สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สจรส ม.อ. นำผู้เข้าร่วมประชุม ลงพื้นที่ดูงาน อ.จะนะ จ.สงขลา

by HSMI_Ae @April,27 2017 22.01 ( IP : 113...150 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x649 pixel , 171,044 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 178,631 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 160,965 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 147,227 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 128,813 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 164,975 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 198,861 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 179,947 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 129,316 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 148,480 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 165,362 bytes.
 • photo , 1000x598 pixel , 130,645 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 160,555 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 151,926 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 151,179 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 168,513 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 165,023 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 139,824 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 142,100 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 132,892 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 151,828 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 155,783 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 170,782 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 128,370 bytes.
 • photo , 1000x598 pixel , 140,536 bytes.
 • photo , 1000x649 pixel , 171,044 bytes.
 • photo , 1000x572 pixel , 170,118 bytes.

ผู้เข้าร่วมงานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)  ลงพื้นที่ดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ และฟังข้อมูลจากชุมชน รอบโรงไฟฟ้า อ.จะนะ จ.สงขลา (27/4/60)

คลิกเพื่อชมภาพถ่าย งานประชุมฯ  24-28 เมย. 2560