สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

286 items(1/29) 2 3 4 5 Next » Last »|

สจรส ม.อ. จัดหลักสุตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ Leader ship และ หลักสูตรการสร้างบริหารเครือข่าย

โดย HSMI_Ae on May,22 2017 14.46

หลักสุตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ Leader ship และ หลักสูตรการสร้างบริหารเครือข่ายระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2560 ณ.ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

โดย sulaiman.b on May,21 2017 17.15

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับสมัครบุคคลทั่วไป/ผู้สน เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประชุมวิชาการสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

โดย Yuttipong Kaewtong on May,21 2017 14.48

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ ประชุมวิชาการสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.ณ หอประชุมอีมามนาวาวีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอประเด็น "นโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น" เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

โดย Yuttipong Kaewtong on May,19 2017 12.01

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายผู้เสนอประเด็นนโยบาย เช้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนานโยบาย

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12

โดย HSMI_Ae on May,17 2017 20.35

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนันบารู และชุมชน พัฒนา/ปรับแก้ไขโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

ดร.เพ็ญ สุขมาก นำทีมงานลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

โดย HSMI_Ae on May,11 2017 10.47

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมงานลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ณ.วัดท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ. สจรส. ม.อ. นำทีมลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

โดย HSMI_Ae on May,10 2017 11.33

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ นำทีมงานจาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ณ.ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (10 พค 2560)

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 28 เมษายน 2560

โดย sulaiman.b on May,07 2017 10.54

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ดร.วิสาข์ สุวรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อบรรยาย ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ -การผลักดันสู่การตัดสินใจ(Decision making) -การติดตามและประเมินผล (Monitoring

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 27 เมษายน 2560

โดย sulaiman.b on May,07 2017 10.28

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงแยกแก๊ส จะนะ- ลงพื้นที่ชุมชนอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วิทยากรนายแพทย์สุภัทรฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 26 เมษายน 2560

โดย sulaiman.b on May,07 2017 10.16

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ- ดร.วิสาข์ สุวรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข

286 items(1/29) 2 3 4 5 Next » Last »|