ประกาศสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ประกาศสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรุ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด