ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก
– บัดนี้ – 20 กันยายน 2560 เปิดรับสมัคร
– 22 กันยายน 2560           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
– 25 กันยายน 2560           สอบสัมภาษณ์
– 28 กันยายน 2560           ประกาศรายชื่อผู้สอบได้

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สจรส.ม.อ. ชั้น 10  อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  ในวันและเวลาราชการ

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด
คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร