สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

แบบฟอร์ม

:: แบบฟอร์ม บว. สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก ::

by Little Bear @October,25 2012 12.09 ( IP : 192...60 ) | Tags : แบบฟอร์ม

 

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม - ดาวน์โหลด
 2. บว.1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม - ดาวน์โหลด
 3. บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 4. หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ (ส่งพร้อม บว.2) - ดาวน์โหลด
 5. บว.2/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 6. บว.สจรส.05 แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 7. บว.สจรส.01 แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 8. บว.3/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 9. บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 10. บว.4/2 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 11. บว.5 แบบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 12. บว.6 แบบตรวจวิทยานิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 13. บว.สจรส.06 แบบรายงานแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 14. บว.14 รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report) - ดาวน์โหลด
 15. บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 16. บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ - ดาวน์โหลด
 17. ใบรับรองการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ (หน้าสุดท้ายของเล่มโครงร่าง) - ดาวน์โหลด
 18. บว.3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 19. บว.สจรส.02 แบบรายงานแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - ดาวน์โหลด
 20. รายชื่ออาจารย์-สาขาเชียวชาญ สำหรับกรอกในแบบฟอร์ม บว. - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง