ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 กันยายน 2560 นั้นตามที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
1. นางสาวอิสรา      มิตรช่วยรอด

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ประกาศ  ณ  วันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2560

คลิกดาว์นโหลดหนังสือประกาศ