สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

ระเบียบ/แนวปฏิบัติ/แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

เกณฑ์ประเมินผลการผ่านการทดสอบ PSU-TEP ตามพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่หลักสูตรกําหนด

by sim @December,17 2012 14.21 ( IP : 182...15 ) | Tags : ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

เกณฑ์ประเมินผลการผ่านการทดสอบ  PSU-TEP ตามพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพกําหนด คือ 50% ตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง