ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. เข้าพบและอวยพรปีใหม่ รองแม่ทัพภาค 4 พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช

by Ae_sutthiphong @January,18 2017 09.41 ( IP : 1...84 )
  • photo  , 1000x670 pixel , 105,007 bytes.
  • photo  , 1000x670 pixel , 98,353 bytes.

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เข้าพบและอวยพรปีใหม่ พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช กอ.รมน ภาค4 สน.  และดำเนินงานพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/แก้ปัญหายาเสพติด    ณ ค่ายสิรินธร จ.ยะลา (17 มค. 60)