สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment research : HIA RC) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม ม.อ. วิชาการ 2562

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment research :HIA RC)
เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม ม.อ. วิชาการ 2562

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา