สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ฐานข้อมูลโรงเรียนปอเนาะ version 8.8.24

ดารุสสาลาม

ชื่อโรงเรียนดารุสสาลาม
ชื่อผู้บริหารนางนูรีฮัน เร็งมา ตำแหน่ง ครูใหญ่
ชื่อผ้ให้ข้อมูลนางนูรีฮัน เร็งมา ตำแหน่ง ครูใหญ่
ที่อยู่7 ถ.เทศบาล 8 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ประเภทของสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทมูลนิธิเป็นเจ้าของ
หลักสูตรศาสนาสอนทั้ง 3 ระดับ
หลักสูตรสามัญสอนเฉพาะมัธยมต้น,มัธยมปลาย
การเรียนของปอเนาะไม่เลือก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง