Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

โครงการ ธนาคารขยะในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายเกริกก้อง พลพิชัย draft
ปี พศ. : 2550
หน่วยงาน : สถานีอนามัย : สถานีอนามัยบ้านทุ่งครก อ.คลองท่อม จ.กระบี่
จังหวัด : กระบี่
ประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมบริการปฐมภูมิในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพ
รายละเอียดโครงการ :

ปัจจุบันมนุษย์ชาติกำลังพบกับสิ่งที่เรียกว่า "วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม" (Environment Crisis) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับโลกก็ตาม ทุกหนทุกแห่งประชาชนเริ่มมีความรู้สึกว่า กำลังได้รับแรงกดดัน และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แต่สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันไม่เพียงเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเท่านั้น มนุษย์ยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ยิ่งถ้าไม่มีการวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม จะก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมจนอาจจะปรับคืนสู่สภาพปกติได้ยาก หรือทำให้เสียสภาพเดิมไป กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะต่อการดำรงชีวิต และถึงขั้นที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้

จากสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เรียกสภาพดังกล่าวนี้ว่า "มลพิษ" (Pollution) ได้แก่ มลพิษทางน้ำ ทางดิน ทางอากาศ ทางเสียง ทางทัศนียภาพ รวมทั้งสารพิษต่าง ๆ ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งที่เป็นการกระทำโดยการตั้งใจ การกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตามแต่ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง การทิ้งขยะ รวมทั้งการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวีธี เช่น การเผาโฟม หรือถุงพลาสติก ซึ่งส่งผลให้โลกร้อนขึ้น เนื่องจากชั้นโอโซนถูกทำลายจากควันที่ลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ หรือการนำขยะมากองรวมกันเพื่อเผาจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุง และเชื้อโรค ทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งทางด้านร่างกาย เช่น เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เกิดความไม่สบายใจเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งยังสูญเสียเงินค่ารักษาพยาบาล ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัว และเศรษฐกิจสังคมต่อไปเป็นทอด ๆ รวมทั้งสภาพทางกายภาพจะหมดความสวยงาม น้ำในแม่น้ำละคลองจะไม่สามารถใช้ในการอุปโภคได้ สัตว์น้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ทำให้ระบบนิเวศวิทยาขาดความสมดุลไป ฯลฯ ทั้งนี้พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านทุ่งครกกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าว เช่น การกำจัดขยะโดยการเผา สัตว์นำโรคชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเนื่องจากขยะบางชนิดเป็นที่ขังน้ำซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อีกทั้งสภาพแวดล้อมในชุมชนก็หมดความสวยงามเนื่องจากมีขยะกระจายเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วบริเวณ

ดังนั้นทางสถานีอนามัยบ้านทุ่งครก โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีต่าง ๆ เช่น ชมรม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และชมรมออกกำลังกาย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยการแยกขยะ จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการ "ธนาคารขยะในโรงเรียน" ขึ้นโดยให้โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยเป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว โรงเรียนบ้านทุ่งครก และโรงเรียนบ้านคลองไคร โดยการสอดแทรกกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของทางโรงเรียน โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแล้วสรุป หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง อันจะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และมีจิตสำนึกในการกำจัดขยะทั้งยังมีส่วนช่วยในการกำจัดขยะในชุมชน อย่างบูรณาการต่อไป

download ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ : pcu_south_krabi_002.pdf
Page first | 1 | 2 | back |
Comment #21
เวีย นี จ๊
Posted @June,04 2010 16.47 ip : 124...229

ทุก คน รู้ไม่ ว่า เเพน เค้ก กับ พี่ เป็น เเฟน กัน น๊ จ๊

Comment #22
เวีย นี จ๊
Posted @June,04 2010 16.47 ip : 124...229

ทุก คน รู้ไม่ ว่า เเพน เค้ก กับ พี่ เป็น เเฟน กัน น๊ จ๊

Comment #23
ทราย
Posted @June,08 2010 18.31 ip : 183...137

ก็ดีเเต่ว่าธนาคารขยะมันยัง....... :s  :s

Comment #24
ผู้หวังดี
Posted @February,09 2011 09.40 ip : 113...127

อยากได้ข้อความเยอะๆ เกี่ยวกับขยะค่ะ

Page first | 1 | 2 | back |

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 2.528 ms.
request time 9.815 ms.