ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ประชุมร่วมหาแนวทางการทำงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

โดย Ae_sutthiphong on August,15 2016 13.50

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมสจรส ประชุมร่วมหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน....ร่วมกับทีมทำงานของค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี