สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ประกาศหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

หลักสุตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือ

วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2) วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รับสมัครนักศึกษาแผน ก  (ก1 และ ก2) และ แผน ข โดย

แผนการเรียนแบบ ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์กับมหาวิทยาลัยร่วมสอน (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ) แผนการเรียนแบบ ก2 และแผน ข เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จัดการเรียนการสอนแบบเรียนในห้องเรียน และการจัดประชุมวิชาการ (Module) และนักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์กับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมสอน ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่  http://www.grad.psu.ac.th หลักฐานในการสมัครดูได้จากเวปไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันมีทุนสนับสนุนการทำวิจัย

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รับสมัคร                              ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

กำหนดสอบคัดเลือก              วันที่ 7 ธันวาคม 2559

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    วันที่ 9 ธันวาคม 2559

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2        วันที่ 9 มกราคม 2560

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง