สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 1402 อาคาร 1 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์