สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 28 เมษายน 2560

by sulaiman.b @May,07 2017 10.54 ( IP : 172...37 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 967x647 pixel , 85,282 bytes.
 • photo , 967x647 pixel , 93,761 bytes.
 • photo , 1105x717 pixel , 85,673 bytes.
 • photo , 1116x714 pixel , 76,412 bytes.
 • photo , 967x647 pixel , 89,203 bytes.
 • photo , 967x647 pixel , 91,612 bytes.

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) - ดร.วิสาข์  สุวรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อบรรยาย
    ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
    -การผลักดันสู่การตัดสินใจ(Decision making)     -การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) - ดร.เพ็ญ  สุขมาก  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อบรรยาย
  กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community health impact assessment; CHIA )

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง