สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ฐานข้อมูลโรงเรียนปอเนาะ version 8.8.24

พัฒนาเยาวชนอิสลามวิทยา

ชื่อโรงเรียนพัฒนาเยาวชนอิสลามวิทยา
ชื่อผู้บริหารอัสมีดีน สานอ ตำแหน่ง โต๊ะครู
ชื่อผ้ให้ข้อมูลอัสมีนา มะกีเยาะ ตำแหน่ง สภานักศึกษา
ที่อยู่96 หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ประเภทของสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจัดการสอนแบบปอเนาะ
หลักสูตรศาสนาไม่เลือก
หลักสูตรสามัญไม่เลือก
การเรียนของปอเนาะสอนแบบกีตาบ,การศึกษานอกโรงเรียน,ฝึกอาชีพ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง