ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)
วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 1401 อาคาร 1 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คุณอิสรา มิตรช่วยรอด โทร 074282900-2

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ