สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

กระดานสนทนา ป.โท

Home Work วิชานโยบายสาธารณะ

by HSMI_Ae @May,12 2011 07.39 ( IP : 113...204 ) | Tags : กระดานสนทนา ป.โท
photo  , 602x479 pixel , 121,887 bytes.

แจ้งหัวข้อที่ท่านเลือกที่จะทำรายงานวิเคราะห์ นโยบายสาธารณะ  2 ชิ้น (ไทย - อังกฤษ) เพื่อป้องกันการทำเรื่องที่ซำ้กัน ให้ดูอ่านหัวข้อของคนที่เลือกก่อนครับ ถ้าใครมีการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้วิธีลบหัวข้อเก่าก่อนด้วยครับ

กำหนดส่ง รายงาน 24 กค.2554

Comment #1
Posted @May,18 2011 17.12 ip : 49...80

กำลังหาอยู่ครับ

Comment #2
Posted @May,18 2011 17.16 ip : 49...80

รายการอัพเดท หัวข้อที่ทำรายงาน

1 . ธีระศักดิ์              >>> กรณีศึกษา นโยบายสาธารณะสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท

2.  เพียงกานต์ เด่นดารา      >>>  เลือกหัวข้อ เกษตรอินทรีย์

Comment #3
Posted @May,18 2011 20.29 ip : 61...251

ขอย้ายหัวข้อไปแสดงความคิดเห็นใน การบ้านวิชา "นโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา" นะครับ