Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ประกาศรายชื่อโครงการนวัตกรรมที่ำได้รับการสนับสนุน
@February,04 2010 14.58
สจรส.มอ. ขอประกาศผลการพิจารณาโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ดังไฟล์แนบ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำข้อตกลง ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน ฉบับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ในชื่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือชื่อโครงการ ส่งมาที่ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ ม .....

ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพชุมชน
@April,22 2010 14.13
ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพชุมชน จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2553  เวลา 09.00 โ 16.30 น.ณ ห้องประชุมร่มเกล้า ชั้น 2  .....
ประกาศรายชื่อโครงการนวัตกรรมที่ำได้รับการสนับสนุน
@February,04 2010 14.58
สจรส.มอ. ขอประกาศผลการพิจารณาโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ดังไฟล์แนบ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำข้อตกลง ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน ฉบับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ในชื่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือชื่อโครงการ ส่งมาที่ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ ม .....
เวทีเสวนา นโยบายพลังงานเชื่อมโยงอะไรกับความเป็นไปของ "จะนะบ้านเรา"
@September,25 2009 11.47

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

เนื่องทางศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน ตำบลบ้านา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งทำงานมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการจัดการเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสุข จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนในพื้นที่อำเภอจะนะและพื้นที่ใกล้เคียงได้เรียนรู้เรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดเวทีเสวนา นโยบายพลังงานเชื่อมโยงอะไรกับความเป็นไปของ "จะนะบ้านเรา" เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงนโยบายการพัฒนาพลังงานในพื้นที่อำเภอจะนะกับภาพรวมทิศทางการพัฒนาที่ถูกกำหนดไว้

หนังสือเชิญประชุม และแบบตอบรับ โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ 17-18 มิ.ย. 52
@May,29 2009 11.14

เรียนเชิญผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ สตูล เข้าร่วมการประชุมดังนี้

  1. การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ วันพุธที่ 17 มิ.ย. 2552 เวลา 08.30 - 16.00 น. ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  2. การจัดสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 4 ปี 2552 ฝ่าวิกฤตด้วยธรกิจคุณธรรม ห้องย่อย สุขภาวะคนในองค์กร ในวันพฤหัสที่ 18 มิ.ย. 2552 เวลา 09.00 - 16.00 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มอ. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

มี หนังสือเชิญ , กำหนดการ , แบบตอบรับ ให้ดาวน์โหลด โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074451168 , 086-4892100 , 0815415227

หัวข้อข่าวทั้งหมด »

บันทึกจากสมาชิก

นวดชิอัทซึ Shiatsu Massage
@June,18 2011 21.14
SPA  OF  SIAM  ACADEMY                         โทร. 02-9925322  ,  081-4265843                                                                                                               http://spasiam.com     นวดชิอัสทสึ Shiatsu Massageการนวดชิอัสทสึ Shiatsu Massageชนิดนี้เป็นนวดชิอัสทสึ Shiatsu Massageของประเทศญี่ปุ่นใช้หลักการแบบลัทธิเซ็น (Zen) โดยแฝงปรัชญาธรรมชาติ โดยหลักของควา .....
นวดสวีดิช Swedish Massage
@June,18 2011 21.02
SPA  OF  SIAM  ACADEMY                     โทร. 02-9925322  ,  081-4265843                                                                                                           http://spasiam.com             นวดสวีดิชSwedish Massage เป็นพื้นฐานดั้งเดิมของการนวดสวีดิชSwedish Massage น้ำมันของชาวตะวันตก และเป็นมาตรฐานการนวดสวีดิชSwedish Massage ที่ทุกชาติ ใช้ประเมินผลของผู้ให้ .....
นวดสปาหินร้อน
@June,18 2011 20.19
SPA  OF  SIAM  ACADEMY                                                               โทร. 02-9925322  ,  081-4265843                                                                     http://spasiam.com               การนวดแบบศิลาบำบัด (Hot&Cold Stone Massage) การนวดหินบำบัดในการสื่อคลื่นพลังงานกับร่างกายมนุษย์นั้น  จึงควรจะมีการศึกษาถึงศาสตร์นวดหินบำบัดอย่างแ .....
สอบผู้ดำเนินการสปา
@June,18 2011 19.50
SPA  OF  SIAM  ACADEMY                         โทร. 02-9925322  ,  081-4265843                               http://spasiam.com             คำว่า โสปาโ นั้นมาจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ S P A ซึ่งเป็นคำย่อจากภาษาละตินคือ SANUS PER AQUA แปลว่าการผ่อนคลายโดยใช้น้ำธรรมชาติ ซึ่งประวัติการใช้น้ำในการบำบัดรักษานั้นมีอยู่โดยทั่วไปในทุกภูมิภาคของโลก กิจกรรมที่ใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อมข .....
กองทุนสุขภาพ;ใครได้ประโยชน์ที่แท้จริง
@January,15 2010 12.07

8)

หัวข้อบันทึกจากสมาชิกทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 6.8249999999999 ms.
request time 69.8 ms.