ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

ประกาศสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด