จังหวัดไม่ผ่านรอบแรกกำลังพัฒนาพิจารณาปรับแก้ผ่านไม่ผ่านยกเลิกได้รับการสนับสนุนรวม
ปัตตานี - 1 - - - - - - 1
ยะลา - 2 - - - - - - 2
สงขลา - 2 - - - - - - 2
รวม - 5 - - - - - - 5
0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

หมายเหตุ

  • คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ