไย 0937545225 3628539,777824,68 เลขที่ 123/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นางโสภา พาศรีลำไย 0937545225 18628752,778151,65 เลขที่ 123/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขาพระ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางหนำเสาะ หลำเบ็นสะส้มโอ 0.1250660126,0774236,5 เลขที่ 55 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ซ.สามสกุล หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางหนำเสาะ หลำเบ็นสะเงาะ 0.250660126,0774236,5 เลขที่ 55 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ซ.สามสกุล หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-07-232560-07-22 นางหนูจัด ฉุ้นประดับมะม่วงพิมเสนเบา 10661981,0805331,14 เลขที่ 49/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางหนูฝัน ขุนจำนงค์ลองกอง 3625370,769578,68 เลขที่ 83/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นางหนูพุม ธรรมโชติมะพร้าว 080-3759027 1.50667849,0803937,18 เลขที่ 21 หมุ่บ้าน ชิงโค หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นางหยาด นุ้ยหล๊ะลองกอง 40660715,0739938,85 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน สวนหม่อม หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นางห้อง แก้วประดิษฐ์ข้าวโพดหวาน 0936088268 0.1250681693,0783551,9 เลขที่ 16 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นางห้อง แก้วประดิษฐ์ถั่วฝักยาว 0936088268 0.50681693,0783551,9 เลขที่ 16 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นางห้อง แก้วประดิษฐ์บวบ 0936088268 0.50681693,0783551,9 เลขที่ 16 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางแหมะ ติงหวังมังคุด 10687953,0743788,29 เลขที่ 8/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นางอทิศา บุญผลทุเรียน 081-7486059 20673639,0764250,98 เลขที่ 40/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-12-272563-12-26 นางอทิศา บุญผลผักเหลียง 081-7486059 20673254,0762361,159 เลขที่ 40/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2560-04-292563-04-28 นางอนงค์ ถิระรัตน์ลองกอง 30684264,0742705,45 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นางอนงค์ ถิระรัตน์ทุเรียน 20682300,0742074,40 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2558-08-312561-08-30 นางอนงค์ ทวีรัตน์ลองกอง 089-8761603 4.750670262,0769199,31 เลขที่ 30 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2557-04-292560-04-28 นางอบแก้ว หวังมะโนกล้วย 20654634,0839146,16 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นางอรพินท์ สหะวิริยะกล้วย 096-8047467 1.750662718,0770682,14 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย พุ่มสหะวิริยะ ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอรพินท์ สหะวิริยะผักโขม 096-8047467 1.750662718,0770682,14 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย พุ่มสหะวิริยะ ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เทศบาลบ้านพรุ หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอรพินท์ สหะวิริยะผักกาดขาว 096-8047467 1.750662718,0770682,14 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย พุ่มสหะวิริยะ ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอรพินท์ สหะวิริยะผักบุ้ง 096-8047467 1.750662718,0770682,14 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย พุ่มสหะวิริยะ ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอรพินท์ สหะวิริยะโหระพา 096-8047467 1.750662718,0770682,14 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย พุ่มสหะวิริยะ ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอรพินท์ สหะวิริยะกวางตุ้ง 096-8047467 1.750662718,0770682,14 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย พุ่มสหะวิริยะ ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอรพินท์ สหะวิริยะถั่วพู 096-8047467 1.750662718,0770682,14 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย พุ่มสหะวิริยะ ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอรพินท์ สหะวิริยะมะเขือ 096-8047467 1.750662718,0770682,14 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย พุ่มสหะวิริยะ ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอรพินท์ สหะวิริยะตะไคร้ 096-8047467 1.750662718,0770682,14 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย พุ่มสหะวิริยะ ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-08-312564-08-30 นางอวบ สุขฤกษ์ข่า 082-2632674 30659817,0783335,22 เลขที่ 9/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-07-272563-07-26 นางอวยพร เนินชนม์มะพร้าวอ่อน 085-5910592 10679574,0784820,25 เลขที่ 255 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-04-292563-04-28 นางอัฉรา เกษตรกาลาม์ลองกอง 089-4660074 150628353,0776669,92 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน ยนตรการกำธร ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นางอารณี กาญจนเพ็ญปาล์มน้ำมัน 082-4383621 50642308,0831686,9 เลขที่ 92 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะใหญ่ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะใหญ่ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นางอารม บัวทองฝรั่ง 083-1914153 1662099,810293,8 เลขที่ 41/6 หมุ่บ้าน ป่าขวาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่าขวาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นางอารม บัวทองกล้วย 083-1914153 2662099,810293,8 เลขที่ 41/6 หมุ่บ้าน ป่าขวาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่าขวาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-06-232562-06-22 นางอารม บัวทองพริก 083-1914153 0.5662099,810293,8 เลขที่ 41/6 หมุ่บ้าน ป่าขวาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นางอาริน คงแก้วลองกอง 20682650,0742360,40 เลขที่ 5/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2562-07-212565-07-20 นางอารีพันธ์ รุกขพันธ์มังคุด 081-6089658 30657416,0783173,10 เลขที่ 114 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-07-212565-07-20 นางอารีพันธ์ รุกขพันธ์ทุเรียน 081-6089658 10657416,0783173,10 เลขที่ 114 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2562-07-212565-07-20 นางอารีพันธ์ รุกขพันธ์เงาะ 081-6089658 10657416,0783173,10 เลขที่ 114 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2559-07-212565-07-20 นางอารีพันธ์ รุกขพันธ์มังคุด 081-6089658 70658440,0784315,10 เลขที่ 114 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-11-212562-11-20 นางอารีย์ ชูแดงเห็ดแครง 0810983240 0.05623952,777356,94 เลขที่ 394/6 หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางอารียะ มะหลีเฝนมังคุด 089-8772073 10684877,0749111,24 เลขที่ 6 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางอาส๊ะ สูเหมลองกอง 1625899,767392,112 เลขที่ 248 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นางอำนวย ยอดช่วยมะม่วง 084-8441215 8663524,804736,9 เลขที่ 4/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2556-09-052563-05-25 นางอำนวย ยอดช่วยมะม่วง 084-8441215 80663524,0804736,9 เลขที่ 4/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางอำนวย หนูชัยแก้วกล้วยหิน 090-7154091 3.5642733,870022,6 เลขที่ 92 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นางอำพร ขวัญชุมมังคุด 20685367,0715662,113 เลขที่ 42 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นางอำพร เต็มเร๊ะทุเรียน 0828302879 10689338,0742253,30 เลขที่ 66 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ซองเหนือ หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นางอำพัน ยกศิริมังคุด 089-4686718 20666317,0771066,14 เลขที่ 66/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นางอุทัยวรรณ บุญพิชัยส้มโอ 0894635687 10654483,0771291,15 เลขที่ 599/12 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน วัดเกาะ หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นางอุบล จันทสะโรกล้วยน้ำว้า 0.25661328,806141,5 เลขที่ 55/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นางอุบล จันทสะโรมะพร้าวน้ำหอม 0.25661328,806141,5 เลขที่ 55/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202564-02-19 นางอุบล จันทสะโรตะไคร้ 0.25661328,806141,5 เลขที่ 55/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นางอุบล นิยมพันธ์ุพริก 0869687177 1640995,871890,13 เลขที่ 88 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-08-312562-08-30 นางอุบล ส้มตั้นพริก 080-7025035 10645923,0866406,10 เลขที่ 122/1 หมุ่บ้าน ศาลาหลวงลาง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางอุไร แก้วดีลองกอง 0862984365 2625239,768116,100 เลขที่ 163 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-06-032563-06-02 นางอุไรวรรณ หอมจันทร์มะม่วง 30670168,0798738,19 เลขที่ 147/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยามะระ/มะระขี้นก 084-7472068
074-375051
0.050672635,0778603,26 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยาฟักทอง 084-7472068
074-375051
0.030672901,0779570,17 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางอุสา แก้วสัตยาพริก 084-7472068
074-375051
0.0060672635,0778603,26 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางอุสา แก้วสัตยาลองกอง 084-7472068
074-375051
0.50672635,0778603,26 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางอุสา แก้วสัตยากระท้อน 084-7472068
074-375051
0.1250672635,0778603,26 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยาถั่วลิสง 084-7472068
074-375051
0.250672635,0778603,26 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยาถั่วฝักยาว 084-7472068
074-375051
0.250672901,0779570,17 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยาถั่วลิสง 084-7472068
074-375051
0.250672635,0778603,26 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยาถั่วพู 084-7472068
074-375051
0.250672635,0778603,26 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยาบวบ 084-7472068
074-375051
0.250672635,0778603,26 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยาข้าวโพดหวาน 084-7472068
074-375051
0.250672901,0779570,17 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยาแตงกวา 084-7472068
074-375051
0.250672901,0779570,17 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยามะเขือ 084-7472068
074-375051
0.250672901,0779570,17 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยามันเทศ 084-7472068
074-375051
0.250672901,0779570,17 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นางอุสา แก้วสัตยาผักบุ้ง 084-7472068
074-375051
0.250672901,0779570,17 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางอุสา แก้วสัตยากระเจี๊ยบแดง 084-7472068
074-375051
0.010672901,0779570,17 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นางอุสา แก้วสัตยากระเจี๊ยบ 084-7472068
074-375051
0.10672901,0779570,17 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นางอุสา แก้วสัตยามังคุด 084-7472068
074-375051
0.250672635,0778603,26 เลขที่ 62/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-06-252560-06-24 นางอุไหม หวันอิมะม่วงพิมเสนเบา 20660339,0806211,11 เลขที่ 12 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นางฮวด ทิมขำลองกอง 0824304491 1625360,769146,59 เลขที่ 108 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นางฮาลีเม๊าะ เบ็ญมฮามะลองกอง 082-8306892
,
0830394930
7625550,770308,92 เลขที่ 92 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นางฮาลีเม๊าะ เบ็ญมฮามะสะตอ 082-8306892
,
0830394930
1625550,770308,92 เลขที่ 92 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นางฮาลีเม๊าะ เบ็ญมฮามะทุเรียน 082-8306892
,
0830394930
2625550,770308,92 เลขที่ 92 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นางฮาลีเม๊าะ เบ็ญมฮามะจำปาดะ 082-8306892
,
0830394930
2625550,770308,92 เลขที่ 92 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นายกตัญญู รัตนะมะม่วง 0894656932 0.5662393,810017,6 เลขที่ 29/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายกรกต กองแก้วเห็ดหลินจือ 0850802388 0.1250664601,0761362,35 เลขที่ 64/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน คลองปอม หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-03-202564-03-19 นายกรทิพย์ พัฒนกุลกล้วยหอมทอง 086-9623653 10624465,783199,83 เลขที่ 139/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปรนิกส์ -
081-5991745
0.250675865,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) -
081-5991745
0.250675865,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) -
081-5991745
0.250675865,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน) -
081-5991745
0.250675863,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) -
081-5991745
0.250675865,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย) -
081-5991745
0.250675865,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง) -
081-5991745
0.250675865,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า) -
081-5991745
0.250675865,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) -
081-5991745
0.250675865,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปนิกส์ (มิซูน่า) -
081-5991745
0.250675865,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดีโปนิกส์ (กรีนคอรัล) -
081-5991745
0.250675865,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) -
081-5991745
0.250675865,0792918,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2558-09-172560-09-16 นายกรวิชญ์ มาระเสนาไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) -
081-5991745
0.250675865,0792518,2 เลขที่ 119 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายกระจ่าง อนันต์ผักบุ้ง 0836542157 0.010682319,0782921,6 เลขที่ 34 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายกระจ่าง อนันต์มะเขือ 0836542157 0.250682319,0782921,6 เลขที่ 34 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยามงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายกระจ่าง อนันต์แตงกวา 0836542157 0.040682319,0782921,6 เลขที่ 34 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยามงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายกฤษฎิ์ พรหมทองคะน้า 062-8789789 0.1250665638,0773107,29 เลขที่ 72/4 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน นิพัทสงเคราะห์3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งโดน4 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายกฤษฎิ์ พรหมทองฟินเล่ย์ 062-8789789 0.1250665638,0773107,29 เลขที่ 72/4 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน นิพัทสงเคราะห์3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งโดน4 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายกฤษฎิ์ พรหมทองเรดโอ๊ค 062-8789789 0.1250665638,0773107,29 เลขที่ 72/4 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน นิพัทสงเคราะห์3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งโดน4 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายกฤษฎิ์ พรหมทองกรีนคอส 062-8789789 0.1250665638,0773107,29 เลขที่ 72/4 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน นิพัทสงเคราะห์3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งโดน4 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายกฤษฎิ์ พรหมทองกรีนโอ๊ค 062-8789789 0.1250665638,0773107,29 เลขที่ 72/4 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน นิพัทสงเคราะห์3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งโดน4 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายกฤษฎิ์ พรหมทองโรสแมรี่ 062-8789789 0.1250665638,0773107,29 เลขที่ 72/4 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน นิพัทสงเคราะห์3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งโดน4 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายกฤษฎิ์ พรหมทองกวางตุ้งฮ่องเต้ 062-8789789 0.1250665638,0773107,29 เลขที่ 72/4 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน นิพัทสงเคราะห์3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งโดน4 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายกฤษฎิ์ พรหมทองบัตเตอร์เฮด 062-8789789 0.1250665638,0773107,29 เลขที่ 72/4 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน นิพัทสงเคราะห์3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งโดน4 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายกฤษฎิ์ พรหมทองเมล่อน 062-8789789 1.50665638,0773107,29 เลขที่ 72/4 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน นิพัทสงเคราะห์3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ - ซอย - ถนน ทุ่งรี-ปลักธง ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายกฤษฎิ์ พรหมทองมะเขือเทศ 062-8789789 1.50665638,0773107,29 เลขที่ 72/4 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน นิพัทสงเคราะห์3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ - ซอย - ถนน ทุ่งรี-ปลักธง ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นายกวีศักดิ์ บัวยฤทธิ์ไฮโดรโปนิกส์ (สวิสชาร์ด) 081-7279798,
081-8424525
0.1250673084,0780736,13 เลขที่ 145/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นายกวีศักดิ์ บัวยฤทธิ์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 081-7279798,
081-8424525
0.1250673084,0780736,13 เลขที่ 145/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นายกวีศักดิ์ บัวยฤทธิ์ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 081-7279798,
081-8424525
0.1250673084,0780736,13 เลขที่ 145/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นายกวีศักดิ์ บัวยฤทธิ์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส) 081-7279798,
081-8424525
0.1250673084,0780736,13 เลขที่ 145/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นายกวีศักดิ์ บัวยฤทธิ์ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 081-7279798,
081-8424525
0.250673084,0780736,13 เลขที่ 145/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นายกวีศักดิ์ บัวยฤทธิ์ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 081-7279798,
081-8424525
0.1250673084,0780736,13 เลขที่ 145/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข้าม หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นายกวีศักดิ์ บัวยฤทธิ์ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 081-7279798,
081-8424525
0.50673084,0780736,13 เลขที่ 145/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นายกวีศักดิ์ บัวยฤทธิ์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 081-7279798,
081-8424525
0.50673084,0780736,13 เลขที่ 145/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน 3 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายก่อเดช อาหวังลองกอง 081-9634243 20685578,0737710,71 เลขที่ 69 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายกอเส็ม ดาอีลองกอง 20661994,0739571,45 เลขที่ 12 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน สวนหม่อม หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายก้อเหลก หมัดเลียดลองกอง 30662626,0739720,44 เลขที่ 92 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน สวนหม่อม หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-02-232565-02-22 นายกั้น พันธุรัตน์มะพร้าว 0824635809 0.50680111,0787292,20 เลขที่ 146 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชุมพอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-03-202564-03-19 นายกัมปนาท รัตนคำกล้วยน้ำว้า 089-8770129 0.5666768,806604,5 เลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน อมรนิวาส2 ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายกัมปนาท รัตนคำแตงกวา 089-8770129 0.25666768,806604,5 เลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน อมรนิวาส2 ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายกัมปนาท รัตนคำแตงโม 089-8770129 0.25666768,806604,5 เลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน อมรนิวาส2 ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-06-212563-06-20 นายกัมปนาท รัตนคำผักบุ้ง 089-8770129 0.5666768,806604,5 เลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน อมรนิวาส2 ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นายกัมปนาท รัตนคำมะม่วงหิมพานต์ 089-8770129 0.5666768,806604,5 เลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน อมรนิวาส2 ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-06-212563-06-20 นายกัมปนาท รัตนคำข้าวโพดหวาน 089-8770129 0.25666768,806604,5 เลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน อมรนิวาส2 ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ 16/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายการียา อาลีกล้วย 091-4599247 20687518,0755610,19 เลขที่ 16/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายกิตติ เงินนาคมังคุด 0812751196 10707650,0727349,29 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านซาก หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายกิตติ เงินนาคทุเรียน 0812751196 50707650,0727349,29 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านซาว หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายกิตติ เงินนาคชมพู่ทับทิมจันทร์ 0812751196 40707650,0727349,29 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านซาว หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายกิตติ เงินนาคกล้วย 0812751196 10707650,0727349,29 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านซาว หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายกิตติ เงินนาคมะเฟือง 0812751196 0.250707650,0727349,29 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านซาว หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายกิตติ เงินนาคลองกอง 0812751196 20707650,0727349,29 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านซาว หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายกิตติ เงินนาคสะตอ 0812751196 20707650,0727349,29 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านซาว หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายกิตติ เงินนาคมะนาว 0812751196 0.50707650,0727349,29 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านซาว หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นายกิตติ แจ่มจันทาเห็ดนางฟ้า 085-8800088 40638724,0786160,32 เลขที่ 190/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นายกิตติ แจ่มจันทาเห็ดนางรม 085-8800088 40638724,0786160,32 เลขที่ 190/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นายกิตติ แจ่มจันทาเห็ดหลินจือ 085-8800088 40638724,0786160,32 เลขที่ 190/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายกิตติศักดิ์ เวชเตงมังคุด 3.750688572,0740360,29 เลขที่ 48/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายกิฟลี สันบากอทุเรียน 20696536,0753220,37 เลขที่ 42 หมุ่บ้าน ทรายขาว หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-05-182563-05-17 นายกิ้มถ่อง แซ่คูเห็ดฮังการี่ 080-8611997,
081-8963322
20649912,0735093,70 เลขที่ 18 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน สหมาราพัฒนา ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านทับโกบ หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-05-182563-05-17 นายกิ้มถ่อง แซ่คูเห็ดภูฏาน 080-8611997,
081-8963322
20649912,0735093,70 เลขที่ 18 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน สหมาราพัฒนา ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านทับโกบ หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายเกรียงศักดิ์ ปลอดนุ้ยลองกอง 0846542500 4664072,776178,10 เลขที่ 84/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายเกียรติภูมิ ไกรรักษ์จำปาดะ 0996593863 1623262,785126,100 เลขที่ 72 หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายเกียรติภูมิ ไกรรักษ์ทุเรียน 0996593863 20624708,784557,79 เลขที่ 72 หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายเกียรติภูมิ ไกรรักษ์ลองกอง 0996593863 1623262,785126,100 เลขที่ 72 หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายโกมน ขาวสะอาดมังคุด 10667983,0772002,32 เลขที่ 69 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนจง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายโกมล ไหมใจดีมังคุด 085-6720007
074-371753
8,, เลขที่ 37/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายโกมล ไหมใจดีมะนาว 085-6720007
074-371753
0.750687389,0745400,27 เลขที่ 37/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายโกมล ไหมใจดีไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 085-6720007
074-371753
0.250687342,0745447,28 เลขที่ 37/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายโกมล ไหมใจดีไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 085-6720007
074-371753
0.250687342,0745447,28 เลขที่ 37/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายโกวิทย์ พงศ์กระพันธ์ุทุเรียน 0929244717 20686337,0733810,49 เลขที่ 25/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน สะท้อน หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายโกศล จิตต์พันธ์ลองกอง 0935794196 30659830,0740108,44 เลขที่ 48 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน สวนหม่อม หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นายเขียน พรมเพ็ชร์มังคุด 083-1832321 1.50688437,0747937,24 เลขที่ 49 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นายเขียน อุบลพันธ์มะม่วง 074-481351
084-069678
110670638,0799168,19 เลขที่ 183 หมุ่บ้าน นอกป่า หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นายเขื้อน จิตต์ภักดีกล้วย 3662156,808941,6 เลขที่ 2 หมุ่บ้าน ป่าขวาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่าขวาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายครรชิต กมลวรรณลองกอง 082-2641424 70659048,0752277,37 เลขที่ 75/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-11-262564-11-25 นายคัมภีร์ แซ่แจ้นมังคุด 081-3285360 0.50862806,0771488,25 เลขที่ 25 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย สาลี1 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-11-262564-11-25 นายคัมภีร์ แซ่แจ้นกระท้อน 081-3285360 0.50862806,0771488,25 เลขที่ 25 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย สาลี1 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-11-262564-11-25 นายคัมภีร์ แซ่แจ้นกล้วย 081-3285360 0.50862806,0771488,25 เลขที่ 25 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย สาลี1 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-11-262564-11-25 นายคัมภีร์ แซ่แจ้นลองกอง 081-3285360 1.50862806,0771488,25 เลขที่ 25 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย สาลี1 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-11-262564-11-25 นายคัมภีร์ แซ่แจ้นขนุน 081-3285360 0.250862806,0771488,25 เลขที่ 25 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย สาลี1 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-11-262564-11-25 นายคัมภีร์ แซ่แจ้นทุเรียน 081-3285360 1.50862806,0771488,25 เลขที่ 25 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย สาลี1 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-07-212565-07-20 นายคำนวน ฉอบุญเหี้ยงละมุด 087-8998920 1.250656551,0787194,12 เลขที่ 11/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-05-262562-05-25 นายคำนึง สร้อยสีมากถั่วพู 087-2953494 0.280655770,0839603,6 เลขที่ 76/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นายคำนึง สร้อยสีมากผักโขม 087-2953494 0.050655770,0839603,6 เลขที่ 76/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-04-012562-03-31 นายคำนึง สร้อยสีมากมะนาว 087-2953494 0.0030655770,0839603,6 เลขที่ 76/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นายคำนึง สร้อยสีมากแตงโม 087-2953494 10655794,0839634,6 เลขที่ 76/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นายคำนึง สร้อยสีมากผักบุ้ง 087-2953494 0.050655770,0839603,6 เลขที่ 76/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นายคำนึง สร้อยสีมากกวางตุ้ง 087-2953494 0.050655770,0839603,6 เลขที่ 76/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นายคำนึง สร้อยสีมากคะน้า 087-2953494 0.050655770,0839603,6 เลขที่ 76/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-04-012561-03-31 นายคำนึง สร้อยสีมากผักกาดขาว 087-2953494 0.050655770,0839603,6 เลขที่ 76/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นายเคียง ร่มแก้วทุเรียน 90681420,0741132,72 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายจงกล แก้วทองทุเรียน 086-2987926 10681145,0738582,65 เลขที่ 2/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายจรัญ ยอดเอียดทุเรียน 0899744632 1.250685466,0737681,42 เลขที่ 53 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเลียบ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-02-252563-02-24 นายจรัส เตชะพันธุ์มะพร้าว 074-320738
081-7486673
6.50676676,0783186,49 เลขที่ 64 หมุ่บ้าน นาป๋อง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-02-252563-02-24 นายจรัส เตชะพันธุ์มะพร้าว 074-320738
081-7486673
1.50677119,0783128,71 เลขที่ 64 หมุ่บ้าน นาป๋อง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2557-06-032560-06-02 นายจริน สุวรรณโณมะม่วง 40669077,0800625,17 เลขที่ 36/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2558-08-312561-08-30 นายจรูญ แก้วทองลองกอง 080-8706215 4.50671883,0764628,81 เลขที่ 102 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งขมิ้น อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งขมิ้น อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นายจรูญ ดำวุ่นฟักทอง 0897377757 8648219,86523,23 เลขที่ 148 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายจักรพงค์ สินมากทุเรียน 083-3976191 40692679,0729420,74 เลขที่ 34/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-02-252563-02-24 นายจัด หมัดหัสมังคุด 60683809,0741316,40 เลขที่ 48 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-02-252563-02-24 นายจัด หมัดหัสลองกอง 20683823,0741386,41 เลขที่ 48 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2556-07-292563-03-19 นายจันทร์ สุวรรณโณมะนาว -
081-4786781
20661629,0807465,9 เลขที่ 22 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายจันทร์ สุวรรณโณมะนาว -
081-4786781
2661668,807433,50 เลขที่ 22 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2557-07-232560-07-22 นายจำนงค์ เขียวเจริญมะม่วง 10672318,0798253,9 เลขที่ 55/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นายจำเนียน เกื้อหนุนปาล์มน้ำมัน 200648511,0840853,9 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายจำเนียร เพชรทองมังคุด 080-7128587 40683817,0741320,45 เลขที่ 13 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายจำเรียง ไชยสวนแก้วทุเรียน 10685637,0743787,36 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านพลีเหนือ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-292563-04-28 นายจำเรียง ไชยสวนแก้วลองกอง 30685680,0743793,72 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วมะระ/มะระขี้นก 0892952218
074251838
0.060655336,0771445,17 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วผักกาดขาว 0892952218
074251838
0.060655336,0771445,17 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วกวางตุ้ง 0892952218
074251838
0.060655336,0771445,17 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วมะเขือ 0892952218
074251838
0.060655336,0771445,17 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่วงคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วมังคุด 0892952218
074251838
50642446,0772241,43 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านฉลุง หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วทุเรียน 0892952218
074251838
10642446,0772247,43 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านฉลุง หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วผักบุ้ง 0892952218
074251838
0.060655336,0771445,17 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วคะน้า 0892952218
074251838
0.060655336,0771445,17 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วชะอม 0892952218
074251838
0.060655336,0771445,17 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วมังคุด 0892952218
074251838
10655336,0771445,17 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วกล้วย 0892952218
074251838
20655336,0771445,17 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายจิต เพ็ชรแกมแก้วส้มโอ 0892952218
074251838
10655336,0771445,17 เลขที่ 780 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นายจิม ขวัญคงมะพร้าวน้ำหอม 0.75661677,805371,25 เลขที่ 72 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นายจิม ขวัญคงกล้วย 1661677,805371,25 เลขที่ 72 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นายจิม ขวัญคงมะนาว 0.5661677,805371,25 เลขที่ 72 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายจิระวัฒน์ ภักดีกล้วยหอมทอง 085-7706492 100648850,0859932,7 เลขที่ 210/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายจิระศักดิ์ เจริญโชติมะพร้าว 082-4317987 0.5666076,806450,6 เลขที่ 66 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2556-09-052563-03-19 นายจิระศักดิ์ เจริญโชติมะม่วง 082-4317987 20666100,0806482,16 เลขที่ 66 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายจิระศักดิ์ เจริญโชติมะม่วงพิมเสนเบา 082-4317987 2.5ุุุุุุ666076,806450,6 เลขที่ 66 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายจิระศักดิ์ เจริญโชติมะม่วงพิมเสนเบา 082-4317987 2664993,806004,9 เลขที่ 66 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นายจิรัฏฐ์ จันทร์ต้นไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0950374964 0.5657883,787395,8 เลขที่ 103 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ 73/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นายจิรัฏฐ์ จันทร์ต้นไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0950374964 0.25657883,787395,8 เลขที่ 103 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ 73/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นายจิรัฏฐ์ จันทร์ต้นไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 0950374964 0.25657883,787395,8 เลขที่ 103 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ 73/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นายจิรัฏฐ์ จันทร์ต้นไฮโดรโปนิกส์ (คอส) 0950374964 0.25657883,787395,8 เลขที่ 103 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ 73/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นายจิรัฏฐ์ จันทร์ต้นไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต) 0950374964 0.25657883,787395,8 เลขที่ 103 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ 73/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นายจิรัฏฐ์ จันทร์ต้นไฮโดรโปนิกส์ (อิตาเลียนเบซิล) 0950374964 0.25657883,787395,8 เลขที่ 103 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ 73/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นายจิรัฏฐ์ จันทร์ต้นไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0950374964 0.25657883,787395,8 เลขที่ 103 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ 73/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นายจิรัฏฐ์ จันทร์ต้นไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0950374964 0.5657883,787395,8 เลขที่ 103 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ 73/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายเจริญ คงแก้วลองกอง 095-3324634 10626934,0786499,66 เลขที่ 206 หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายเจริญ วิวัชนะมะม่วงพิมเสนเบา -
083-1718124
3666971,806440,13 เลขที่ 84 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ขน่นท่าออก หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2556-07-292563-03-19 นายเจริญ วิวัชนะมะม่วง -
083-1718124
40666904,0806409,30 เลขที่ 84 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2557-07-232560-07-22 นายเจริญ เส้งสุวรรณ์มะม่วง 080-5469132 20672479,0798177,14 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-252565-02-24 นายเจริญกิจ กำเนิดทองลองกอง 0993634292 1.50662879,0726511,31 เลขที่ 75/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หัวควน หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-02-252565-02-24 นายเจริญกิจ กำเนิดทองเงาะโรงเรียน 0993634292 10662902,0726521,59 เลขที่ 75/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หัวควน หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-02-252565-02-24 นายเจริญกิจ กำเนิดทองมังคุด 0993634292 10662902,0726520,59 เลขที่ 75/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หัวควน หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นายเจียม จันทเลิศมะม่วง 084-3006957 10664286,0804973,12 เลขที่ 15/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2556-09-052563-05-25 นายเจียม จันทเลิศมะม่วง 084-3006957 30664319,0804983,12 เลขที่ 15/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-06-252563-06-24 นายเจียม จันทเลิศมะพร้าวอ่อน 084-3006957 10664286,0804973,12 เลขที่ 15/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายเจื้อม ไชยหงษ์ทุเรียน 50683327,0742384,48 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายเจื้อม ไชยหงษ์สะตอ 20683327,0742384,48 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายเจื้อม ไชยหงษ์ลองกอง 50683327,0742384,48 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นายใจ ทักขระกล้วย 083-5193287 2662109,809132,6 เลขที่ 9 หมุ่บ้าน ป่าขวาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่าขวาง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นายฉลอง แก้วพุ่มช่วงกล้วย 0894661922 3661797,809770,3 เลขที่ 115/106 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายฉะฝีอี หมัดเสะลองกอง 081-5419014 20641369,0773833,48 เลขที่ 42/7 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายฉะฝีอี หมัดเสะทุเรียน 081-5419014 20641367,0773769,45 เลขที่ 42/7 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-01-182564-01-17 นายเฉลิมชัย เชาวลิตมะม่วง 086-9597894 13651879,680396,6 เลขที่ 13/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายชม ไชยอ่อนแก้วลองกอง 20684909,0741678,48 เลขที่ 4 หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-02-042560-02-03 นายชม ทุมพรมะพร้าว 30644585,0858837,21 เลขที่ 99/21 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2557-02-042560-02-03 นายชม ทุมพรมะพร้าว 90644622,0858136,17 เลขที่ 99/21 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายชวน หลุ๊ดหล๊ะแก้วมังกร 084967409
0640376464
265263,761441,19 เลขที่ 39 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายชวน เอียดคงลองกอง 3.50683271,0742327,57 เลขที่ 47 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายชะหริฟ หมัดล๊ะลองกอง 0899773204 2625346,769956,81 เลขที่ 42 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-09-212562-09-20 นายชัชพงค์ ทองจำรูญเมล่อน 0817666094 0.5656136,837004,1 เลขที่ 61/7 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-09-212562-09-20 นายชัชพงค์ ทองจำรูญพริก 0817666094 0.5626136,837004,1 เลขที่ 61/7 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชัยยันต์ อินทสโรโต้วเหมี่ยว 0882678081 0.06,, เลขที่ 6/133 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเหล้า หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชัยยันต์ อินทสโรต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน) 0882678081 0.06,, เลขที่ 6/133 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเหล้า หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชัยยันต์ อินทสโรต้นอ่อนพืช (งา) 0882678081 0.03,, เลขที่ 6/133 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเหล้า หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชัยยันต์ อินทสโรต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง) 0882678081 0.06,, เลขที่ 6/133 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเหล้า หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชัยยันต์ อินทสโรต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง) 0882678081 0.06,, เลขที่ 6/133 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเหล้า หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชัยยันต์ อินทสโรต้นอ่อนพืช (กะหล่ำปลีม่วง) 0882678081 0.03,, เลขที่ 6/133 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเหล้า หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชัยยันต์ อินทสโรต้นอ่อนพืช (ไควาเระแดง) 0882678081 0.03,, เลขที่ 6/133 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเหล้า หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชัยยันต์ อินทสโรต้นอ่อนพืช (ไควาเระเขียว) 0882678081 0.03,, เลขที่ 6/133 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเหล้า หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชัยยันต์ อินทสโรต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง) 0882678081 0.03,, เลขที่ 6/133 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเหล้า หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชัยยันต์ อินทสโรต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วเขียว) 0882678081 0.03,, เลขที่ 6/133 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเหล้า หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-11-212562-11-20 นายชัยรัตน์ รัตนากรพันธุ์เมล่อน 0812546898 0.2450664644,0775680,41 เลขที่ 48 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย ราษฎร์ยินดี 6 ถนน ราษฎร์ยินดี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ถ.กาญจนวนิช หมู่ - ซอย 17/1 ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นายชัยรัตน์ สิงห์หนูมังคุด 086-2890463 10689802,0747297,28 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายชัยสิทธ บัวสายทุเรียน 70668301,0728987,94 เลขที่ 111 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-05-032565-05-02 นายชาญวิทย์ รัตนชาติมะพร้าวน้ำหอม 0815991530 3662718,804388,13 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชาญวิทย์ รัตนชาติไผ่ 0815991530 1662718,804388,13 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-05-032565-05-02 นายชาญวิทย์ รัตนชาติมะนาว 0815991530 1662718,804388,13 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชาญวิทย์ รัตนชาติกวางตุ้งฮ่องเต้ 0815991530 0.25662718,804388,13 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชาญวิทย์ รัตนชาติคะน้า 0815991530 0.250662718,0804388,13 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายชาญวิทย์ รัตนชาติผักกาดขาว 0815991530 0.250662718,0804388,13 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2557-04-292560-04-28 นายชาตรี แสงอุไรลองกอง 089-8776554 50660318,0744910,37 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายชำนาญ หนูเทพมะพร้าว 081-3687185 30655175,0837409,6 เลขที่ 41/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายชิต ลักษณะชาติทุเรียน 089-5355449 10682326,0772510,21 เลขที่ 16 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายชีพ ขุนทองมะม่วงเขียวเสวย 0897821769 8654325,838084,14 เลขที่ 161/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน พังไทร หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นายชุมศักดิ์ ราชหวังมังคุด 20684007,0749110,31 เลขที่ 51/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นาหมอศรี หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายชูอิด เต๊ะโส๊ะทุเรียน 70651200,0727822,79 เลขที่ 53/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นายเชวงศักดิ์ สิงห์หนูมังคุด 089-6566559 2.250686656,0748189,24 เลขที่ 56 หมุ่บ้าน ชื่นอุทิศแก้วสมิทพัฒนา หมู่ - ซอย 2 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-07-232560-07-22 นายเชาวน์ คงวัดใหม่ปาล์มน้ำมัน 074-399820 20646840,0841119,10 เลขที่ 145/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นายแช้ม เกตุแก้วมะม่วง 085-5870801 10667456,0805834,19 เลขที่ 35/1 หมุ่บ้าน วัดเลียบ หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายโชคดี ทองวงศ์ทุเรียน 0810967506 30685452,0737562,48 เลขที่ 3/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเลียบ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายไชยณรงค์ กาญจนแก้วลองกอง 089-9755365 10664852,0752001,35 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เขามีเกียรติ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เขามีเกียรติ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายไชยณรงค์ กาญจนแก้วมังคุด 089-9755365 30665166,0752610,55 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เขามีเกียรติ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เขามีเกียรติ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายซ้อแหล๊ะ เพอหมัดลองกอง 10658175,0740526,30 เลขที่ 68/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ตะเคียนเภา หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายฐานันดร จองเดินมะม่วงพิมเสนเบา,มะม่วงเบา 0824286391 1.5645367,560247,15 เลขที่ 6/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายฐานันดร จองเดินมะพร้าวน้ำหอม 0824286391 2645367,560247,15 เลขที่ 6/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายฐานันดร จองเดินมะนาว 0824286391 1645367,560247,15 เลขที่ 6/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นายณรงค์ แก้วบุญมังคุด 1.250685323,0751954,27 เลขที่ 35 หมุ่บ้าน เกาะแค หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายณรงค์ ไพยเคียนกวางตุ้ง 0897355136 0.0056651573,761182,22 เลขที่ 17 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายณรงค์ ไพยเคียนคะน้า 0897355136 0.0056651573,761182,22 เลขที่ 17 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-03-192565-03-18 นายณรงค์วรรณ ไชยทองมะนาว 2896581112 0.03,, เลขที่ 63 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เกษมรัตน์ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-03-192565-03-18 นายณรงค์วรรณ ไชยทองขนุน 2896581112 0.03,, เลขที่ 63 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เกษมรัตน์ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-03-192565-03-18 นายณรงค์วรรณ ไชยทองกล้วย 2896581112 1,, เลขที่ 63 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เกษมรัตน์ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-03-192565-03-18 นายณรงค์วรรณ ไชยทองมะพร้าว 2896581112 0.125,, เลขที่ 63 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เกษมรัตน์ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-03-192565-03-18 นายณรงค์วรรณ ไชยทองแก้วมังกร 2896581112 0.75,, เลขที่ 63 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เกษมรัตน์ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-03-192564-03-18 นายณรงค์วรรณ ไชยทองอ้อย 2896581112 0.25,, เลขที่ 63 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เกษมรัตน์ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-03-192565-03-18 นายณรงค์วรรณ ไชยทองหม่อน 2896581112 0.125,, เลขที่ 63 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เกษมรัตน์ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-03-192565-03-18 นายณรงค์วรรณ ไชยทองเสาวรส 2896581112 0.015,, เลขที่ 63 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เกษมรันต์ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-03-192565-03-18 นายณรงค์วรรณ ไชยทองฝรั่ง 2896581112 0.03,, เลขที่ 63 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เกษมรัตน์ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วสกูลไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง) 0815437182 0.0056658872,760228,14 เลขที่ 59/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 นายณัฐกิตติ์ จันดำหม่อน 0948074479 40682456,0768379,43 เลขที่ 56/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ไทรขึง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 นายณัฐกิตติ์ จันดำกล้วย 0948074479 30682456,0768379,43 เลขที่ 56/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นายณัฐกุล แก้วพุ่มช่วงฝรั่ง 0830308090 3661797,809770,3 เลขที่ 29/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นายณัฐกุล แก้วพุ่มช่วงกล้วยหอมทอง 0830308090 5662594,809330,6 เลขที่ 29/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายดนหลีม เด็นโหทุเรียน 0899773670 10684018,0750941,29 เลขที่ 8 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โมยตก หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายดนหาบ เจ๊ะจะโรจน์ลองกอง 1,, เลขที่ 11/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายดอแม็ง ดือราซอทุเรียน 50698756,0729142,102 เลขที่ 78/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทับยาง หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายดอเลาะ ยีเลาะทุเรียน 0862990768 10709571,0727487,32 เลขที่ 64 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกตก หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายดะนัน ดูหมาดลองกอง 0872908300 2626128,776800,78 เลขที่ 396/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2562-02-232565-02-22 นายดาเร๊ะ โต๊ะหมัดลองกอง 50663765,0732246,64 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านม่วง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายดาโหะ หีมหัดมังคุด 30686002,0746597,24 เลขที่ 60 หมุ่บ้าน พลีใต้ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายดุรงค์ เสนาจิตรมังคุด 084-9381552 10671876,0772642,45 เลขที่ 127 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายดุสิต ดวงมะลิทุเรียน 0872911192 150722384,0731911,36 เลขที่ 6/7 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเก่า หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เปียน อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายแดง พรหมทองลองกอง 084-8541478 30888433,0744636,31 เลขที่ 76 หมุ่บ้าน วังโต้ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายแดง ยีบ๊ะทุเรียน 0819591637 100680743,0741181,47 เลขที่ 9/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่าเรียน หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายต่อปี เส็นเส็มลองกอง 0896582499 1624799,767416,96 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-06-252563-06-24 นายตอเหตุ หวังแอลองกอง 10684620,0749398,42 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายตาด หัดหมิลองกอง 10688262,0754716,25 เลขที่ 67 หมุ่บ้าน คูต้นประดู่ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นายต้าน ศักดิ์พรหมมังคุด 40687757,0741875,38 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน ดังหมูใต้ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายเติม จันทร์ทองศรีทุเรียน 081-0946872 6.50683458,0742396,43 เลขที่ 18/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายเติม จันทร์ทองศรีลองกอง 081-0946872 80683458,0742396,43 เลขที่ 18/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายเติม จันทร์ทองศรีสะตอ 081-0946872 20683458,0742396,43 เลขที่ 18/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นายเติม พันธ์คงกล้วยหอมทอง 0824320203 3643756,839929,4 เลขที่ 191/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2557-02-262560-02-25 นายถนอม แทนบุญมะม่วง 10645070,0873959,10 เลขที่ 14 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแดน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแดน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายถนอม บุญรังษีมะม่วงพิมเสนเบา -
081-2771166
2671428,797195,7 เลขที่ 239/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หนองหีบ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2556-07-292563-03-19 นายถนอม บุญรังษีมะม่วง -
081-2771166
40671433,0797207,21 เลขที่ 239/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-01-182564-01-17 นายถนอมศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจกล้วย 2.750659721,0774207,12 เลขที่ 29 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ริมคลอง ร.1 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายถนัด มรรคาเขตต์มังคุด 087-4753387 20642793,0773031,45 เลขที่ 56 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-10-242563-10-23 นายถาวร ปัญญาสวัสดิ์ลองกอง 084-8620105 6.50642331,0744735,83 เลขที่ 23 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เขารูปช้าง หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-04-242563-04-23 นายทรงศักดิ์ แก้ววิชิตสะตอ 089-2933092 10682479,0776505,46 เลขที่ 3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย บ้านตุหรง ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ตุหรง หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-04-242563-04-23 นายทรงศักดิ์ แก้ววิชิตลองกอง 089-2933092 20682479,0776505,46 เลขที่ 3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย บ้านตุหรง ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ตุหรง หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-04-242563-04-23 นายทรงศักดิ์ แก้ววิชิตเงาะ 089-2933092 10682479,0776505,46 เลขที่ 3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย บ้านตุหรง ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ตุหรง หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-06-252563-06-24 นายทรงศักดิ์ แก้ววิชิตจำปาดะ 089-2933092 1.50682479,0776505,46 เลขที่ 3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย บ้านตุหรง ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-06-252563-06-24 นายทรงศักดิ์ แก้ววิชิตทุเรียนหมอนทอง 089-2933092 40682479,0776505,46 เลขที่ 3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย บ้านตุหรง ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายทวี จันทศิริมะม่วง 082-4286484 30661466,0818144,15 เลขที่ 34 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อแดง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อแดง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-09-192563-09-18 นายทวี พงศ์ประยูรลองกอง 081-0988369 40650876,0759861,39 เลขที่ 10 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายทวี ลังคงทุเรียน -
-
6.750686480,0739670,37 เลขที่ 12 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งดุก หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นายทวีศักดิ์ นวลประดิษฐ์มะพร้าวน้ำหอม 0869678017 1.5663238,811444,1 เลขที่ 38 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นายทวีศักดิ์ นวลประดิษฐ์กล้วยน้ำว้า 0869678017 1.5663238,811444,1 เลขที่ 38 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายทวีศักดิ์ บัวศรีมังคุด 10667949,0772049,37 เลขที่ 2/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนจง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2560-02-242563-02-23 นายทวีศักดิ์ มณีกล้วย 5656318,760602,31 เลขที่ 69 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นายทวีศักดิ์ ใสกล้วยเมล่อน 0810978169
074386724
10651096,0795785,32 เลขที่ 240 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นายทัดเทพ ขวัญเกลี้ยงกล้วยน้ำว้า 0926207646 2661778,806127,1 เลขที่ 78/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-12-272563-12-26 นายธนภัทร์ บุญรัตน์ผักเหลียง 081-4475906 40673252,0762366,159 เลขที่ 28 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นายธนภูมิ เกื้อกูลปาล์มน้ำมัน 074-399532 150646758,0840746,12 เลขที่ 132 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายธนยศ เชียรหอมผักบุ้ง 0800443311 0.030700361,0760821,1 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าแมงลัก หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายธนยศ เชียรหอมฟักเขียว 0800443311 80700361,0760821,1 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าแมงลัก หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายธนยศ เชียรหอมข้าวโพดหวาน 0800443311 0.250700361,0760821,1 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าแมงลัก หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายธนยศ เชียรหอมตะไคร้ 0800443311 1.250700861,0760821,1 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าแมงลัก หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายธนยศ เชียรหอมพริก 0800443311 1.250700361,0760821,1 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าแมงลัก หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายธนยศ เชียรหอมถั่วพู 0800443311 0.030700361,0760821,1 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าแมงลัก หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายธนยศ เชียรหอมฟักทอง 0800443311 20700361,0760821,1 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าแมงลัก หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายธนยศ เชียรหอมมะเขือ 0800443311 20700361,0760821,1 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าแมงลัก หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-01-182564-01-17 นายธนา ทองคโชคกล้วย 0817485974 16660992,760574,20 เลขที่ 131 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายธัชพิชัย โปจุ้ยแตงร้าน 0615635997 0.5657299,824605,9 เลขที่ 220/16 หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายธัชพิชัย โปจุ้ยฟักเขียว 0615635997 0.5657299,824605,9 เลขที่ 220/16 หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายธัชพิชัย โปจุ้ยแตงกวา 0615635997 0.5657299,824605,9 เลขที่ 220/16 หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายธัชพิชัย โปจุ้ยบวบเหลี่ยม 0615635997 0.5657299,824605,9 เลขที่ 220/16 หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-06-212563-06-20 นายธัชพิชัย โปจุ้ยข้าวโพดหวาน 0615635997 0.25657299,824605,9 เลขที่ 220/16 หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-06-212563-04-17 นายธัชพิชัย โปจุ้ยแตงโม 0615635997 0.25657299,824605,9 เลขที่ 220/16 หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-06-212563-06-20 นายธัชพิชัย โปจุ้ยมะเขือ 0615635997 0.25657299,824605,9 เลขที่ 220/16 หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายธันวาวุฒิ ประยูรชาติไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 0805415955 0.060661273,0766345,14 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน โปะหมอพัฒนา ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายธันวาวุฒิ ประยูรชาติไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก) 0805415955 0.060661273,0766345,14 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน โปะหมอพัฒนา ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายธันวาวุฒิ ประยูรชาติไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0805415955 0.1250661273,0766345,14 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน โปะหมอพัฒนา ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายธันวาวุฒิ ประยูรชาติไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอรัล) 0805415955 0.060661273,0766345,14 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน โปะหมอพัฒนา ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายธันวาวุฒิ ประยูรชาติไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0805415955 0.060661273,0766345,14 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน โปะหมอพัฒนา ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายธันวาวุฒิ ประยูรชาติไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 0805415955 0.030661273,0766345,14 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน โปะหมอพัฒนา ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายธันวาวุฒิ ประยูรชาติไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0805415955 0.250661273,0766345,14 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน โปะหมอพัฒนา ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายธีร์กวิน ผลชนะเห็ดแครง 0862961487 0.250689963,0759163,15 เลขที่ 1/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักพ้อ หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายธีระพงศ์ หนูแดงไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 093-7309027 0.50673832,0763360,122 เลขที่ 36/1 หมุ่บ้าน บ้านต้นปริง หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ต้นปริง หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายธีระพงศ์ หนูแดงไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 093-7309027 0.50673832,0763360,122 เลขที่ 36/1 หมุ่บ้าน บ้านต้นปริง หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ต้นปริง หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายนที หมีโดดลองกอง 2.50659733,0740741,54 เลขที่ 249 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย กาญจนวานิช ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ลุ่มอ้อย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นายนพภยง รัตนะเมล่อน 0819598945 10647584,0863226,6 เลขที่ 58 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นายนพภยง รัตนะฟักทอง 0819598945 50647584,0863226,6 เลขที่ 58 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2558-07-292561-07-28 นายนพวัฒน์ ธนภัทรลองกอง 080-7131655 10687400,0741822,41 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายนภดล นวลนภดลมะเขือยาว 091-4147127 0.250689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-02-032565-02-02 นายนภดล นวลนภดลกล้วย 091-4147127 10689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-02-032565-02-02 นายนภดล นวลนภดลลองกอง 091-4147127 10689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-02-032565-02-02 นายนภดล นวลนภดลเงาะ 091-4147127 0.50689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-02-032565-02-02 นายนภดล นวลนภดลมะนาว 091-4147127 0.50689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านไร่ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-02-032565-02-02 นายนภดล นวลนภดลมังคุด 091-4147127 10689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายนภดล นวลนภดลผักกูด 091-4147127 10689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายนภดล นวลนภดลกวางตุ้ง 091-4147127 0.250689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายนภดล นวลนภดลผักเหลียง 091-4147127 0.250689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายนภดล นวลนภดลผักบุ้ง 091-4147127 0.250689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายนภดล นวลนภดลไผ่ 091-4147127 0.250689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายนภดล นวลนภดลผักปูเล่ 091-4147127 0.130689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-02-032565-02-02 นายนภดล นวลนภดลมะพร้าว 091-4147127 10689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายนภดล นวลนภดลกุยช่าย 091-4147127 0.1250689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านไร่ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายนภดล นวลนภดลผักกาดขาว 091-4147127 0.1250689361,0763395,18 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านไร่ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2559-05-022562-05-01 นายนรินทร ศรีสวัสดิ์กล้วย 085-5889606
074-470674
10662689,0780261,12 เลขที่ 13/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2558-05-062560-05-05 นายนรินทร ศรีสวัสดิ์ข้าวโพดหวาน 085-5889606
074-470674
0.250662689,0780261,12 เลขที่ 13/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2558-05-062560-05-05 นายนรินทร ศรีสวัสดิ์มะระ 085-5889606
074-470674
0.250662689,0780261,12 เลขที่ 13/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2558-05-062560-05-05 นายนรินทร ศรีสวัสดิ์แตงกวา 085-5889606
074-470674
0.250662689,0780261,12 เลขที่ 13/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2558-05-062560-05-05 นายนรินทร ศรีสวัสดิ์ยอดฟักทอง 085-5889606
074-470674
0.250662689,0780261,12 เลขที่ 13/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2558-05-062560-05-05 นายนรินทร ศรีสวัสดิ์บวบ 085-5889606
074-470674
0.250662689,0780261,12 เลขที่ 13/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2558-05-062560-05-05 นายนรินทร ศรีสวัสดิ์มะเขือ 085-5889606
074-470674
0.250662689,0780261,12 เลขที่ 13/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2558-05-062560-05-05 นายนรินทร ศรีสวัสดิ์ถั่วฝักยาว 085-5889606
074-470674
0.250662689,0780261,12 เลขที่ 13/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2558-05-062560-05-05 นายนรินทร ศรีสวัสดิ์ถั่วพู 085-5889606
074-470674
0.250662689,0780261,12 เลขที่ 13/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-07-232560-07-22 นายน้อม เขียวเจริญมะม่วง 10672285,0798283,11 เลขที่ 55/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายนันทศักดิ์ แก้วนุกูลส้มโอ 0899789951 10656205,0769994,82 เลขที่ 594/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ถ.อนุสรณ์ 200 ปี หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายนาวิน สุขสวัสดิ์ถั่วพู 0653482755 0.50644107,0765622,52 เลขที่ 39/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายนาวิน สุขสวัสดิ์ฟักเขียว 0653482755 0.50644107,0765622,52 เลขที่ 39/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายนาวิน สุขสวัสดิ์ถั่วฝักยาว 0653482755 0.50644107,0765622,52 เลขที่ 39/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายนาวิน สุขสวัสดิ์มะเขือ 0653482755 0.50644107,0765622,52 เลขที่ 39/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายนาวิน สุขสวัสดิ์ฟักทอง 0653482755 0.50644107,076522,52 เลขที่ 39/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายนาวิน สุขสวัสดิ์ข้าวโพดฝักอ่อน 0653482755 0.1250644107,0765622,52 เลขที่ 39/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าหมอไชย หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 นายนาวิน สุขสวัสดิ์กล้วย 0653482755 1.50644107,0765622,52 เลขที่ 39/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าหมอไชย หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นายนิตย์ สุวรรณรัตน์มะพร้าว 086-6950038 5655413,782069,3 เลขที่ 116/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 17 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-09-082563-09-07 นายนิตย์ สุวรรณรัตน์มังคุด 086-6950038 20656379,0781758,21 เลขที่ 116/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-09-07 นายนิตย์ สุวรรณรัตน์มังคุด 086-6950038 6655413,782069,3 เลขที่ 116/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นายนิตย์ สุวรรณรัตน์ทุเรียน 086-6950038 1655413,782069,3 เลขที่ 116/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 17 ซอย - ถนน - ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นายนิรัตน์ หนูทองเมล่อน 0828206039 0.25644176,875288,8 เลขที่ 157/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแดน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายนิรันดร์ นิคมรัตน์มังคุด 500697623,0742178,63 เลขที่ 17 หมุ่บ้าน วังโต้ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายนิโรจน์ ณรงค์กูลมังคุด 087-8370258 30660822,0759301,32 เลขที่ 3 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายนึก ตรีวัยมังคุด 086-9690943 10658535,0784282,26 เลขที่ 29 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายเน๊าะ หลีหมาดลองกอง 2625667,767443,88 เลขที่ 55/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-04-292560-04-28 นายแนม แก้วหวานมังคุด 2.50686238,0752262,33 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2557-02-252560-02-24 นายแนม แก้วหวานลองกอง 2.50686238,0752262,33 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายบอเหลด หมุดแหล๊ะลองกอง 2.250664782,0739461,72 เลขที่ 225 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ลุ่มอ้อย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นายบัญชา หลำเอียดมังคุด 089-5956141 20684327,0750724,33 เลขที่ 30 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โบยออก หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นายบัตร ปานแก้วมังคุด 083-5346437 40636868,0789676,49 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2556-07-302563-05-25 นายบัตร ปานแก้วมังคุด 083-5346437 40636949,0789711,36 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายบีดีน บิลโซะมังคุด 085-8981735 20642766,0774165,42 เลขที่ 64/6 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายบีราเฮ็ง แซะแรงทุเรียน 0828201973 50729774,0727484,283 เลขที่ 4/21 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ธารคีรี อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หาดทราย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ธารคีรี อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายบุญทิพย์ อินอุทัยทุเรียน 087-0834433 20673085,0768025,41 เลขที่ 105 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์เรดโอ๊ค 0629953553 0.50664505,0771356,16 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์เรดคอรัล 0629953553 0.50664505,0771356,16 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0629953553 0.50664505,0771356,16 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์กรีนโอ๊ค 0629953553 0.50664505,0771356,16 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0629953553 0.250664505,0771356,16 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0629953553 0.50664505,0771356,16 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์กรีนคอส 0629953553 0.50664505,0771356,16 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ฟินเล่ย์ 0629953553 0.50664505,0771356,16 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2556-09-262564-04-17 นายประคอง สุวรรณการณ์ส้มโอ -
089-6590025
2,, เลขที่ 193 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายประคอง สุวรรณการณ์ส้มโอ -
089-6590025
2.750653122,0771763,20 เลขที่ 193 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นพคล้าย หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายประคอง สุวรรณการณ์มังคุด -
089-6590025
10653122,0771763,20 เลขที่ 193 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นพคล้าย หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายประคอง สุวรรณการณ์มังคุด -
089-6590025
0.250653042,0771644,22 เลขที่ 193 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นพคล้าย หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายประจวบ อินคโณมะม่วง 30663800,0802637,8 เลขที่ 59 หมุ่บ้าน หัวลำภู หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายประชิต แก้วทองทุเรียน 093-7715741 20683285,0773388,13 เลขที่ 6/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นายประถม โอแก้วกล้วยหิน 087-2943295 10640334,873688,2 เลขที่ 31 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายประทัยวุฒิ ธรรมโชติอ้อย 085-0781669 30661832,0786740,11 เลขที่ 47 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นายประทีป จันทโรมะม่วง 085-5830885 50670120,0799337,16 เลขที่ 152 หมุ่บ้าน นาออก หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-06-232562-06-22 นายประทุม ขาวหนูนาข้าวโพดหวาน 087-2853955 1640744,872603,8 เลขที่ 82 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2562-08-312564-08-30 นายประทุม ขาวหนูนาพริก 087-2853955 30640729,0872598,10 เลขที่ 82 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 นายประธาน สัตเพ็ญเสาวรส 0862888445 0.5657432,761680,19 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-09-262562-09-25 นายประนอบ ไชยทองสุขกล้วย 089-5984804 4.50678939,0741256,62 เลขที่ 13/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2562-05-312565-05-30 นายประพันธุ จันทร์ติลองกอง -
-
50687700,0741781,35 เลขที่ 19/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายประพันธุ จันทร์ติมังคุด -
-
20687700,0741782,33 เลขที่ 19/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-02-242563-02-23 นายประภาส สุวรรณรัตน์มะนาว 0849633567 0.2656318,760602,31 เลขที่ 94/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกสักออก หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-02-242563-02-23 นายประภาส สุวรรณรัตน์มะกรูด 0849633567 0.1656318,760602,31 เลขที่ 94/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกสักออก หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-02-242563-02-23 นายประภาส สุวรรณรัตน์ส้มโอ 0849633567 0.2656318,760602,31 เลขที่ 94/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกสักออก หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-02-242564-02-23 นายประภาส สุวรรณรัตน์ตะไคร้ 0849633567 0.1656318,760602,31 เลขที่ 94/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกสักออก หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-03-202564-03-19 นายประภาส สุวรรณรัตน์ข่า 0849633567 0.1656318,760620,31 เลขที่ 94/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกสักออก หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-02-242563-02-23 นายประภาส สุวรรณรัตน์กล้วย 0849633567 0.2656318,760602,31 เลขที่ 94/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ 94/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายประภาส หนูสุกลองกอง 20686517,0752124,25 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ออกวัด หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายประภาส หนูสุกเสาวรส 10686517,0752124,25 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ออกวัด หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายประภาส หนูสุกผักเหลียง 0.1250686517,0772124,25 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ออกวัด หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายประภาส หนูสุกสละอินโด 20686517,0752124,25 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ออกวัด หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายประภาส หนูสุกทุเรียน 0.250686517,0752124,25 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ออกวัด หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นายประมวล สุสานนท์มังคุด 082-8345760 2.250688684,0749366,19 เลขที่ 10 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เกาะงา หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายประยูร แก้วสวัสดิ์กวางตุ้ง 0862861091 0.00566512059,761167,25 เลขที่ 112 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายประยูร แก้วสวัสดิ์ผักกาดขาว 0862861091 0.0056651259,761167,25 เลขที่ 112 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายประยูร แก้วสวัสดิ์คะน้า 0862861091 0.0056651259,761167,25 เลขที่ 112 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นายประยูร ชายะพันธุ์มังคุด 093-7608950 20690214,0748433,28 เลขที่ 30 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายประยูร มิ่งแก้วปาล์มน้ำมัน 085-1451491 40647059,0866758,22 เลขที่ 68/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายประวิทย์ อนุชาญผักเหลียง 0897343261 1655278,763302,18 เลขที่ 73/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นายประสงค์ จันทร์มิตรฟักทอง 0848551985 2645215,745689,23 เลขที่ 152 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นายประสิทธิ์ แขกทองกล้วย 0824350104 3650193,853241,1 เลขที่ ุ65/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นายประสิทธิ์ แขกทองมะพร้าว 0824350104 3650193,853241,1 เลขที่ ุ65/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-07-242562-07-23 นายประสิทธิ์ แขกทองเห็ดนางฟ้า 0824350104 0.05650193,853241,1 เลขที่ ุ65/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-07-242562-07-23 นายประสิทธิ์ แขกทองเห็ดหูหนู 0824350104 0.25650193,853241,1 เลขที่ ุ65/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายประสิน นวลละอองไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0.250660260,0780115,10 เลขที่ 17/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองอู่ตะเภา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองอู่ตะเภา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายประสิน นวลละอองไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0.250660260,0780115,10 เลขที่ 17/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองอู่ตะเภา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองอู่ตะเภา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายประสิน นวลละอองไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0.250660260,0780115,10 เลขที่ 17/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองอู่ตะเภา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองอู่ตะเภา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายประเสริฐ ชูเชิดลองกอง 10656042,0740373,68 เลขที่ 81/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ตะเคียนเภา หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นายประเสริฐ สุวรรณสุโขมะม่วง 074-318076 50666960,0800788,24 เลขที่ 11 หมุ่บ้าน แม่ลาด หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ทำนบ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ทำนบ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายประเสริฐ หนูทองกวางตุ้ง 084-9938458 0.50682496,0783985,19 เลขที่ 81 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายประเสริฐ หนูทองคะน้า 084-9938458 0.50682490,0783985,19 เลขที่ 81 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายประเสริฐ หนูเอียดกล้วยหอมทอง 90650991,0856430,12 เลขที่ 164/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายปรีชา เทพฉิมปาล์มน้ำมัน 081-9570609 100644713,0842537,8 เลขที่ 24/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นายปรีชา นวลทองทุเรียน 0872874696 10685303,0736729,41 เลขที่ 20 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเลียบ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายปรีชา อุแหละลองกอง 30684464,0738299,34 เลขที่ 47 หมุ่บ้าน ป่าเร็ด หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายปัญญา โพธิวัฒมังคุด 086-2908358 1,, เลขที่ 67/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-01-182564-01-17 นายปานเทพ สุวรรณมาลากล้วย 0882950682 1.5656560,760795,12 เลขที่ 92 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายปุญญพัฒน์ เรวัฒน์ทูตานนท์ทุเรียน 0833699123 10724731,0733322,42 เลขที่ 39/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านโหนด หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2562-06-102564-06-09 นายปุณพฤทธิ์ พุ่มพฤทธิ์ไพสิฐผักบุ้ง 0650546166 0.110662304,0755765,7 เลขที่ 81/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน วัดคอน หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-06-102564-06-09 นายปุณพฤทธิ์ พุ่มพฤทธิ์ไพสิฐมะเขือ 0650546166 0.0150662304,0755765,7 เลขที่ 81/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน วัดคอน หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-04-012563-03-31 นายเปรม ชุมแก้วลองกอง 30685598,0741701,33 เลขที่ 5/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-09-052562-09-04 นายเปลี่ยน คงสวัสดิ์มะม่วง 083-6577307 8.750669343,0799152,11 เลขที่ 236/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นายเปลื้อง แก้ววงศ์กล้วยหอมทอง 0801387434 3646742,843577,0 เลขที่ 29/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เชิงแส หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นายเปลื้อง สหวรพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 130647442,0847651,9 เลขที่ 51/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นายเปลื้อง สหวรพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 80648034,0846091,12 เลขที่ 51/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายเปื้อน ยีบ๊ะลองกอง 20684924,0741734,44 เลขที่ 33 หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายเปื้อน ยีบ๊ะทุเรียน 20684900,0741680,47 เลขที่ 33 หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายเปื้อน ยีบ๊ะมังคุด 20684924,0741734,44 เลขที่ 33 หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายผล จันคงมังคุด 086-9632895 30689190,0735085,42 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายผัน แก้วชนะมังคุด 085-0783370 20671773,0768357,31 เลขที่ 22/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งขมิ้น อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายผัน ชายบุญแก้วทุเรียน 0848608873 0.750724546,0728981,34 เลขที่ 6 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เปียน อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ตำแย หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เปียน อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายแผ้ว แก้วเต็มมังคุด 080-7017159 20689690,0739490,57 เลขที่ 29 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-06-252563-06-24 นายพนธ์ แก้วทองลองกอง 1.50689284,0746600,46 เลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-242563-10-23 นายพยุง จันทรัตน์ลองกอง 20682890,0742416,34 เลขที่ 93 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายพยุง จันทรัตน์มังคุด 20682890,0742416,34 เลขที่ 93 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายพยุง จันทรัตน์ทุเรียน 40682610,0742136,34 เลขที่ 93 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายพยุง จันทรัตน์เงาะ 2,, เลขที่ 93 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-09-192563-09-18 นายพรชัย จันทร์ละอองทุเรียน 081-0993371 10651222,0760147,41 เลขที่ 47 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-09-262563-09-25 นายพรชัย ปานรงค์ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 081-5415332 0.1250665400,0772329,21 เลขที่ 64/1 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-262563-09-25 นายพรชัย ปานรงค์ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 081-5415332 0.1250665400,0772329,21 เลขที่ 64/1 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-262563-09-25 นายพรชัย ปานรงค์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 081-5415332 0.1250665400,0772329,21 เลขที่ 64/1 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-25 นายพรชัย ปานรงค์ไฮโดรโปนิกส์ (คอส) 081-5415332 0.1250665400,0772329,21 เลขที่ 64/1 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นายพรชัย พรหมรักษ์ไฮโดรโปนิกส์ (เมล่อน) 0892945624 0.1250672766,0768934,39 เลขที่ 24/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน แม่เปี๊ยะ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายพรชัย หอมอุทัยทุเรียน 1.750685385,0741398,33 เลขที่ 9/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นายพรรณทิพย์ ไพจิตต์องุ่น 0815432133 0.5672416,796817,7 เลขที่ 239/9 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายพลสัณห์ ล้วนแก้วไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 084-9005666 10658867,0784084,20 เลขที่ 65/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายพลสัณห์ ล้วนแก้วไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 084-9005666 10658867,0784084,20 เลขที่ 65/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายพะนม แก้วเพชรทุเรียน 60683866,0741760,40 เลขที่ 77 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายพะนม แก้วเพชรลองกอง 60683866,0741760,40 เลขที่ 77 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายพะนม แก้วเพชรลองกอง 1.250685016,0741845,43 เลขที่ 77 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายพัฒนา ลาโหยดลองกอง 0862978655 11664072,776178,10 เลขที่ 91 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นายพัน อินทสุวรรณโณมะม่วง 083-6528848 40666154,0801683,11 เลขที่ 14/1 หมุ่บ้าน คลองท่าแดง หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ทำนบ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ทำนบ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-232565-02-22 นายพันธ์ เพชรรัตน์มะพร้าว 20679760,0787628,15 เลขที่ 276 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นายพิชาญ โสบุญไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 086-2866523 0.00280706839,0750696,39 เลขที่ 34 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นายพิชาญ โสบุญไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 086-2866523 0.00280706839,0750696,39 เลขที่ 34 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นายพิชาญ โสบุญไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 086-2866523 0.02240706838,0750696,39 เลขที่ 34 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-03-202563-03-19 นายพิชาญ โสบุญไผ่ 086-2866523 10706838,0750696,39 เลขที่ 34 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-03-202564-03-19 นายพิชาญ โสบุญกล้วย 086-2866523 10706729,0750425,46 เลขที่ 34 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-01-182564-01-17 นายพิเชฐ ล่าบูกล้วย 0927543980 80684726,0759195,11 เลขที่ 58 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นาใน หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-05-032565-05-02 นายพิเชฐ ล่าบูส้มจุก 0927543980 2.50693180,0748686,33 เลขที่ 58 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านหัวควน หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหมอไทร อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-01-17 นายพิเชฐ ล่าบูกล้วย 0927543980 0.50693180,0748686,33 เลขที่ 58 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านหัวควน หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหมอไทร อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายพิเชษฐ นิลพันธ์ฝรั่งกิมจู 0894508720 3662078,807278,10 เลขที่ 80/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-03-202562-03-19 นายพิโชติ ผุดผ่องกวางตุ้ง 081-9908104 3658853,760228,10 เลขที่ 35/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านพร้าว หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-12-272561-12-26 นายพิโชติ ผุดผ่องขึ้นฉ่าย 081-9908104 3658853,760228, เลขที่ 35/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านพร้าว หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นายพิน โประเทพส้มโอ 90230 0.250659366,0760686,31 เลขที่ 60 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นายพิน โประเทพสะตอ 90230 0.50659366,0760686,31 เลขที่ 60 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-09-192563-09-18 นายพิน โประเทพมังคุด 90230 10659366,0760686,31 เลขที่ 60 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นายพิน โประเทพเงาะ 90230 0.50659366,0760686,31 เลขที่ 60 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นายพินันต์ สุวรรณคะโตมังคุด 089-4649739 1.750688214,0748351,24 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-242562-10-23 นายพินิจ ทองสมผักหวาน 0813452369 1648976,761539,39 เลขที่ 138 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-10-242563-10-23 นายพินิจ ทองสมกล้วย 0813452369 1648976,761539,39 เลขที่ 138 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายพิบูลย์ เหาตะวานิชเห็ดหลินจือ 0805242456 0.030680197,0781707,20 เลขที่ 207/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งหวัง หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-06-212563-06-20 นายพิพัฒน์ คงคาลัยเห็ดหลินจือ 0869634925 2639436,778865,35 เลขที่ 168 หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายพิภพ กูลแก้วมังคุด 084-9659020 30645527,0752700,71 เลขที่ 47 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นายพีรธัช ชินอัครพงศ์เมล่อน 0899364269 20657775,0731351,43 เลขที่ 7 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายพีระ เกิดทิพย์ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง) 081-8972406 0.20679218,0790967,21 เลขที่ 6/61 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายพีระ เกิดทิพย์ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้) 081-8972406 0.20679218,0790967,21 เลขที่ 6/61 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายพีระ เกิดทิพย์ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดแก้ว) 081-8972406 0.20679218,0790967,21 เลขที่ 6/61 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายพีระ เกิดทิพย์ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 081-8972406 0.20679218,0790967,21 เลขที่ 6/61 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายพีระ เกิดทิพย์ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) 081-8972406 0.20679218,0790967,21 เลขที่ 6/61 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายพีระ เกิดทิพย์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 081-8972406 0.20679218,0790967,21 เลขที่ 6/61 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายพีระ นพรัตน์เงาะ 40637895,0788920,73 เลขที่ 287 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย อนามัย ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายพีระ นพรัตน์มังคุด 40637895,0788920,73 เลขที่ 287 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย อนามัย ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายพีระ นพรัตน์ลองกอง 30637895,0788920,73 เลขที่ 287 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย อนามัย ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายพีระ นพรัตน์สะตอ 10637895,0788920,73 เลขที่ 287 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย อนามัย ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายเพิ่ม นวลชุมมังคุด 086-0972843 40686405,0730522,59 เลขที่ 75 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นายเพียร จันทร์ติมังคุด 081-0943511 30688030,0732156,51 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน ท่าคลอง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2562-05-112565-05-10 นายเพียร จันทร์ติลองกอง 081-0943511 30688050,0732119,42 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน ท่าคลอง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-312562-08-30 นายเพียร บุญส่งพริก 087-5705804 2.50636053,0866287,2 เลขที่ 69 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2562-06-102564-06-09 นายไพกิจ พฤกษ์ปาริชาติไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 092-9590968 0.50662855,0745273,68 เลขที่ 62/3 หมุ่บ้าน พังลาออก หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังลา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน พังลาออก หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังลา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-04-242564-06-09 นายไพกิจ พฤกษ์ปาริชาติไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค) 092-9590968 0.50662855,0745273,68 เลขที่ 62/3 หมุ่บ้าน พังลาออก หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังลา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน พังลาออก หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังลา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ข่า 087-3912325 0.075658463,827582,7 เลขที่ 7/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ขมิ้น 087-3912325 0.075658463,827582,7 เลขที่ 7/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-01-182563-01-17 นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ผักหวาน 087-3912325 0.075658463,827582,7 เลขที่ 7/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-01-182564-01-17 นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ชะอม 087-3912325 0.075658463,827582,7 เลขที่ 7/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-01-182564-01-17 นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์หม่อน 087-3912325 0.075658463,827582,7 เลขที่ 7/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-06-292564-06-28 นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์กล้วย 087-3912325 10658192,0826341,24 เลขที่ 7/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นาโคกม่วง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-06-292564-06-28 นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์มะม่วง 087-3912325 10658192,0826341,24 เลขที่ 7/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นาโคกม่วง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์หน่อไม้ 087-3912325 10658192,0826341,24 เลขที่ 7/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นาโคกม่วง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-01-182564-01-17 นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์มะนาว 087-3912325 0.075658463,827582,7 เลขที่ 7/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-01-182564-01-17 นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์มะพร้าว 087-3912325 0.075658463,827582,7 เลขที่ 7/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-08-312562-08-30 นายไพฑูรย์ หนูจีนพริก 083-1935747 0.250637569,0869915,17 เลขที่ 151/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตะเครียะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตะเครียะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายไพฑูรย์ หมานเบ็ญหีมลองกอง 0936859091
0937672886
90664391,0739321,49 เลขที่ 68 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ลุ่มอ้อย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-12-212563-12-20 นายไพรวัลย์ สิริทรัพย์นพคุณเมล่อน 0611737776 0.50660978,0778619,6 เลขที่ 20/26 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายไพรวัลย์ สิริทรัพย์นพคุณไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0611737776 0.50660978,0778619,6 เลขที่ 20/26 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายไพรวัลย์ สิริทรัพย์นพคุณไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0611737776 0.1250660978,0778619,6 เลขที่ 20/26 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายไพรวัลย์ สิริทรัพย์นพคุณไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 0611737776 0.060660978,0778619,6 เลขที่ 20/26 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายไพรวัลย์ สิริทรัพย์นพคุณไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0611737776 0.060660978,0778619,6 เลขที่ 20/26 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายไพรวัลย์ สิริทรัพย์นพคุณไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 0611737776 0.060660978,0778619,6 เลขที่ 20/26 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายไพรวัลย์ สิริทรัพย์นพคุณไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 0611737776 0.060660978,0778619,6 เลขที่ 20/26 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน 3 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายไพโรจน์ เอียดหมุนมังคุด 081-7487024 20667931,0771796,47 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายภพสักกะ หนูสอนเห็ดแครง 0862857913 0.50690287,0760505,20 เลขที่ 36/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นาปรือ หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายภัทร วรวุทธินนท์ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0936569997 0.50665773,0773788,5 เลขที่ 116/1 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน ศุภสารรังสรรค์ ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ถ.ทุ่งรี-โคกมัด หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายภัทร วรวุทธินนท์ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0936569997 0.50665773,0773788,5 เลขที่ 116/1 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน ศุภสารรังสรรค์ ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งรี-โคกมัด หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายภัทร วรวุทธินนท์ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส) 0936569997 0.250665773,0773788,5 เลขที่ 116/1 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน ศุภสารรังสรรค์ ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งรี-โคกมัด หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายภัทร วรวุทธินนท์ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0936569997 0.250665773,0773788,5 เลขที่ 116/1 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน ศุภสารรังสรรค์ ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งรี-โคกมัด หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายภาณุ จันทะมณีไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0831830504 0.250666927,0784627,10 เลขที่ 137 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บนเขา หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายภาณุ จันทะมณีไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 0831830504 0.060666927,0784627,10 เลขที่ 137 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บนเขา หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายภาณุ จันทะมณีไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 0831830504 0.060666927,0784627,10 เลขที่ 137 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บนเขา หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายภาณุ จันทะมณีไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 0831830504 0.060666927,0784627,10 เลขที่ 137 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บนเขา หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายภาณุ จันทะมณีไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0831830504 0.1250666927,0784627,10 เลขที่ 137 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บนเขา หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายภานุวัฒน์ เส็นเส็มลองกอง 0813686739 2624235,770224,106 เลขที่ 55 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-02-242563-02-23 นายภิรมณ์ ทองขะโชคกล้วยหอมทอง 0892973412 1656318,760602,31 เลขที่ 4 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายมงคล ตั้นสกูลมังคุด 086-1718347 30659088,0759172,26 เลขที่ 50/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายมงคล มากกำเหนิดมะพร้าว 60655964,0837431,19 เลขที่ 42 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นายมงคล รอดบุญธรรมมะนาว 0816446090 0.03661325,806099,2 เลขที่ 50/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นายมงคล รอดบุญธรรมชะอม 0816446090 0.5661325,806099,2 เลขที่ 50/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นายมงคล รอดบุญธรรมกล้วย 0816446090 1661325,806099,2 เลขที่ 50/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นายมงคล รอดบุญธรรมมะพร้าวน้ำหอม 0816446090 1661325,806099,2 เลขที่ 50/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 288/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านพรุ หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้าพรุ หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปนิกส์ (ชุนฉ่าย) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านพรุ หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านพรุ หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปรนิกส์ (มะเขือเทศ) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านพรุ หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านพรุ หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 288/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 288/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 288/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นายมนต์ชัย แซ่ว่องไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส) 093-9597599 0.10662394,0760941,48 เลขที่ 228/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ 288/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายมนนเทพ อภัยรัตน์ลองกอง 0862893988 25626157,773689,87 เลขที่ 99 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายมนัส อนนต์ไทยทุเรียน 081-9577411 30673622,0763014,140 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายมนูญ ชูกำเนิดไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0816986221
074805036
0.250664818,0771844,30 เลขที่ 705 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232564-02-22 นายมนูญ ชูกำเนิดมะพร้าว 0816986221
074805036
50664818,0771844,30 เลขที่ 705 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายมนูญ ชูกำเนิดไฮโดรโปรนิกส์ (มะเขือเทศ) 0816986221
074805036
0.250664818,0771844,30 เลขที่ 705 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายมนูญ ชูกำเนิดไฮโดรโปนิกส์(ปวยเล้ง) 0816986221
074805036
0.250664818,0771844,30 เลขที่ 705 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายมนูญ ชูกำเนิดไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) 0816986221
074805036
0.250664818,0771844,30 เลขที่ 705 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายมนูญ ชูกำเนิดไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า) 0816986221
074805036
0.250664818,0771844,30 เลขที่ 705 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายมนูญ ชูกำเนิดไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้) 0816986221
074805036
0.250664818,0771844,30 เลขที่ 705 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายมนูญ ชูกำเนิดไฮโดรโปนิกส์ (บ๊อกฉ่อย) 0816986221
074805036
0.250334818,0771844,30 เลขที่ 705 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ปลักธง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายมร ช่วยดำลองกอง 1625405,769608,69 เลขที่ 82/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายมลเล๊าะ กาเทพลองกอง 0835360899 1.250662031,0739816,47 เลขที่ 80 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน สวนหม่อม หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายมะมาซอรี เจะและทุเรียน 0847496802 30729236,0726519,269 เลขที่ 12/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ธารคีรี อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หาดทราย หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ธารคีรี อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายมะเส็น ส๊บเบ็นหมานลองกอง 0848537134 30660438,0740708,48 เลขที่ 45 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ลุ่มอ้อย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายมานพ คงซ้ายสละ 0892983565 2636754,794481,28 เลขที่ 115/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายมานพ คงซ้ายกล้วย 0892983565 2636754,794481,28 เลขที่ 115/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2558-08-312560-08-30 นายมานพ บริการจันทร์ข่า 090-1789815 1.50659831,0784996,21 เลขที่ 7/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายมานิตย์ วัฒนสุขลองกอง 086-7415012 20688095,0744393,33 เลขที่ 40/2 หมุ่บ้าน ซองใต้ หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-05-262560-08-22 นายมาสาด หวังเก็มลองกอง 086-9636426 0.750686255,0753049,25 เลขที่ 3 หมุ่บ้าน เพนียด หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เพนียด หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายมาโหรม หลงจิลองกอง 095-0719598 10643481,0773016,44 เลขที่ 64/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายมุสริน หมานหวังลองกอง 20689019,0742257,55 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายมุสริน หมานหวังทุเรียน 20689001,0742255,39 เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านซอง หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายมุหมัด หวันระโส๊ะลองกอง 095-3317717 3625206,784775,86 เลขที่ 75 หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-07-272560-07-26 นายมู่ห่ำหมัดฉุกรี สายสะอิดมะพร้าว 087-2870676 10674116,0781619,17 เลขที่ 147 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายมูฮาหมาด ฮะฮาลองกอง 0872939238 5627295,777637,70 เลขที่ 117/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ 117/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นายย่อม เพชรศรีสังข์เห็ดนางฟ้า 086-9617149 0.50658174,0816431,5 เลขที่ 9 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหิน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหิน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นายย่อม เพชรศรีสังข์เห็ดเป๋าฮื้อ 086-9617149 0.50658174,0816431,5 เลขที่ 9 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหิน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหิน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นายย่อม เพชรศรีสังข์เห็ดหูหนู 086-9617149 0.50658174,0816431,5 เลขที่ 9 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหิน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหิน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายยะโกบ หวังมุสาลองกอง 0810957401 10663163,0738038,58 เลขที่ 77 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน สวนหม่อม หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายยันยง แก้วจุลกาญจน์ผักบุ้งจีน 0848565744 0.25657361,757728,40 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายยันยง แก้วจุลกาญจน์มันขี้หนู 0848565744 0.25657361,757728,40 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายยันยง แก้วจุลกาญจน์ข้าวโพดหวาน 0848565744 3657361,757728,40 เลขที่ 48/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายยาน ยีบ๊ะกล้วย 10680833,0740904,52 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายยาน ยีบ๊ะกล้วย 70683534,0737717,48 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายยาน ยีบ๊ะกล้วย 20685835,0742634,34 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายยาน ยีบ๊ะทุเรียน 100680874,0740992,58 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่าเรียน หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายยาหริ่น โต๊ะกะหรีมมะม่วงพิมเสนเบา 084-6314286 2656318,825335,- เลขที่ 183 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2556-07-302563-03-19 นายยาหริ่น โต๊ะกะหรีมมะม่วง 084-6314286 80656310,0825306,13 เลขที่ 183 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-06-252563-06-24 นายรอนี หลีหมานลองกอง 30685110,0738811,39 เลขที่ 79 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายรอเสะ โดยหมะทุเรียน 089-2954716 20715733,0727073,27 เลขที่ 1/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เมาะลาแต หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-04-012563-03-31 นายรอหีม หวังหลำฟักทอง 089-8789920 20696140,0769927,2 เลขที่ 46 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะกอม อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-05-272563-05-26 นายร่อเหม มูเก็มสละ 081-9630942 40654703,0772643,47 เลขที่ 987 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นายระบิล ยอดแก้วไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0815407300 0.50662615,0778055,11 เลขที่ 89/16 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชุมชนหลัง Big C หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นายระบิล ยอดแก้วไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0815407300 0.50662615,0778055,11 เลขที่ 89/16 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชุมชนหลัง Big C หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นายระบิล ยอดแก้วไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 0815407300 0.50662615,0778055,11 เลขที่ 89/16 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชุมชนหลัง Big C หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายรัน โคพิชัยส้มโอ 0817986772 10653275,0772346,13 เลขที่ 1290 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชุมชนทุ่งลาน หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายริด เต๊ะโส๊ะลองกอง 40650848,0728057,69 เลขที่ 53/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายริ่น คงสงค์มังคุด 30687683,0741690,57 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายเรวัฒน์ มณีกรองมังคุด 10687485,0740471,34 เลขที่ 21 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายเรวัตร ณะกาโรไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน) 0.0056658872,760228,14 เลขที่ 26/6 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายเรวัตร ณะกาโรไฮโดรโปนิกส์ (ต้นหอม) 0.0056658872,760228,14 เลขที่ 26/6 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2558-08-312561-08-30 นายล้อม แก้วย้อยทุเรียนหมอนทอง 40664109,0720168,55 เลขที่ 68/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายล้อม มณีรัตน์มังคุด 080-6217331 1.250683509,0726428,75 เลขที่ 54 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายล่าซิ นุ้ยแอลองกอง 50685769,0744598,20 เลขที่ 85 หมุ่บ้าน พลีเหนือ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายล่าซิ นุ้ยแอมังคุด 20686537,0744707,24 เลขที่ 85 หมุ่บ้าน พลีเหนือ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายเล็ก พรรณศรีทุเรียนหมอนทอง 084-7472576 0.5630274,782402,56 เลขที่ 167/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายเล็ก พรรณศรีลองกอง 084-7472576 3.5630274,782402,56 เลขที่ 167/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายเล็ก พรรณศรีเงาะโรงเรียน 084-7472576 0.5630274,782402,56 เลขที่ 167/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2562-07-192565-07-18 นายเลิศศักดิ์ นวลปานกล้วยน้ำว้า 0628978431 10638848,0861352,8 เลขที่ 63 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นายเลิศศักดิ์ นวลปานฟักทอง 0628978431 1.5638848,861352,8 เลขที่ 63 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-07-242563-07-23 นายเลี่ยน ราชเมืองขวางปาล์มน้ำมัน 140647220,0847456,14 เลขที่ 81 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2560-04-242562-04-23 นายวทัญญู ราษฎร์นุ้ยเมล่อน 086-0229266 0.50674666,0785372,29 เลขที่ 416/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายวรพจน์ ไชยอ่อนแก้วทุเรียน 0980138531 90683240,0742554,42 เลขที่ 43/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายวรรณะ เอกอุรุมะพร้าว 087-3849230 10678943,0793618,28 เลขที่ 16 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายวรวิช ยาจิลองกอง 0872854622 2624370,769406,90 เลขที่ 100 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายวัชกร ตั้งรุ่นลองกอง 0909745567 3625031,774119,92 เลขที่ 140/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายวัชนันทน์ การ่อแก้วหม่อน 095-4530666 0.5649949,859909,9 เลขที่ 14/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-09-262563-09-25 นายวัชนันทน์ การ่อแก้วเมล่อน 095-4530666 0.250649949,0859909,9 เลขที่ 14/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2558-08-312561-08-30 นายวัน ไชยนนท์ทุเรียนหมอนทอง 082-8226959 1.250675156,0772769,57 เลขที่ 97/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายวันชัย รอดรักษ์ทุเรียน 0902232283 10725018,0733570,45 เลขที่ 18/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านโหนด หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2561-04-182563-04-17 นายวิ มณีรัตน์ผักเหลียง 0898781900 3.750677607,0781982,51 เลขที่ 93/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน นาป๋อง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายวิชัย กำเหนิดทองลองกอง 090-4799234 10659818,0753934,28 เลขที่ 132/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นายวิชัย ขาวมันฟักทอง 0936268263 7640152,869844,15 เลขที่ 81 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นายวิชัย ขาวมันฟักเขียว 0936268263 7640152,869844,15 เลขที่ 81 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายวิโชค แดงยอดมังคุด 085-0789267 0.750867024,0733196,46 เลขที่ 38/7 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นายวิญญู ไชยอ่อนแก้วลองกอง 30684632,0740591,86 เลขที่ 62 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายวิทาสิษฏ์ สุวรรณรัตน์ผักกูด 0892971026 0.25656434,761890,20 เลขที่ 55/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายวิทาสิษฏ์ สุวรรณรัตน์ใบเตย 0892971026 0.5656434,761890,20 เลขที่ 55/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 นายวิทาสิษฏ์ สุวรรณรัตน์เสาวรส 0892971026 0.062656434,761890,20 เลขที่ 55/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-11-242562-11-23 นายวิทูร ชมพูนุทยรรยงกล้วย 081-9595903 10678542,0772727,65 เลขที่ 69/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2559-11-242562-11-23 นายวิทูร ชมพูนุทยรรยงมัลเบอร์รี่ 081-9595903 0.50678542,0772727,65 เลขที่ 69/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2559-11-242562-11-23 นายวิทูร ชมพูนุทยรรยงฝรั่ง 081-9595903 60678542,0772727,65 เลขที่ 69/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายวินัย ไชยแก้วลองกอง 089-2975381 10684613,0739833,33 เลขที่ 5/9 หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายวินัย น้อยแก้วลองกอง 089-2963195 50682040,0740812,71 เลขที่ 38/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-03-202564-03-19 นายวินัย สุราตะโกกล้วยหอมทอง 086964173 20657324,758869,13 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ 129,129/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายวินิจ นวนเนียมลองกอง 082-8229963 20637258,0773253,108 เลขที่ 127/6 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายวินิต สุขเล็กมังคุด 086-2874021 40685414,0715725,114 เลขที่ 25 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายวิภาค ทองสีอ่อนมะพร้าว 087-7558526 2660362,819443,5 เลขที่ 45 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อแดง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2556-07-302563-03-19 นายวิภาค ทองสีอ่อนมะพร้าว 087-7558526 30660403,0819462,6 เลขที่ 45 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อแดง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อแดง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายวิลาศ แซ่ตั้งลองกอง 2625004,773971,81 เลขที่ 179/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-06-032563-06-02 นายวิศาล โมลิโตมะม่วง 50670531,0799119,21 เลขที่ 182/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-01-272564-01-26 นายวิศิษฏ์ แก้วสุวรรณ์เงาะ 10657739,0763721,21 เลขที่ 60 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายวิเศษ แก้วเอียดลองกอง 0897320252 0.750663533,0739967,76 เลขที่ 41 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ลุ่มอ้อย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-07-192565-07-18 นายวิสุทธิ์ เกลี้ยงแก้วมะพร้าวน้ำหอม 0853230479 10638749,0863152,7 เลขที่ 35 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ตะเครียะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ตะเครียะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-04-012563-03-31 นายวิสุทธิ์ สวัสดิ์มณีละมุด 50669930,0791383,16 เลขที่ 7 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะยอ อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะยอ อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายวีรพันธุ์ เคี่ยมการปาล์มน้ำมัน 084-0671182 110645497,0857845,9 เลขที่ 20 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 3 ถนน สุคนธาภิรมย์ ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายวีระ ไพยเคียนข้าวโพดหวาน 0874770218 0.5648516,760492,33 เลขที่ 103/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายวีระ ไพยเคียนคะน้า 0874770218 0.0056651619,761150,30 เลขที่ 103/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2557-07-232560-07-22 นายวีระศักดิ์ ยามายลองกอง 20707416,0739790,29 เลขที่ 238 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าม่วง อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าม่วง อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายวุฒิ หอมอุทัยทุเรียน 20684980,0741756,47 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายวุฒิ หอมอุทัยลองกอง 20684980,0741756,47 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายวุฒิชัย พันธุ์บุตรไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0884649006 0.060662490,0776857,12 เลขที่ 123/2014 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน ราษฎร์ยินดี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน 32 นิพัทธ์สงเคราะห์1 หมู่ - ซอย 16 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายวุฒิชัย พันธุ์บุตรไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0884649006 0.060662490,0776857,12 เลขที่ 123/2014 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน ราษฎร์ยินดี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน 32 นิพันธ์สงเคราะห์1 หมู่ - ซอย 16 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายวุฒิชัย พันธุ์บุตรไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 0884649006 0.060662490,0776857,12 เลขที่ 123/2014 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน ราษฎร์ยินดี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน 32 นิพันธ์สงเคราะห์1 หมู่ - ซอย 16 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายวุฒิชัย พันธุ์บุตรไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 0884649006 0.060662490,0776857,12 เลขที่ 123/2014 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน ราษฎร์ยินดี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ื32 นิพันธ์สงเคราะห์1 หมู่ - ซอย 16 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายวุฒิชัย พันธุ์บุตรไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0884649006 0.060662490,0776857,12 เลขที่ 123/2014 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน ราษฎร์ยินดี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน 32 นิพันธ์สงเคราะห์1 หมู่ - ซอย 16 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายวุฒิชัย พันธุ์บุตรไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 0884649006 0.060662490,0776857,12 เลขที่ 123/2014 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน ราษฎร์ยินดี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน 32 นิพันธ์สงเคาระห์ 1 หมู่ - ซอย 16 ถนน - ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-10-242563-10-23 นายศรวัสย์ วงศ์สุริยะลองกอง 087-9671867 20669069,0722167,97 เลขที่ 98/20 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-10-242563-10-23 นายศรวัสย์ วงศ์สุริยะเงาะ 087-9671867 10669069,0722167,97 เลขที่ 98/20 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-10-242563-10-23 นายศรวัสย์ วงศ์สุริยะมังคุด 087-9671867 10669069,0722167,97 เลขที่ 98/20 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายศักดิ์ นิลรัตน์มังคุด 081-9633024 40651937,0778998,28 เลขที่ 46/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายศักรินทร์ นกเพชรปาล์มน้ำมัน 089-2942991 50646114,0838717,15 เลขที่ 9/5 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายเศกสิทธิ์ เกียรติเสนกุลลองกอง 0892941760 1624907,766692,99 เลขที่ 194 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-07-232563-07-22 นายเศียร สุรักษามะม่วงพิมเสนเบา 30667809,0805620,13 เลขที่ 31/7 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสกล พลกล้าลองกอง 081-9698220 50717086,0730931,21 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งกลาง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสกล พลกล้ามังคุด 081-9698220 20717086,0730931,21 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งกลาง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสกล พลกล้าเงาะ 081-9698220 20717086,0730931,21 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งกลาง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสกล พลกล้าส้มโอ 081-9698220 20717086,0730931,21 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งกลาง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายสกล พลกล้าทุเรียน 081-9698220 20717090,0730954,20 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ้งกลาง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายสถิต ทองเกลี้ยงเงาะ 60683893,0741956,48 เลขที่ 59 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายสถิต ทองเกลี้ยงลองกอง 60683893,0741956,48 เลขที่ 59 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายสถิต ทองเกลี้ยงมังคุด 60683893,0741956,48 เลขที่ 59 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายสถิต ทองเกลี้ยงมังคุด 50684795,0741736,42 เลขที่ 59 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายสถิต ทองเกลี้ยงสะตอ 50684751,0741713,43 เลขที่ 59 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-04-252563-04-24 นายสถิต ทองเกลี้ยงทุเรียน 60683893,0741956,48 เลขที่ 59 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-08-312564-08-30 นายสนั่น สุขสันต์ทุเรียนหมอนทอง 20648223,0761259,44 เลขที่ 144 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายสมคิด น้อยสำลีมะม่วงโชคอนันต์ 0869636002 2645338,560256,12 เลขที่ 6/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายสมคิด น้อยสำลีกล้วยน้ำว้า 0869636002 3645338,560256,12 เลขที่ 6/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายสมคิด น้อยสำลีมะนาว 0869636002 2645338,560256,12 เลขที่ 6/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายสมจิตร อภัยรัตน์ลองกอง 0892943466 4625407,769651,92 เลขที่ 95/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายสมจิตร อภัยรัตน์ลองกอง 0892943466 1625407,769651,92 เลขที่ 95/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายสมเจต ซ้ายทองมาลองกอง 40691629,0754523,29 เลขที่ 8/1 หมุ่บ้าน บ้านไร่ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหมอไทร อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหมอไทร อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายสมใจ ลิ้นทองมะม่วง 30663559,0803080,7 เลขที่ 77 หมุ่บ้าน ป่าขาด หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-08-212562-08-20 นายสมชาย จันทะสระผักกูด 0822898238 10637934,0773650,112 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่ากล้วย หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสมชาย จันทะสระชะอม 0822898238 10637934,0773650,112 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่ากล้วย หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสมชาย จันทะสระกล้วย 0822898238 40637934,0773650,112 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่ากล้วย หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสมชาย จันทะสระมะเดื่อฝรั่ง 0822898238 40637934,0773650,112 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่ากล้วย หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายสมชาย จันทะสระข่า 0822898238 0.060637934,0773650,112 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายสมชาย จันทะสระมะขาม 0822898238 0.030637934,0773650,112 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายสมชาย จันทะสระมะม่วงหิมพานต์ 0822898238 0.030637934,0773650,112 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายสมชาย จันทะสระมังคุด 0822898238 80637934,0773650,112 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายสมชาย จันทะสระฝรั่ง 0822898238 20637934,0773650,112 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายสมชาย จันทะสระสะตอ 0822898238 30637934,0773650,112 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายสมชาย จันทะสระทุเรียน 0822898238 2.50637934,0773650,112 เลขที่ 126/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายสมนึก จันทมุณีลองกอง 0874308708 1625410,769763,44 เลขที่ 75 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2558-08-312561-08-30 นายสมนึก ไพยรัตน์ลองกอง 089-5951113 60668156,0771802,42 เลขที่ 5/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2560-09-082563-09-07 นายสมนึก สุวรรณรัตน์มังคุด 086-5935115 70656400,0781869,15 เลขที่ 116/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา
2561-01-272564-01-26 นายสมบูรณ์ จันทรมุณีย์ลองกอง 098-7133579 20651659,0765441,38 เลขที่ 16 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2560-08-232563-08-22 นายสมบูรณ์ มุ่งมาไพรีมะพร้าว 2.50660665,0812314,9 เลขที่ 140 หมุ่บ้าน หนองเสือ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บางเขียด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางเขียด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นายสมปอง หนูยี่ฟักเขียว 0987193393 0.5640971,872068,5 เลขที่ 83/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-08-312562-08-30 นายสมพงศ์ ศรีไสยเพชรพริก 20640937,0862982,6 เลขที่ 103/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-09-192563-09-18 นายสมพร จันทสระมะพร้าว 089-8766434 30639326,0789531,51 เลขที่ 120/4 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2562-08-312565-08-30 นายสมพร ณ วัดใหม่มะพร้าว 083-1695836 130648276,0856662,21 เลขที่ 4/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ระวะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสมพร บุญแก้วลองกอง 080-5454729 40656074,0740422,72 เลขที่ 86/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ตะเคียนเภา หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-05-272563-05-26 นายสมพร ฤทธิกาญจน์เงาะ 081-9692355 40624872,0770518,98 เลขที่ 57 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายสมพล แซ่ติ้วมะพร้าว 20682224,0782447,9 เลขที่ 41 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-10-242564-10-23 นายสมภพ ประสพแก้วส้มโอ 0874781831 0.250655842,0772402,16 เลขที่ 3 หมุ่บ้าน ต้นม่วง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ต้นม่วง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายสมภพ สุคนธศีลกุลลองกอง 0895997930 1663929,776021,13 เลขที่ 100/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นายสมโภช สยมภาคกล้วยหอมทอง 0639032965 5638690,865030, เลขที่ 23/3 หมุ่บ้าน คลองโพธิ์ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ตะเครียะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกท่อม หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ตะเครียะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายสมศักดิ์ ช่วยชีพปาล์มน้ำมัน 20642218,0831456,9 เลขที่ 102 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะใหญ่ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะใหญ่ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2559-09-262561-09-25 นายสมศักดิ์ โพธารสเบบี้คอส 081-5995728 20665517,0772003,14 เลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-09-262561-09-25 นายสมศักดิ์ โพธารสคะน้า 081-5995728 20665317,0772003,14 เลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-09-262561-09-25 นายสมศักดิ์ โพธารสเรดโอ๊ค 081-5995728 20665517,0772003,14 เลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-09-262561-09-25 นายสมศักดิ์ โพธารสบัตเตอร์เฮด 081-5995728 20665517,0772003,14 เลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-09-262561-09-25 นายสมศักดิ์ โพธารสมะเขือ 081-5995728 20665317,0772003,14 เลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-09-262561-09-25 นายสมศักดิ์ โพธารสกรีนคอส 081-5995728 20665517,0772003,14 เลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายสมศักดิ์ เรืองวรรธนะถั่วฝักยาว 0897357538 0.0750682329,0783050,7 เลขที่ 33/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายสมศักดิ์ เรืองวรรธนะข้าวโพดหวาน 0897357538 0.10682329,0783050,7 เลขที่ 33/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายสมศักดิ์ เรืองวรรธนะแตงกวา 0897357538 0.260682329,0783050,7 เลขที่ 33/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายสมศักดิ์ เรืองวรรธนะพริก 0897357538 0.3750682329,0783050,7 เลขที่ 33/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายสมศักดิ์ เรืองวรรธนะฟักเขียว 0897357538 0.220682329,0783050,7 เลขที่ 33/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายสมศักดิ์ เรืองวรรธนะมันเทศ 0897357538 0.180682329,0783050,7 เลขที่ 33/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-02-252565-02-24 นายสมศักดิ์ หมัดสะแหล๊ะลองกอง 20662104,0732796,50 เลขที่ 30/6 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านม่วง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-02-252565-02-24 นายสมศักดิ์ หมัดสะแหล๊ะมังคุด 20662104,0732796,50 เลขที่ 30/6 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านม่วง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายสมศักดิ์ หวันโส้มังคุด 082-4292760 1.50638497,0782697,50 เลขที่ 16/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-05-272560-05-26 นายสมศักดิ์ หวันโส้ลองกอง 082-4292760 20638497,0782697,50 เลขที่ 16/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นายสมสิน จุลจินดาเห็ดหูหนู 081-0893084
074-251898
10656750,0765684,18 เลขที่ 54 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นายสมสิน จุลจินดาเห็ดนางฟ้า 081-0893084
074-251898
10656750,0765684,18 เลขที่ 54 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นายสมสิน จุลจินดาเห็ดขอนดำ 081-0893084
074-251898
0.0250656750,0765684,18 เลขที่ 54 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-02-032563-02-02 นายสมสิน จุลจินดาเห็ดหลินจือ 081-0893084
074-251898
0.0250656750,0765684,18 เลขที่ 54 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายสรณ์ประกิจ เหมกูลไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0818109310 0.1250657686,0771549,12 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เนินขุมทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายสรณ์ประกิจ เหมกูลไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 0818109310 0.060657686,0771549,12 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เนินขุนทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายสรณ์ประกิจ เหมกูลไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 0818109310 0.060657686,0771549,12 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เนินขุนทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายสรณ์ประกิจ เหมกูลไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0818109310 0.1250657686,0771549,12 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เนินขุมทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายสรณ์ประกิจ เหมกูลไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 0818109310 0.060657686,0771549,12 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เนินขุนทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-242563-11-23 นายสรณ์ประกิจ เหมกูลไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0818109310 0.060657686,0771549,12 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เนินขุนทอง หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-11-242562-11-23 นายสและ บินและสละ 089-2914328 10644481,0742777,75 เลขที่ 280/9 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายสวัสดิ์ คำทองแก้วมังคุด 089-9762832 30682596,0772650,35 เลขที่ 37 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-01-272564-01-26 นายสวัสดิ์ ถาวรจิตร์ทุเรียน 086-9628498 20648737,0761393,58 เลขที่ 36/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายสวัสดิ์ พรหมมณีมังคุด 1.250687453,0741334,39 เลขที่ 37/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายสวัสดิ์ พรหมมณีทุเรียน 20687040,0741072,37 เลขที่ 37/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ดังหมูเหนือ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสว่าง ทองนุ้ยทุเรียน 0899755018 0.750685183,0736343,45 เลขที่ 36/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเลียบ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นายสวาท ดาอีลองกอง 0805443884 10662443,0739595,53 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน สวนนาหม่อม หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายสอลาหูดิง ยีกับจีไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง) 0847476167 0.060714626,0752623,12 เลขที่ 114/7 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่าไผ่ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายสอลาหูดิง ยีกับจีไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาว) 0847476167 0.1250714626,0752623,12 เลขที่ 114/7 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่าไผ่ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2562-05-032564-05-02 นายสอลาหูดิง ยีกับจีไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า) 0847476167 0.0620714626,0752623,12 เลขที่ 114/7 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่าไผ่ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2562-05-032565-05-02 นายสอลาหูดิง ยีกับจีสละ 0847476167 1.250714553,0752412,20 เลขที่ 114/7 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่าไผ่ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายสอาด สาเมาะลองกอง 1664072,776178,10 เลขที่ 118 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-07-272563-07-26 นายสะบลเล๊าะ กะมิเจริญมะพร้าวอ่อน 082-8296425 10680495,0785329,20 เลขที่ 78 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-03-202563-03-19 นายสะมะแอ บูละมะม่วงพิมเสนเบา 08109366452 2670714,798100,13 เลขที่ 28 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายสะมะแอ โสสะเหมมังคุด 086-2931510 10688081,0744516,24 เลขที่ 51/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายสะมะแอ หลานุ้ยมังคุด 5625001,784341,84 เลขที่ 179/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายสะรี เจะเละลองกอง 086-2917783 20676931,0737402,103 เลขที่ 89 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสะรี ลีเงาะทุเรียน 0862859578 50698911,0729040,148 เลขที่ 99/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทับยาง หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายสะหมาน เหมาะทองเงาะ 086-2965591 50636710,0788401,39 เลขที่ 1 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสักรียา หวันละเบ๊ะลองกอง 30655263,0739909,51 เลขที่ 57/8 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-04-242563-04-23 นายสัณห์สรณ์ วรวัฒน์จิรกุลมะนาว 087-9005959 10674779,0769865,45 เลขที่ 38 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายสัน เส็นหล๊ะลองกอง 0872993017 2625377,771984,68 เลขที่ 156 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2558-08-312561-08-30 นายสันติ หละโส๊ะลองกอง 081-9573728 40656478,0740147,41 เลขที่ 63/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-08-212561-08-30 นายสันติ หละโส๊ะลองกอง 081-9573728 20656485,0740158,44 เลขที่ 63/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ตะเคียนเภา หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-10-292560-10-28 นายสันติ หลีอาสันลองกอง 30637687,0776263,114 เลขที่ 48 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-04-292560-04-28 นายสันติ หลีอาสันทุเรียน 150637689,0776385,65 เลขที่ 48 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายสัมพันธ์ สีตะพงศ์มะม่วง 40664522,0803202,9 เลขที่ 1/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
2560-11-212562-11-20 นายสาธรณ์ คำทองพริก 083-1840639 0.75657812,791353,2 เลขที่ 39/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสาธิต สุวิทย์พันธุ์วงศ์ทุเรียน 0872988100 40684681,0736449,47 เลขที่ 42/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านเลียบ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-12-212564-12-20 นายสามารถ ระมัญบากาส้มจุก 0993642888 10688856,0750964,23 เลขที่ 33 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ขุนตัดหวาย อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน หัวทิง 33 หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ขุนตัดหวาย อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายสาโรจน์ หล่อกาญจนาภามะพร้าวน้ำหอม 0898780325 0.25656476,760427,24 เลขที่ 66/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายสาโรจน์ หล่อกาญจนาภาอ้อย 0898780325 0.25656476,760427,24 เลขที่ 66/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายสาโรจน์ หล่อกาญจนาภาไผ่ 0898780325 0.0936656476,760427,24 เลขที่ 66/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายสาโรจน์ หล่อกาญจนาภากระท้อน 0898780325 0.135656476,760427,24 เลขที่ 66/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายสาโรจน์ หล่อกาญจนาภาเงาะ 0898780325 0.0675656476,760427,24 เลขที่ 66/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายสาโรจน์ หล่อกาญจนาภากล้วย 0898780325 0.25656476,760427,24 เลขที่ 66/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายสาโรจน์ หล่อกาญจนาภามังคุด 0898780325 0.045656476,760427,24 เลขที่ 66/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ 2 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายสาโรจน์ หล่อกาญจนาภาส้มโอ 0898780325 0.25656476,760427,24 เลขที่ 66/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2562-02-202565-02-19 นายสาโรจน์ หล่อกาญจนาภามะละกอ (เรดเลดี้) 0898780325 1656476,760427,24 เลขที่ 66/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
2557-04-292560-04-28 นายสำราญ พรหมจันทร์เงาะ 0651027482 60624343,0769751,98 เลขที่ 75/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายสำราญ พรหมจันทร์ลองกอง 0651027482 1624225,769746,112 เลขที่ 75/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสิงห์ สีแก้วกลับทุเรียน 3.250682372,0741397,51 เลขที่ 38 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-05-262562-05-25 นายสิทธิชน แก้วแสงทองไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0801227678 0.250643758,0870423,11 เลขที่ 321 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-05-262562-05-25 นายสิทธิชน แก้วแสงทองไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0801227678 0.250643758,0870423,11 เลขที่ 321 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นายสิทธิชัย เอียดสกุลสะตอ 081-8988072
074-362360
10649076,0747831,44 เลขที่ 77 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นายสิทธิชัย เอียดสกุลลองกอง 081-8988072
074-362360
10648813,0747913,42 เลขที่ 77 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-11-212563-11-20 นายสิทธิพร ดำแสงสวัสดิ์กล้วย 0950794445 12651891,849046,10 เลขที่ 428/9 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-02-262564-02-25 นายสิวะณัฐ ธีระโชติมะนาว 087-7636381 50556524,0767247,20 เลขที่ 1063/140 หมุ่บ้าน ปาล์มสปริงสายสนามบิน หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-06-102564-06-09 นายสุจินต์ บุญรัตนังไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 089-8779341 0.250662752,0745279,66 เลขที่ 62/5 หมุ่บ้าน พังลาออก หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังลา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังลา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-04-242564-06-09 นายสุจินต์ บุญรัตนังไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 089-8779341 0.250662752,0745279,66 เลขที่ 62/5 หมุ่บ้าน พังลาออก หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังลา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พังลา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายสุชาติ ชูอ่อนทองทุเรียน 0815216312 10721213,0727760,30 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านไร่ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายสุชาติ ชูอ่อนทองมังคุด 0815216312 2.50721213,0727760,30 เลขที่ 36 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านไร่ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายสุชาติ เพ็งมากทุเรียน 0807066926 10708284,0731460,28 เลขที่ 13 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ล่องควน หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายสุชาติ เพ็งมากฝรั่ง 0807066926 0.250708284,0731460,28 เลขที่ 13 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ล่องควน หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายสุชาติ มูเก็มลองกอง 2.50643119,0773987,50 เลขที่ 10 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-08-312562-08-30 นายสุชีพ โรจนรัตน์พริก 082-2664384 10634653,869330,10 เลขที่ 113 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-09-192563-09-18 นายสุเชษฐ์ จันทโชติมะพร้าว 0818971510 10645698,0797373,20 เลขที่ 61 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายสุทธิพงศ์ บุญรัตน์เห็ดนางฟ้า 098-0169931
074-446866
0.250668562,0772214,43 เลขที่ 11 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ควนจง หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายสุทธิพงศ์ บุญรัตน์เห็ดนางรม 098-0169931
074-446866
0.250668562,0772214,43 เลขที่ 11 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายสุทธิพงศ์ บุญรัตน์ต้นอ่อนพืช(ต้นทานตะวันอ่อน) 098-0169931
074-446866
0.250668562,0772214,43 เลขที่ 11 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายสุทธิพงศ์ บุญรัตน์ผักเหลียง 098-0169931
074-446866
20668562,0772214,43 เลขที่ 11 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-08-232563-08-22 นายสุทธิพงศ์ บุญรัตน์ผักกูด 098-0169931
074-446866
20668562,0772214,43 เลขที่ 11 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายสุทิน ทองแกมแก้วส้มโอ 08188967506 20657044,0771298,16 เลขที่ 134 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชุมชนศาลาต้นยาง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นายสุทิน บุญเลี้ยงมังคุด 089-8700156 0.50686255,0747847,25 เลขที่ 56 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-09-262562-09-25 นายสุทิน แสงกระจ่างกล้วย 095-7146127 20648263,0859310,3 เลขที่ 35/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2559-08-052562-08-04 นายสุเทพ ชูศรีมะพร้าว 089-9212837 110648215,0849983,5 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2561-08-052563-08-04 นายสุเทพ ชูศรีไผ่ 089-9212837 0.50648215,0849983,5 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2561-08-052563-08-04 นายสุเทพ ชูศรีไผ่ 089-9212837 0.50647904,0849888,5 เลขที่ 71 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายสุเทพ ธรรมโชโตส้มโอ 0872977749 10655970,0771543,17 เลขที่ 606 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่วคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายสุเทพ ธรรมโชโตมังคุด 0872977749 0.250655970,0771543,17 เลขที่ 606 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายสุเทพ ธรรมโชโตเงาะ 0872977749 0.250655970,0771543,17 เลขที่ 606 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2562-08-312564-08-30 นายสุนทร พรมตาไก้พริก 084-6317440 10640699,0873915,11 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นายสุนทร พรมตาไก้กล้วย 084-6317440 16407669,873915,11 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นายสุนทร พรมตาไก้มะพร้าว 084-6317440 1640699,873915,11 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นายสุนทร พรมตาไก้ฝรั่ง 084-6317440 1640699,873915,11 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-06-232563-06-22 นายสุนทร พรมตาไก้มะม่วง 084-6317440 1640699,873915,11 เลขที่ 5 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายสุนันท์ ถีระวุธทุเรียน 080-6908997 20683909,0773016,21 เลขที่ 56 หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายสุนันยามาน หมัดเลียดลองกอง 081-3888867 3.750660619,0739986,40 เลขที่ 12 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน สวนหม่อม หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-09-192563-09-18 นายสุพจน์ รำจวนจรมะม่วง 083-1838588 200656577,0822415,15 เลขที่ 111 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายสุเมธ ปลอดวงศ์มังคุด 081-4848170 20671353,0767523,43 เลขที่ 52 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งขมิ้น อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งขมิ้น อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2562-01-312565-01-30 นายสุรเชษฐ์ เส็นยีหีมลองกอง 0818686742 170665062,0731895,65 เลขที่ 47/10 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านม่วง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-07-192564-07-18 นายสุรินทร์ เขียวแต้มถั่วฝักยาว 0890464018 164098,872064,15 เลขที่ 55/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นายสุรินทร์ เวชประสิทธิ์กล้วยหอมทอง 0896589804 2644968,856902,47 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายสุรินทร์ เวชประสิทธิ์พริก 0896589804 0.75644926,56887,5 เลขที่ 26 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายสุรินทร์ หมานหวังทุเรียนหมอนทอง 086-9573469 1.50688480,0742162,42 เลขที่ 59/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายสุรียา ยีขุนลองกอง 10658744,0742284,30 เลขที่ 8 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านตก หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายสุลัยหมาน ยีขุนลองกอง 084-3984012 20658501,0740230,44 เลขที่ 6 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-04-012565-03-31 นายเสกสรร ชูเขียวหม่อน 081-0946247 20692212,0771517,6 เลขที่ 52 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ป่างาม หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายเสถียร ไชยรัตน์ทุเรียน 0862903195 30680527,0741246,57 เลขที่ 61 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2559-08-312562-08-30 นายเสริม แก้วสุขมังคุด 20679159,0733148,24 เลขที่ 112 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายเสริม ไชยกิจมะเขือ 0.50683396,0783450,9 เลขที่ 17/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2561-11-232563-11-22 นายเสริม ไชยกิจถั่วฝักยาว 10683132,0783180,9 เลขที่ 17/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ยางงาม หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายเสรี จิตตารมย์ทุเรียน 0935817900 1.750708284,0731512,30 เลขที่ 13/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ล่องควน หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายเสรี จิตตารมย์ฝรั่ง 0935817900 10708284,0731512,30 เลขที่ 13/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ล่องควน หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2562-03-192565-03-18 นายแสงวุฒิ เภอแสละมะพร้าว 0863968052
0982548105
10674170,0788234,7 เลขที่ 149/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน น้ำกระจาย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-03-192564-03-18 นายแสงวุฒิ เภอแสละเรดโอ๊ค 0863968052
0982548105
0.0150674087,0788167,7 เลขที่ 149/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน น้ำกระจาย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-03-192564-03-18 นายแสงวุฒิ เภอแสละกรีนคอส 0863968052
0982548105
0.0150674170,0788234,7 เลขที่ 149/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน น้ำกระจาย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-03-192564-03-18 นายแสงวุฒิ เภอแสละกรีนโอ๊ค 0863968052
0982548105
0.0150674087,0788167,7 เลขที่ 149/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน น้ำกระจาย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2562-03-192565-03-18 นายแสงวุฒิ เภอแสละฝรั่ง 0863968052
0982548105
10672929,0786940,4 เลขที่ 149/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน น้ำกระจาย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายแสวง ศรีสุวรรณทุเรียน 0848549252 2.250685013,0741656,30 เลขที่ 11 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน โคกแค หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายโสน หนิหมานลองกอง 0810925709 2,, เลขที่ 84/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายโสภณ นวลเจริญทุเรียน 0895962298 20724397,0731838,49 เลขที่ 31/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านโหนด หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2557-09-082560-09-07 นายหน้าฝี คชรัตน์ทุเรียน 093-6026190 20642797,0774150,40 เลขที่ 25/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายหมัดก่อเหด หมัดล้ะลองกอง 16255635,767266,99 เลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ 15 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-06-212564-06-20 นายหมัดยุโส๊บ หรับจันทร์ลองกอง 0833973088 0.750658295,0740902,32 เลขที่ 53/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ตะเคียนเภา หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายหมัดอาหลี กุ้งหรัดทุเรียน 0901789335 20686839,0753113,25 เลขที่ 25 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เพนียด หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายหมาด หล๊ะติหม๊ะลองกอง 0895962254 262552,772571,86 เลขที่ 151 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายหมาน บุญโส๊ะลองกอง 20662081,0732065,47 เลขที่ 80/6 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-08-232560-08-22 นายหมาย ทองมาทุเรียน 1.50697046,0753271,43 เลขที่ 33 หมุ่บ้าน ทุ่งเอ๊าะ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายหมู่ฮัมหมัด หมัดอาด้ำลองกอง 0857991741 2,, เลขที่ 24 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-07-232564-07-22 นายหร่อเหม หลีตระกูลลองกอง 089-6569320 1626501,765784,107 เลขที่ 30 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายหวังดาโหะ เกือสีตีทุเรียน 0883896093 30718277,0724180,27 เลขที่ 87/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล จะแหน อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน เมาะลาแต หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายหาบ หลีหมาดลองกอง 0862969064 1,, เลขที่ 242 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายหาโหรน เหล็มหมันลองกอง 30658947,0741431,65 เลขที่ 159 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ตะเคียนเภา หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-07-122565-07-11 นายเหนือ รัตนสุวรรณทุเรียน 0883959373 40723474,0728878,49 เลขที่ 7 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เปียน อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งเภา หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เปียน อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายเหมณรงค์ สันสนลองกอง 20655620,0740225,44 เลขที่ 85/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2560-09-212563-09-20 นายเหย็ด หมัดล๊ะลองกอง 3,, เลขที่ 22/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2559-12-272562-12-26 นายโห้ย ธรรมชาติกล้วยหอมทอง 0887838294 6638690,865030,47 เลขที่ 7 หมุ่บ้าน โคกพระ หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา
2562-02-232565-02-22 นายโหรน เส็นยีหีมลองกอง 0872890950 50665100,0731933,65 เลขที่ 47/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านม่วง หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2561-08-232564-08-22 นายไหลหมาน หลียะแมเงาะโรงเรียน 084-7470713 20688177,0743260,39 เลขที่ 18 หมุ่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ซองใต้ หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
2562-02-202563-09-19 นายอครภูมิ ภู่เมืองไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ย์) 085-8933345 0.03638107,77793,49 เลขที่ 164 หมุ่บ้าน นิคมพัฒนา1 หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายอครภูมิ ภู่เมืองไฮโดรโปนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด) 085-8933345 0.03638107,777993,49 เลขที่ 164 หมุ่บ้าน นิคมพัฒนา1 หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายอครภูมิ ภู่เมืองไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 085-8933345 0.03638107,777993,49 เลขที่ 164 หมุ่บ้าน นิคมพัฒนา1 หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายอครภูมิ ภู่เมืองไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง) 085-8933345 0.03638107,777993,49 เลขที่ 164 หมุ่บ้าน นิคมพัฒนา1 หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายอครภูมิ ภู่เมืองไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า) 085-8933345 0.03638107,777993,49 เลขที่ 164 หมุ่บ้าน นิคมพัฒนา1 หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-09-202563-09-19 นายอครภูมิ ภู่เมืองไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) 085-8933345 0.03638107,777993,49 เลขที่ 164 หมุ่บ้าน นิคมพัฒนา1 หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2562-02-202563-09-19 นายอครภูมิ ภู่เมืองไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง) 085-8933345 0.03638107,77793,49 เลขที่ 164 หมุ่บ้าน นิคมพัฒนา1 หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์กล้วย 0815999121 30643149,0773406,29 เลขที่ 67 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์กล้วย 0815999121 0.50643149,0773406,29 เลขที่ 67 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-11-232564-11-22 นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ลองกอง 0815999121 10643149,0773406,29 เลขที่ 67 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ฉลุง หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2558-03-302560-03-29 นายอธิวัฒน์ ใส่ละม้ายไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 081-5417188 0.250660638,0776324,16 เลขที่ 35 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 25 ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บางหัก หมู่ - ซอย - ถนน สัจจกุล ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2558-03-302560-03-29 นายอธิวัฒน์ ใส่ละม้ายไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 081-5417188 0.250660638,0776324,16 เลขที่ 35 หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย 25 ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บางหัก หมู่ - ซอย - ถนน สัจจกุล ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-09-202564-09-19 นายอนันต์ หนูชัยแก้วกล้วยหิน 0916407218 1.5641208,869852,28 เลขที่ 95/2 หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-05-262563-05-25 นายอนุชา มุณีกาญจน์กล้วย 0897372371 0.50650890,0847765,8 เลขที่ 8 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-05-262562-05-25 นายอนุชา มุณีกาญจน์ตะไคร้ 0897372371 10650890,0847765,8 เลขที่ 8 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-05-262562-05-25 นายอนุชา มุณีกาญจน์พริก 0897372371 100650890,0847765,8 เลขที่ 8 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา
2560-09-192563-09-18 นายอภิชาติ ยุพยงค์มะพร้าวน้ำหอม 083-5196354 15652375,840460,6 เลขที่ 23/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน คลองฉนวน หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2557-09-192563-09-18 นายอภิชาติ ยุพยงค์มะพร้าว 083-5196354 2.50654130,0840624,12 เลขที่ 23/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-09-192563-09-18 นายอภิชาติ ยุพยงค์มะพร้าวน้ำหอม 083-5196354 3653902,840611,12 เลขที่ 23/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านชุมพล หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา
2560-08-212563-08-20 นายอภิชาติ หมานเส็นลองกอง 0846779732 60664198,0739163,53 เลขที่ 60 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งออก หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2562-02-202564-02-19 นายอภิเชษฐ เซ่งบุญเล่งเห็ดแครง 0862990985 0.080682525,0769518,33 เลขที่ 38 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ชายนา หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
2561-04-182564-04-17 นายอภิรมย์ เสมอวงศ์ส้มโอ 0818966832 20655305,0771428,17 เลขที่ 812 หมุ่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ทุ่งคลองสอ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2557-09-192560-09-18 นายอมร ขาวสะอาดมังคุด 074-295539 10668035,0771933,37 เลขที่ 69 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา
2561-07-232563-07-22 นายอรัญ สุวรรณรักษาผักหวาน 0856405633 8,, เลขที่ 163 หมุ่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน ท่าข่อย หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา
2557-05-272560-05-26 นายอรุณ ละกะเต็บลองกอง 40638282,0781950,34 เลขที่ 18/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นายอรุณ หมัดบิลเฮดกวางตุ้งฮ่องเต้ 0894683513
0887837758
0.1250662182,0787638,4 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านใต้ หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายอรุณ หมัดบิลเฮดบัตเตอร์เฮด 0894683513
0887837758
0.1250662182,0781638,4 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านใต้ หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายอรุณ หมัดบิลเฮดกรีนคอส 0894683513
0887837758
0.1250662182,0787635,4 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านใต้ หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายอรุณ หมัดบิลเฮดเรดโอ๊ค 0894683513
0887837758
0.1250662182,0781638,4 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านใต้ หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายอรุณ หมัดบิลเฮดกรีนโอ๊ค 0894683513
0887837758
0.1250662182,0787638,4 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านใต้ หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-02-232563-02-22 นายอรุณ หมัดบิลเฮดฟินเล่ย์ 0894683513
0887837758
0.1250662182,0787638,4 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน บ้านใต้ หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2559-07-212562-07-20 นายอรุณ หมัดบิลเฮดสละ 0894683513
0887837758
10662182,0787638,4 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นายอรุณ หมัดบิลเฮดคะน้า 0894683513
0887837758
0.250662016,0787599,6 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นายอรุณ หมัดบิลเฮดผักโขม 0894683513
0887837758
0.250662037,0787594,6 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นายอรุณ หมัดบิลเฮดผักบุ้ง 0894683513
0887837758
0.250662037,0787594,6 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นายอรุณ หมัดบิลเฮดดอกชมจันทร์ 0894683513
0887837758
0.250662016,0787599,6 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นายอรุณ หมัดบิลเฮดผักกูด 0894683513
0887837758
0.1250662037,0787594,6 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2561-08-312563-08-30 นายอรุณ หมัดบิลเฮดดอกขจร 0894683513
0887837758
0.1250662037,0787594,6 เลขที่ 42/1 หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาเลขที่ - หมุ่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
2560-10-292563-10-28 นายอะเฉ็ม ล่าแหละหมันเงาะ 088-7845530 1626138,787320,66 เลขที่ 8 หมุ่บ้าน - หมู่ 15 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลาเลขที่