About us

by Little Bear @August,15 2016 11.15 ( IP : 10...8 )

โครงการ เมืองดาหลา (จิตอาสาญาลันนันบารู)

ติดต่อ/สอบถาม ผู้ดูแลระบบได้ที่ :

                         
                     
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
สุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
softganz@gmail.com
สุไลมาน เบ็ญดูสะ (ไล) 
08-4058-1724
mac898@gmail.com
ซูวารี มอซู  (จ๊ะร์) 
08-9134-1438
syuwari@gmail.com

>> สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) <<

ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-282900-2 , 081-5415227 โทรสาร 074-282901

พิกัด GPS  ( 7.006433, 100.498991 )
>>แผนที่<<