ลงพื้นที่เก็บข้อมูล การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการภูเก็ต sandbox วันที่ 13-14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต