การประชุมเครือข่าย เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการทำงาน HIA เครือข่ายภาคใต้

การประชุมเครือข่าย เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการทำงาน HIA เครือข่ายภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม สจรส.ม.อ. 1401 ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์