สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ฐานข้อมูลโรงเรียนปอเนาะ version 8.8.24

ดารุลอามานบลูกาตูวอ

ชื่อโรงเรียนดารุลอามานบลูกาตูวอ
ชื่อผู้บริหารอาหามะมะสามี มูละ ตำแหน่ง โต๊ะครู
ชื่อผ้ให้ข้อมูลอาหามะมะสามี มูละ ตำแหน่ง โต๊ะครู
ที่อยู่237 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ประเภทของสถานศึกษาสถาบันการศึกษาปอเนาะ
หลักสูตรศาสนาไม่เลือก
หลักสูตรสามัญไม่เลือก
การเรียนของปอเนาะสอนแบบกีตาบ,การศึกษานอกโรงเรียน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง