ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมประเมินยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมปาหนัน จังหวัดกระบี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมประเมินยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564
ณ โรงแรมปาหนัน จังหวัดกระบี่