จังหวัดไม่ผ่านรอบแรกกำลังพัฒนาพิจารณาปรับแก้ผ่านไม่ผ่านยกเลิกได้รับการสนับสนุนรวม
ปัตตานี - 1 - - - - - - 1
รวม - 1 - - - - - - 1
0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

หมายเหตุ

  • คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ