ประกาศ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) เรื่อง : ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2560

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด