สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ฐานข้อมูลโรงเรียนปอเนาะ version 8.8.24

อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ชื่อโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ชื่อผู้บริหารนายไพศาล ตอยิบ ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียน
ชื่อผ้ให้ข้อมูลนายมะจิ จะยา ตำแหน่ง ครูใหญ่
ที่อยู่ถ.ตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ประเภทของสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทมูลนิธิเป็นเจ้าของ
หลักสูตรศาสนาสอนทั้ง 3 ระดับ
หลักสูตรสามัญสอนเฉพาะมัธยมต้น,มัธยมปลาย
การเรียนของปอเนาะไม่เลือก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง