สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 -21 เมษายน 2560 ณ ภูเขางามพาโนรามา จังหวัดนครนายก

by Yuttipong Kaewtong @April,24 2017 11.21 ( IP : 172...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x666 pixel , 135,308 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 159,322 bytes.
 • photo , 1000x668 pixel , 98,156 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 128,791 bytes.
 • photo , 1000x668 pixel , 127,695 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 126,219 bytes.
 • photo , 1568x1044 pixel , 199,731 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 143,268 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 205,965 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 114,309 bytes.
 • photo , 1568x1044 pixel , 153,603 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 81,860 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 184,580 bytes.
 • photo , 1568x1044 pixel , 160,254 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 119,377 bytes.
 • photo , 1568x1044 pixel , 190,414 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 87,480 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 187,315 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 174,242 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 190,227 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 171,451 bytes.
 • photo , 1568x1044 pixel , 189,242 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 186,024 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 171,611 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 155,732 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 105,338 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 190,151 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 180,038 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 151,395 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 168,959 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 81,666 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 133,145 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 146,603 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 188,066 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 168,959 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 81,666 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 133,145 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 146,603 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 200,550 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 166,977 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 149,911 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 160,319 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 136,349 bytes.

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ได้เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  วันที่ 20 -21 เมษายน 2560 ณ ภูเขางามพาโนรามา จังหวัดนครนายก โดยทางทีมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ได้ระดมสมอง การจัดทำแผน การบูรณาการแผน การระดมสมองผู้แทนหน่วยงานเพื่อจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง