สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ. สจรส. ม.อ. นำทีมลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

by HSMI_Ae @May,10 2017 11.33 ( IP : 116...204 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x669 pixel , 177,733 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 206,260 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 213,770 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 192,117 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 207,017 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 153,303 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 166,160 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 182,439 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 124,169 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 165,983 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 163,558 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 168,944 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 188,538 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 247,298 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 167,775 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 219,427 bytes.

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ นำทีมงานจาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ณ.ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (10 พค 2560)