แผนที่สำคัญ

มารู้จักการท่องเที่ยวโดยชุมชน

by HSMI_Ae @May,01 2017 16.33 ( IP : 113...180 ) | Tags : แผนที่สำคัญ

VDO ชุดนี้ จะพาคุณไปรู้จักกับความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมถึงกระบวนการในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ อพท.(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน) ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยปัจจุบัน อพท. ได้พัฒนาชุมชนต้นแบบไปแล้วกว่า 14 ชุมชน