สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

VDO กฎหมายและหลักเกณฑ์, การมีส่วนร่วมของชุมชน, การกำหนดขอบเขต ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 29 กุมภาพันธ์ 2559

by HSMI_Ae @March,03 2016 12.16 ( IP : 172...54 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , Video

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กฎ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การกลั่นกรอง
(หลักการ  แนวคิด วิธีดำเนินการ และเครื่องมือ ในการกลั่นกรอง ตัวอย่างกรณีศึกษา)

การกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบ (Scoping)   หลักการ แนวคิด วิธีการ เครื่องมือ และตัวอย่างกรณีศึกษา   การกำหนดขอบเขตการประเมินทางเทคนิค (Technical  Scoping)   การกำหนดขอบเขตการประเมินโดยชุมชน (Community Scoping)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง