สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพร่วมจัดบูธนิทรรศการ งาน “PSU Research Expo 2020” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพร่วมจัดบูธนิทรรศการ งาน “PSU Research Expo 2020”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา