สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ฐานข้อมูลโรงเรียนปอเนาะ version 8.8.24

จงรักสัตย์วิทยา

ชื่อโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
ชื่อผู้บริหารนายแวดาโอ๊ะ แวมือแเระ ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาติ
ชื่อผ้ให้ข้อมูลนางมัสนะ จารี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูใหญ่
ที่อยู่151 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ประเภทของสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทมูลนิธิเป็นเจ้าของ
หลักสูตรศาสนาสอนทั้ง 3 ระดับ
หลักสูตรสามัญสอนทั้ง 3 ระดับ
การเรียนของปอเนาะไม่เลือก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง