สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 26 เมษายน 2560

by sulaiman.b @May,07 2017 10.16 ( IP : 172...37 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1027x791 pixel , 67,575 bytes.
 • photo , 1045x678 pixel , 89,774 bytes.
 • photo , 967x647 pixel , 104,236 bytes.
 • photo , 967x647 pixel , 85,574 bytes.
 • photo , 967x647 pixel , 73,631 bytes.
 • photo , 1078x749 pixel , 68,607 bytes.
 • photo , 967x647 pixel , 101,097 bytes.
 • photo , 697x1068 pixel , 77,153 bytes.

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) - ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หัวข้อ การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ - ดร.วิสาข์  สุวรรณไพบูลย์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  หัวข้อ การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง