สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะขยายเวลา การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะขยายเวลา การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ภาคใต้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก
1. บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัคร
2. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ
3. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สอบสัมภาษณ์
4. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สจรส.ม.อ. ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ในวันและเวลาราชการ

ดาว์นโหลดรายละเอียด
ดาว์นโหลดใบสมัคร