สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ฐานข้อมูลโรงเรียนปอเนาะ version 8.8.24

มาฮัดมูฮัมมาดียะห์

ชื่อโรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์
ชื่อผู้บริหารนายอับดุลมูตอเล็บ ดอรอแม ตำแหน่ง ผู้จัดการ
ชื่อผ้ให้ข้อมูลสุรีดา บินนิมุ ตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล
ประเภทของสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทบุคคลเป็นเจ้าของ
หลักสูตรศาสนาสอนทั้ง 3 ระดับ
หลักสูตรสามัญสอนเฉพาะมัธยมต้น,มัธยมปลาย
การเรียนของปอเนาะไม่เลือก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง