สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง(Coaching Team) ประจำจังหวัด รุ่น 1

by HSMI_Ae @November,29 2016 10.15 ( IP : 172...85 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x669 pixel , 146,618 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 96,474 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 163,625 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 145,774 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 74,231 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 87,875 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 87,739 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 79,585 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 118,415 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 139,186 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 126,561 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 164,844 bytes.

สปสช.เขต12 ร่วมกับ สจรส. ม.อ. จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง(Coaching Team) ประจำจังหวัด รุ่น 1  29 พย.59)