สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ฐานข้อมูลโรงเรียนปอเนาะ version 8.8.24

พัฒนาอิสลามวิทยา

ชื่อโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
ชื่อผู้บริหารไม่ระบุ ตำแหน่ง ไม่ระบุ
ชื่อผ้ให้ข้อมูลอัซฮา การี ตำแหน่ง ฝ่ายการเงิน
ที่อยู่50 หมู่ที่ 3 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล
ประเภทของสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทบุคคลเป็นเจ้าของ
หลักสูตรศาสนาสอนทั้ง 3 ระดับ
หลักสูตรสามัญมัธยมปลาย
การเรียนของปอเนาะไม่เลือก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง