สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ฐานข้อมูลโรงเรียนปอเนาะ version 8.8.24

สายบุรีอิสลามวิทยา

ชื่อโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
ชื่อผู้บริหารนายนิเดย์ วามา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ชื่อผ้ให้ข้อมูลนายนิเดย์ วามา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ที่อยู่263 ถ.ท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล
ประเภทของสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทบุคคลเป็นเจ้าของ
หลักสูตรศาสนาสอนทั้ง 3 ระดับ
หลักสูตรสามัญสอนทั้ง 3 ระดับ
การเรียนของปอเนาะไม่เลือก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง