สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 24 เมษายน 2560

by HSMI_Ae @April,24 2017 10.00 ( IP : 172...46 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x680 pixel , 95,465 bytes.
 • photo , 1000x589 pixel , 85,254 bytes.
 • photo , 1000x607 pixel , 123,798 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,742 bytes.
 • photo , 1000x690 pixel , 122,459 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 133,027 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 131,369 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 108,039 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 129,513 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,377 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 148,865 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 120,503 bytes.
 • photo , 1000x611 pixel , 123,043 bytes.
 • photo , 1000x659 pixel , 122,923 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 125,789 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 124,879 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 135,608 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 105,857 bytes.
 • photo , 1000x628 pixel , 116,834 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 136,771 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 123,163 bytes.
 • photo , 1000x594 pixel , 107,449 bytes.
 • photo , 1000x1494 pixel , 266,412 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 147,989 bytes.
 • photo , 1000x1594 pixel , 266,599 bytes.
 • photo , 1000x1494 pixel , 192,895 bytes.
 • photo , 1000x685 pixel , 118,719 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 126,287 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 116,426 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 132,748 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 120,106 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 129,726 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 110,853 bytes.

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
บรรยายในหัวข้อ
- แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่ มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ - พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ - แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ ชนิดและประเภทต่างๆของการประเมินผลกระทบ - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ