สื่อ VDO

สื่อ VDO

แผนแม่บทชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม้เรียง+คำปลาหลาย

โดย Ae_sutthiphong on August,30 2016 11.41

แผนแม่บทชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม้เรียง+คำปลาหลาย

วีดีโอ การทำรายงานงวด

โดย Ae_sutthiphong on August,19 2016 21.43

วีดีโอ การทำรายงานงวด
โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน

วีดีโอ การบันทึกกิจกรรม โครงการ

โดย Ae_sutthiphong on August,19 2016 21.41

วีดีโอ การบันทึกกิจกรรม โครงการ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน

วีดีโอ การพัฒนาโครงการ

โดย Ae_sutthiphong on August,19 2016 21.35

วีดีโอ การพัฒนาโครงการ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน

VDO บทเรียนจากไม้เรียง

โดย Ae_sutthiphong on August,15 2016 17.41

VDO บทเรียนจากไม้เรียง