ประชุมทีมประเมินความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นพืชร่วมยาง วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ประชุมทีมประเมินความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นพืชร่วมยาง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ลิ้งห้องประชุม: https://zoom.us/j/9019029102